Pivovar s vlastní restaurací, prodejnou a Beer&Spa hotelem

Česká republika

číslo nabídky: 190020

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 161 900 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
Tržby (odhad)Tržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
28 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
433 let
EBITDA (odhad) EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
7 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
35

Nemovitost součástí

Oceněná kvalita

Základní informace

Předmětem prodeje je netradiční možnost akvizice/investice do zavedeného pivovaru s vlastními nemovitostmi – výrobnou piva, restaurací, hotelem a společenským sálem. Pivovar je provozován prostřednictvím více s.r.o., majitel prodává pivovar jako celek.

Pivovar má dlouhou historii, pivo se vařilo v pivovaru už před 400 lety. Pivovar byl pak uzavřen, a před několika lety zrekonstruován a znovu otevřen. Areál pivovaru má velmi dobrou dostupnost z lázeňských měst kolem a z německých měst, má tedy dobrou možnost využít potenciálu cestovního ruchu v okolí. Aktuálně pivovar dosáhl kapacity 3 800 hl, přičemž je prakticky bez investice do technologie možné dosáhnout i kapacity 10 tis. hl. 

V současnosti pivovar vaří 8 druhů piva a související nápoje. Pivo je v současnosti distribuováno více kanály:

 • ve vlastní restauraci a prodejně
 • smlouvy s restauracemi v ČR
 • obchodní sítě
 • hotely
 • restaurace v zahraničí
 • velkoobchody s pivem

Restaurace v areálu pivovaru pojme více než 250 návštěvníků, v letní sezoně ještě o 150 více. Ve firmě velmi dobře funguje princip synergie mezi pivovarem, restaurací, společenským sálem, firemní prodejnou a zábavou pro děti. Kromě restaurace v areálu provozuje pivovar i restauraci v hlavním městě. Na území pivovaru je plán a kompletně připravená projektová dokumentace a stavební povolení na rekonstrukci hotelu – budova hotelu ale vyžaduje renovaci.

 • Hotelu o kapacitě 120 lůžek (v současnosti jsou ubytovací kapacity renovované)
 • Ozdravného střediska
 • Sportovního střediska
 • Pivních lázní a Spa
 • Saun

Majitel má zpracované podnikatelské záměry zkalkulovaný business plán na další roky provozu pivovaru. Majitel disponuje též znaleckým posudkem nemovitostí, tyto dokumenty budou dodány zájemci po projevení zájmu a podpisu dohody o mlčenlivosti.

Hmotný majetek

 • 3x osobní automobil
 • vysokozdvižný vozik
 • kompletní vybavení restaurace (nábytek, kuchyňské zařízení, atd)
 • kompletní vybavená firemní pivovarská prodejna
 • kompletně zařízený pivovar s kapacitou 10 000 hl/rok

Nehmotný majetek

 • dobré jméno a historie pivovaru
 • kontakty na zákazníky
 • vypracovaný investiční projekt na hotel
 • vypracovaný investiční projekt na pivní spa
 • 3 další projekty v běhu (limonáda, škola, pivovice)

Nemovitosti

 • zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha- 1 hektar
 • trvalý travní prostor- cca 1 hektar
 • restaurace 1 300 m²
 • hotel 3 900 m²
 • výrobna piva 1 600 m² + 600 m²

Posudek:

 • věcná hodnota 78 mil. Kč současný stav
 • reprodukční hodnota 210 mil. Kč současný stav
 • cena obvyklá 21,9 mil. Kč současný stav
 • cena obvyklá 81,4 mil. Kč budouci stav

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 35

Celkové roční tržby

 • 2015: 17,2 mil. Kč
 • 2016: 22,6 mil. Kč
 • 2017: 24 mil. Kč
 • 2018: 28 mil. Kč

Roční zisk

 • 2016: cca 5 mil. Kč
 • 2017: cca 5 mil. Kč
 • 2018: cca 7 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 5 let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: více s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl ve více s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: