Obchodní společnost zaměřená na dodávky kvalitní měřící techniky - InBase

Obchodní společnost zaměřená na dodávky kvalitní měřící techniky

Praha, ČR

číslo nabídky: 240007

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 3,5 mil. Kč

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
24 700 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
58 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
8 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
10

Výhradní zastoupení

Vysoká ziskovost

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zaměřené na dodávky měřících přístrojů převážně pro outdoorové použití např. pro vodárenství. Společnost operuje na trhu již od devadesátých let a za dobu své existence se zařadila mezi popřední společnosti ve svém oboru.

Společnost má již dlouhodobě výhradní zastoupení několika významných světových výrobců. Zákazníky společnosti jsou zejména vodárny, čističky odpadních vod, výzkumné instituce, systémoví integrátoři, soukromé firmy a subjekty státní správy. Společnost pokrývá dodávkami přístrojů celou ČR a částečně i okolní země. Společnost sídlí v pronajatých prostorách, které zahrnují kanceláře, dílnu a sklady.

V letech 2020 a 2021 společnosti mírně poklesly tržby i ziskovost v důsledku pandemie Covid. V roce 2023 došlo k zásadnému růstu EBITDA na úroveň cca 7,1 mil. Kč. Růst byl způsoben zejména před několika lety získaným zastoupením renomovaného výrobce měřící techniky. Tohoto výrobce zastupuje společnost již několik let, a v roce 2023 se dostavily výsledky marketingové práce při dodávkách přístrojů od tohoto výrobce. EBITDA na úrovni 8,5 mil. Kč je dle majitele udržitelná a dosažitelná i v dalších letech. Po případném posílení obchodních kapacit je možné EBITDA dále zvyšovat.

Majitel se věnuje vedení firmy na plný úvazek, po prodeji bude potřeba tedy jeho roli postupně nahradit. Majitel je ochoten zůstat po prodeji novému majiteli k dispozici po dobu potřebnou pro bezproblémové předání firmy a know how spojeného s vedením společnosti. Důvodem pro prodej je vysoký věk majitele.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • vybavení sídla společnosti
 • 6x osobní automobil
 • zásoby v hodnotě 3,5 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • výhradní zastoupení renomovaných výrobců
 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • software a webové stránky
 • databáze zákazníků
 • rámcová smlouva s klienty
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how

Pronájmy

Kanceláře, dílny a sklady

 • výše pronájmu: 50 tis. Kč měsíčně

Zaměstnanci

 • 1x majitel, jednatel
 • 3x obchodníci
 • 1x marketing
 • 1x order handling
 • 2x technici
 • 1x logistika
 • 1x administrativa

Zadluženost

 • žádný dluh

Celkové roční tržby

 • 2020: 45 mil. Kč
 • 2021: 40 mil. Kč
 • 2022: 40 mil. Kč
 • 2023: 58 mil. Kč

Normalizovaná provozní EBITDA

 • 2020: 3,5 mil. Kč
 • 2021: 2,1 mil. Kč
 • 2022: 3,0 mil. Kč
 • 2023: 8,0 mil. Kč

Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako provozní výsledek hospodaření, očištěn o tržby z prodeje DHM a očištěn o odpisy.

Ostatní informace

 • Historie: 20+ let
 • Důvod prodeje: vysoký věk majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: