Společnost zaměřená na velkoobchod s obalovou technologií pro průmysl - InBase

Společnost zaměřená na velkoobchod s obalovou technologií pro průmysl

Česká republika

číslo nabídky: 240004

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
90 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
15 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
10

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 51 až 100% podíl v české společnosti, zabývající se primárně velkoobchodem s obalovými materiály a obalovými technologiemi. Společnost existuje na trhu již více než 30 let, v současnosti je firma plně ve vlastnictví zakladatele. Společnost má v regionu velmi dobrou tržní pozici, dosahuje stabilního obratu a generuje nadstandardní přidanou hodnotu pro své zákazníky. 

Hlavní činností společnosti je velkoobchodní činnost, produktové portfolio zahrnuje např. balící pásky, kartonáž, pěnový polyetylen, strečové a PE folie, bublinkové folie apod. Společnost má diverzifikované portfolio stabilních a vracejících se zákazníků. Zákaznické portfolio je diverzifikované, závislost na odběratelích je tedy velmi nízká. Typickým zákazníkem společnosti jsou zejména výrobní firmy z ČR, SR a z menší části z Německa a EU.

Společnosti se dlouhodobě daří dosahovat stabilní hrubou marži ve výši cca 20-25 mil. Kč ročně, a to i při dočasném poklesu tržeb. Společnost nevyužívá žádné bankovní úvěry ani leasingy. Aktuálně není ve Společnosti potřeba žádných investicí, v horizontu nejbližších let se počítá prakticky se žádnou potřebou udržovací nebo jiné investice. Od počátku roku 2023 lze na trhu s obalovými materiály pozorovat pokles poptávky spojený s celkovým makroekonomickým vývojem v průmyslu a určitou nejistotou na trhu. Zejména to vedlo k meziročně nižšímu obratu Společnosti. Za první půlrok aktuálního roku ale Společnost i přes ochlazení trhu očekává tržby na úrovni 40+ mil. Kč se standardní výší marže. Majitel očekává opětovné nastartování trhu v druhé půlce roku 2024.

Majitel se ve Společnosti věnuje hlavně komunikaci s klienty, strategickému vedení firmy a občasné operativě. V současnosti se vlastník rozhodl pro kroky vedoucí k identifikaci strategického investora působícího v oblasti výroby a prodeje obalových materiálů, nebo silného investora z průmyslového sektoru, který by byl po akvizici schopen posílit tržní pozici společnosti a díky vzniknutým synergiím nastartovat její další růst. Začlenění společnosti do skupiny silnějšího strategického investora by společnosti mohlo pomoct víc se prosadit v rámci konkurenčních společností na trhu. Před odkrytím identity společnosti proto budeme požadovat od zájemce představení motivace k akvizici společnosti, abychom mohli posoudit, jaký typ synergií bude potenciální investor schopen společnosti přinést.

Přehled finančních výsledků společnosti

Hmotný majetek

 • vybavení výrobního areálu
 • zásoby v hodnotě cca 10 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • vracející se zákazníci
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how

Pronájmy

Skladové prostory

 • dlouhodobý pronájem s opcí na koupi nemovitosti

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 10 – 15 dle potřeby

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2020: 90 mil. Kč
 • 2021: 110 mil. Kč
 • 2022: 110 mil. Kč
 • 2023: 90 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 13 mil. Kč
 • 2021: 17 mil. Kč
 • 2022: 19 mil. Kč
 • 2023: 15 mil. Kč

Ostatní informace

 • Historie: 20+ let
 • Důvod prodeje: potřeba strategického investora, který by umožnil společnosti další růst
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: