Překladatelská agentura s více než 10-ti letou historií

Praha, ČR

číslo nabídky: 220024

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 8 900 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
7 330 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
11 let
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
2 800 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
1

Dobré jméno

Rostoucí tržby

Velký počet stabilních klientů

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se službami v oblasti překladatelství, korektur, tlumočení a soudních překladů. Firma na tomto trhu funguje již více než 10 let, za tuto dobu si ve svém oboru vybudovala velmi dobré jméno. Pod současnou s.r.o. firma působí zatím 3 roky, aktuálně má jednu pobočku v Praze.

Společnost rychle roste co se týče tržeb, přičemž si zachovává nadstandardní ziskovou marži. Hrubá zisková marže na zakázkách se pohybuje na úrovni 50 – 60 % z ceny zakázky a je relativně stabilní. Ziskovost a ekonomiku společnosti je možné vážným zájemcům podložit interními seznamy zakázek, které společnost vyřizovala. Firma je finančně velmi zdravá, nemá žádné problémy s cashflow a nemá žádný dluh k bankovním institucím.

Společnost nemá vlastní zaměstnance, spolupracuje ale s větším počtem OSVČ – překladateli pracujícími pod svým IČ, kterým zprostředkovává zakázky od svých klientů. Firma má aktuálně kontakty na cca 200 dodavatelů – překladatelů z různých jazyků a s různými specializacemi, přičemž na bázi pravidelné fakturace spolupracuje s cca 70-ti překladateli.

Majitel ve společnosti pracuje jako koordinátor překladů, tuto činnost bude po prodeji nutné někým nahradit. V kalkulaci zisku je ale již počítáno s nákladem na dodatečného zaměstnance, který by tuto činnost zastával. Majitel je samozřejmě ochoten ve firmě po omezenou dobu zůstat, aby zajistil bezproblémový přechod firmy pod nového majitele.

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • vybavení pobočky

Nehmotný majetek

 • dlouhodobí klienti
 • překladatelský software
 • kontrakty se zákazníky
 • databáze klientů i dodavatelů
 • informací plné CRM s kontakty
 • spolupracující OSVČ
 • webové stránky
 • značka a povědomí o ní

Pronájmy

Plně vybavená pobočka s výlohou do frekventované ulice

 • velikost: cca 15 m²
 • nájemné: 6.000,- Kč/měs.

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 1x (jednatel)
 • počet spolupracujících OSVČ: 

Zadluženost

 • žádný dluh

Celkové roční tržby

 • 2020: 5,2 mil. Kč
 • 2021: 7,4 mil. Kč
 • 2022: 7,3 mil. Kč 

Hrubá marže

 • 2020: 2,2 mil. Kč
 • 2021: 3,3 mil. Kč
 • 2022: 3,6 mil. Kč

Normalizovaný čistý zisk

 • 2020: 1,5 mil. Kč
 • 2021: 2,5 mil. Kč
 • 2022: 2,8 mil. Kč

*Uvedený normalizovaný zisk je možné podložit seznamem provedených zakázek a interními tabulkami. Jedná se o zisk po odečtení všech variabilních i fixních nákladů potřebných pro chod společnosti. V nákladech není zahrnut náklad na práci majitele společnosti, zisk společnosti je zároveň odměnou majitele.

Ostatní informace

 • Délka fungování: 10+ let
 • Důvod prodeje: záměr majitele orientovat se na jinou podnikatelskou činnost
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: