IT společnost poskytující komplexní implementace informačního systému - InBase

IT společnost poskytující komplexní implementace informačního systému

Česká republika

číslo nabídky: 240022

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Cena může být stanovena i dohodou.
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • rozdíl pohledávek a závazků cca 0,5 mil. Kč
 • provozní hotovost na účtech ve výši 3,0 mil. Kč
11 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
12 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 200 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
8

Nasmlouvané zakázky

Stálí a kvalitní zaměstnanci

Výborné reference

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v IT společnosti poskytující komplexní implementaci informačního systému určeného pro firmy ze sektoru průmyslu, obchodu a služeb. Společnost poskytuje své služby od devadesátých let, kdy byla založená a začala v oboru podnikat. Důvodem pro prodej je plánovaný odchod majitele do starobního důchodu a absence nástupnické generace, která by chtěla pokračovat v podnikání.

Hlavním předmětem činnosti a posláním společnosti je  implementace informačních systémů ERP u zákazníků. Firma se specializuje také na servisní údržbu informačních systémů, zakázkový vývoj a další rozvoj systémů. Mimo ERP systémy společnost implementuje skladové WMS systémy, plánovací a manažerské systémy. Vysoká profesionalita zaměstnanců umožňuje společnosti dlouhodobě vyvíjet vlastní a také zakázkové nadstavbové moduly do ERP.

Diverzifikované portfolio klientů tvoří dlouhodobí a věrní B2B zákazníci v ČR a na SR, díky kterým společnost dosahuje stabilních tržeb i přes značnou konkurenci. Počet zasmluvněných zákazníků je na úrovni cca 80. Společnost disponuje dlouholetými referencemi ze strany zákazníků v rámci všech oborů (výrobní společnosti i společnosti poskytující služby). Společnost má velký podíl zákazníků se smlouvou delší než 10 let – tito zákaznici jsou již připraveni na reimplementaci nové generace ERP s tržním potenciálem minimálně 25 mil. Kč.

Stabilní a profesionální kolektiv zaměstnanců je schopen poskytovat služby na vysoké odborné úrovni. Aktuálně zaměstnává 8 zaměstnanců (7x HPP a 1x OSVČ), kteří jsou adekvátně proškolení, jsou velmi zkušení a loajální. Akvírování nových klientů a uzavírání nových smluv zabezpečuje samostatný a kompetentní zaměstnanec. Zázemí společnosti tvoří reprezentativní sídlo společnosti v pronajatých prostorech. Společnost má regionální charakter a její působnost především na Moravě a v okolitých regionech.

Společnost generovala v letech 2021 až 2023 tržby na úrovni cca 12 mil. Kč, což dokazuje stabilní postavení na lokálním trhu. EBITDA společnosti dosahovala přibližně 1,2 mil. Kč a EBITDA marže se pohybovala v rozmezí 9% – 12%. Majitel predikuje pro rok 2024 mírně rostoucí trend z pohledu hlavních finančních ukazatelů, kdy se očekávají tržby na úrovni cca 13 mil. Kč a EBITDA ve výši přibližně 1,4 mil. Kč. Tržby smluvně zajištěné na rok 2024 jsou již ve výši 6 000 000,- Kč.

Majitel je ochoten zůstat po prodeji novému majiteli k dispozici po dobu potřebnou pro bezproblémové předání firmy a know how spojeného s vedením společnosti. Součástí uvedené ceny je pracovní kapitál (rozdíl pohledávek a závazků) cca 400 tis. Kč, a provozní hotovost ve výši cca 3,0 mil. Kč.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • 2x server
 • výpočtová technika

Nehmotný majetek

 • diverzifikované a stabilní portfolio B2B zákazníků
 • dlouholeté reference ze strany zákazníků
 • licenční a servisní smlouvy s klienty – s vysokým tržním potenciálem
 • stabilní tým profesionálních zaměstnanců bez tendencí k fluktuaci a jejich individuální přístup k zákazníkovi
 • potenciál rozšíření podílu na trhu

Nemovitosti v majetku

 • žádné

Pronájmy

Kancelářské prostory (sídlo)

 • 2x velká kancelář + zasedací místnost
 • výše pronájmu: 140 tis. Kč ročně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 8

Zadluženost

 • bez dluhů. žádné leasingy

Celkové roční tržby

 • 2022: 10,8 mil. Kč
 • 2023: 11,7 mil. Kč
 • 2024 (odhad): 12,7 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2022: 1,2 mil. Kč
 • 2023: 1,1 mil. Kč
 • 2024 (odhad): 1,4 mil. Kč

Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako provozní výsledek hospodaření, očištěn o tržby z prodeje DHM a očištěn o odpisy.

Ostatní informace

 • Historie: 20+ let
 • Důvod prodeje: vyšší věk majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: