Výrobní hala pro dřevovýrobu, aktuálně zaměřená na výrobu stánků

Jihomoravský kraj, ČR

číslo nabídky: 180004

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Pozemky v ceně
Prodejní cena 8 500 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
200 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
5 600 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
31 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
326 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
10

Dlouhodobí odběratelé

Hodnotná nemovitost

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se výrobou nábytku, interiérů a dřevěných instalací pro výstavní expozice. Předmětem prodeje je celá společnost, vlastnící nemovitosti, movitý i nemovitý majetku včetně kontaktů na klienty. Klienti společnosti jsou většinou firmy, které jsou dlouholetými odběrately. Společnost v současnosti zaměstnává 10 zaměstnanců – stolaře a pomocné dělníky. Současný jednatel má ve firmě funkci mistra výroby, přičemž na této pozici je ochoten určitou dobu zůstat i po prodeji. Pod jeho kompetenci spadá i rozkreslování výkresů a částečně i komunikace se zákazníky.

Společnost je ideální zejména pro firmy, hledající kapacitu pro svůj vlastní výrobní program v oblasti dřevovýroby. Cenu společnosti tvoří zejména odhadná cena výrobních nemovitostí a pozemků.

Společnost se v minulých letech dostala do ztráty z důvodu nekompetentního managementu, v současnosti je však společnost po personální obměně a měla by pokračovat v ziskové tendenci.

Ve vlastnictví společnosti je výrobní a skladovací hala, včetně pozemků o celkové rozloze 6 000 m2. Odhad hodnoty nemovitostí je přibližně 9 mil. Kč. S majiteli je možné jednat i o odkupu společnosti bez nemovitostí, což bude na diskuzi s majiteli. Společnost vlastní i zasíťovaný stavební pozemek, který může nový majitel dál rozvíjet nebo prodat.

Společnost nemá žádné závazky vůči státu a nevede žádné soudní spory. Podnik se prodává z důvodu generační obměny.

Hmotný majetek

Dřevoobráběcí stroje v celkové hodnotě cca 900.000 Kč:

 • pásová bruska, pásová pila, hoblovka
 • odsavače
 • horní fréza
 • zakracovací pila, kombinovaná pila
 • dlabačka, spodní frézky
 • vrtačky stacionární, vysukovací vrtačka, širokopásová bruska, protahovačka, rozmítací pila, formátovací pila, čtyřstranná fréza, olepovačka
 • nástroje na montáže a provozní materiál
 • Ford Transit, rok výroby 2005
 • Provozní nábytek a vybavení dvou šaten a dvou kanceláří
 • materiál a provozní vybavení v celkové hodnotě min. 200.000 Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé vztahy s odběrateli
 • webové stránky
 • grafická identita
 • logotypy
 • dobrá pověst 

Nemovitosti

 • výrobní hala: 985 m²
 • skladovací hala: 956 m²
 • pozemky: celková rozloha cca 3 600 m²
 • odhad hodnoty: 4 000 000 Kč

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců: 10x

Zadluženost

Typ dluhu: úvěr na provozní kapitál

 • výše dluhu: 250 000 Kč
 • splátka 6 800 Kč / měsíc.

Celkové roční tržby

 • 2017: 5 600 000 Kč
 • 2016: 4 700 000 Kč
 • 2015: 3 200 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2017: 326 000 Kč
 • 2016: -320 000 Kč
 • 2015: -1 930 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: více než 25 let

Důvod prodeje: důchodový věk majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: