Slovenská společnost zaměřená na výrobu technologických zařízení pro průmysl - InBase

Slovenská společnost zaměřená na výrobu technologických zařízení pro průmysl

Slovenská republika

číslo nabídky: 240001

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 73 500 000 Kč (3 000 000 €)
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
58 800 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
40

Více než 20 let historie

Vlastní nemovitost a pozemky

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v České společnosti, zabývající se primárně výrobou technologických zařízení pro potravinářský a krmovinářský průmysl. Společnost existuje na trhu již více než 25 let, přičemž byla založena jako dceřiná pobočka zahraniční společnosti. Společnost se věnovala výrobě zařízení jako jsou míchačky, šrotovníky, granulační linky, obilná sila. Společnost vlastní výrobní areál, rozsáhlé strojní i technické vybavení a má zázemí pro různé činnosti jako jsou řezání, ohýbání, řezání, vrtání, lakování či svařování.

V současnosti se zahraniční vlastník se rozhodl pro prodej 100% podílu ve společnosti z důvodu přesunu svých výrobních kapacit mimo Evropský region. Výrobní kapacitu společnosti dosud vytěžovala téměř z 90% mateřská společnost, po prodeji ale bude ale výrobní kapacita plně k dispozici pro nového majitele. Jedná se tedy o prodej funkční společnosti se zaměstnanci, know-how, výrobními nemovitostmi a celkovým hmotným majetkem potřebným pro výrobu, ale bez zakázkové naplněnosti. Zbývajících cca 10% % tržeb pokrývají kooperace pro lokální strojírenské společnosti. Po prodeji bude tedy téměř celá výrobní kapacita společnosti k dispozici novému majiteli.

Společnost se primárně věnovala vývoji a výrobě technologií pro krmovinářský průmysl, jako jsou násypky, poklopy sil, dopravníky a pod. Společnost a její zaměstnanecký tým má silné knowhow v oblasti kovoobrábění a výrobě kovových konstrukcí, ocelových i svařovaných. Společnost je ale připravena přizpůsobit své výrobní kapacity novému zaměření. V minulosti společnost vyráběla míchačky na betonování, linky na mytí automobilů, granulátory, řetězové i šnekové dopravníky.

Společnost aktuálně využívá přibližně 40 kmenových zaměstnanců, které podle potřeby doplňuje o pracovníky pracující jako OSVČ. Pracovní tým je již dobře zajetý a má vysokou hodnotu pro případného nového majitele. Společnost vlastní velký výrobní areál vhodný pro výrobu různého druhu. Všechny nemovitosti má společnost ve vlastnictví, Společnost nemá žádnou z nemovitostí v pronájmu ani nemovitosti nejsou pronajaty třetím osobám.
Areál zahrnuje dvě obloukové haly, lakovnu, mechanickou dílnu, obrobnu, zateplené a nezateplené sklady a sociální přístavbu. V prosinci 2023 byl realizován znalecký posudek na nemovitosti Společnosti, který stanovil všeobecnou tržní hodnotu nemovitostí v majetku na 3,08 mil. EUR.

Akvizice je vhodná pro jakéhokoli strategického investora, který by měl zájem rozšířit své výrobní kapacity prostřednictvím akvizice již zaběhnuté společnosti připravené přizpůsobit se výrobním programům novému majiteli.

 

Hmotný majetek

 • laserový řezací stroj
 • ohraňovací lis
 • CNC soustruhy
 • stříkací zařízení
 • kotoučová pila
 • zakružovačka plechu a profilů
 • jeřáb mostový a dráha
 • stroj frézovací
 • soubor dalších technických zařízení
 • pořizovací hodnota majetku cca 1,4 mil. EUR

Nehmotný majetek

 • odborný pracovní tým
 • certifikace a licence
 • výrobní know-how

Nemovitosti v majetku

Výrobní areál

 • pozemky: 26 975 m²
 • výrobní a administrativní prostory: 7 141 m²
 • odhad hodnoty: 3,08 mil. EUR
 • součástí je mechanická dílna, lakovna, sklady, obloukové haly, přístavby

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 40x

Zadluženost

 • bez jakéhokoli dluhu

Celkové tržby

 • 2020: 2,7 mil. EUR
 • 2021: 3,2 mil. EUR
 • 2022:2,4 mil. EUR
 • 2023 (odhad): 2,0 mil. EUR

Provozní EBITDA

 • 2020: 85 tis. EUR
 • 2021: 300 tis. EUR
 • 2022: -180 tis. EUR

Poznámka: záporná hodnota v roce 2022 byla hlavně z důvodu zahájení přesunu výrobních kapacit mateřské společnosti mimo dceřinou společnost

Ostatní informace

 • Historie: 20+ let
 • Důvod prodeje: Strategické rozhodnutí majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: