Zavedená a zisková spoločnosť zameraná na vedenie účtovníctva

Bratislavský kraj, SR

číslo nabídky: 210032

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 25 970 000 Kč (1 060 000 €)
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Tržby (odhad)
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
8 942 500 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
18 let
EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
4 728 500 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
6

Dobré jméno

Velký počet stabilních klientů

Více než 15 let historie

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti účtovníctva, vedenia mzdovej agendy a s tým súvisiaceho poradenstva. Spoločnosť má dlhoročnú históriu, funguje už viac ako 15 rokov. Spoločnosť sídli v Bratislave, pričom v tomto regióne má firma veľmi dobré meno a stabilnú pozíciu na trhu účtovných firiem. Firma disponuje 15 rokov budovaným portfóliom klientov a dosahuje stabilne nadpriemerný zisk.

Medzi poskytované služby spoločnosti patrí najmä

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovávanie účtovných závierok
 • spracovávanie mzdovej agendy
 • osobné odborné konzultácie v oblasti účtovnej tematiky
 • online účtovníctvo a pod.

Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch o rozlohe cca 70 m2. Pre spoločnosť aktuálne pracuje 6 osôb (zamestnanci + SZČO + s.r.o.) plus 4 brigádnici na dohodu. Rola majiteľa firmy je aktuálne poradensko-konzultačného charakteru – získavanie klientov, ich nastavovanie, management personálu a všeobecná kontrola. Majiteľ sa čiastočne venuje aj konzultačnej činnosti pri komplikovanejších otázkach z oblasti účtovníctva. Aktuálne firme majiteľ venuje približne 20h týždenne, aktuálne nepoberá za túto činnosť žiadnu odmenu. Majiteľ je ochotný po odpredaji firmy po obmedzenú dobu fungovať ako konzultant firmy, s cieľom postupne znižovať jeho nasadenie na úplne nulové behom 6 mesiacov.

Klientmi spoločnosti sú zo 40 % slovenské právnické osoby, právnické osoby s materskými spoločnosťami z Nemecka a Rakúska tvoria cca 50 % a právnické osoby s materskými spoločnosťami v ČR a Maďarsku tvoria cca 10 %. Aktuálne má spoločnosť v portfóliu cca 60 stabilných zákazníkov, s ktorými má spoločnosť uzavreté zmluvy o poskytovaní služieb.

Spoločnosť kladie dôraz na individuálny prístup ku každému klientovi a preferuje dlhodobú spoluprácu s firmami v jej portfóliu. Aj pre to, a vysokú odbornosť ponúkaných služieb je fluktuácia klientov spoločnosti minimálna.

Uvedená cena zahŕňa 100% podiel v spoločnosti, na báze cash-free, debt-free. Cena bude upravená o aktuálnu hodnotu pracovného kapitálu (navýšená o hodnotu bonitných pohľadávok a hotovosti, ktorá zostane vo firme, ponížená o hodnotu záväzkov, ktoré zostanú vo firme).

Hmotný majetok

 • vybavenie kancelárie
 • pohľadávky

Nehmotný majetok

 • zmluvy s 60 klientami
 • výborné referencie
 • odborný tým zamestnancov a spolupracujúcich osôb
 • webové stránky
 • know – how

Prenájmy

Kancelárske priestory

 • rozloha: 70 m2
 • nájomné: 1 000 EUR / mesiac

Zamestnanci

 • kmeňový zamestnanec: 1x
 • spolupracujúci OSVČ: 4x
 • spolupracujúca s.r.o.: 1x
 • brigádnici na dohodu: 4x
 • zamestnanci aktuálne na materskej dovolenke: 2x

Zadlženosť

 • žiadny dlh

Celkové ročné tržby

 • 2016/2017: 254 tis. EUR
 • 2017/2018: 357 tis. EUR
 • 2019: 385 tis. EUR
 • 2020: 330 tis. EUR
 • 2021 (odhad): 360 tis. EUR

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2016/2017: cca 112 tis. EUR
 • 2017/2018: cca 178 tis. EUR
 • 2019: cca 212 tis. EUR
 • 2020: cca 153 tis. EUR
 • 2021 (odhad): cca 165 tis. EUR

Ostatné informácie

História: 15 rokov

Důvod prodeje: zameranie na iné podnikanie

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: