Úspěšná společnost poskytující víza služby - InBase

Úspěšná společnost poskytující víza služby

Praha, ČR

číslo nabídky: 190066

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Potenciál růstu
Prodejní cena 3 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
Tržby (odhad)Tržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
1 500 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
7 let
EBITDA (odhad) EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
860 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
5

Hodnotné know-how

Potenciál růstu

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se komplexními službami při získání víza pro cizince, kteří chtějí pracovat nebo navštívit Českou republiku. Společnost je na trhu od roku 2017, ale i za tak krátkou dobu si získala mnoho spokojených klientů. Za rok obslouží více než 300 klientů.

Společnost sídlí v pronajatých kancelářských prostorách. Hmotný majetek společnosti tvoří především vybavení kanceláří. Jedná se o veškerý kancelářský nábytek, počítače a příslušenství. Hmotný majetek je v celkové hodnotě cca 30 tis. Kč. Mezi nehmotný majetek patří jednoznačně know-how společnosti, ale také kontakty na firemní klientelu a široká databáze zákazníků. Součástí nehmotného majetku jsou i webové stránky a aktivní sociální sítě.

Společnost momentálně zaměstnává 5 zaměstnanců. Většina zaměstnanců je zaměstnána na poloviční úvazek. Jeden ze zaměstnanců má na starosti pouze marketingovou činnost. Všichni tito zaměstnanci zůstanou ve společnosti i po prodeji.

Ceny služeb společnosti jsou v současnosti dle majitelů nastaveny relativně nízko. Společnost má značný potenciál zvýšit svou ziskovost – kupující může udělat následující pro zvýšení ziskovosti.

 • Zvýšit cenu o 20% (je tam na to prostor)
 • Rozšíření služeb a poskytování daňového poradenství pro cizince
 • Poskytování trvalého bydliště cizincům

Dle majitelů je možné po implementaci těchto změn znásobit obrat společnosti.

Majitel ve firmě působí jako ředitel, jeho činnost zabere přibližně 40 hodin/týden. Nový majitel by tedy měl tuto funkci zastoupit nebo přijmout nového zaměstnance. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Hmotný majetek

 • kancelářský nábytek
 • počítače a příslušenství

Nehmotný majetek

 • databáze firemních klientů
 • databáze zákazníků
 • webové stránky, sociální sítě
 • know – how

Zaměstnanci

 • 5x zaměstnanec

Celkové roční tržby

 • 2019 (odhad): 1,5 mil. Kč
 • 2018: 1,5 mil. Kč
 • 2017: 1 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2018: cca 860 tis. Kč (po odečtení ceny práce majitelů)

Ostatní informace

Délka fungování: 2 roky

Důvod prodeje: jiné aktivity majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Hodnocení business brokera

Tato společnost se i za krátkou dobu působení na trhu dostala do podvědomí a její potenciál může jen růst. Je také hned několik možností jak zajistit její větší ziskovost. Tato nabídka je vhodná pro samostatného investora, ale také pro větší společnosti.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: