Společnost zaměřená na externí správu IT a počítačových sítí - InBase

Společnost zaměřená na externí správu IT a počítačových sítí

Česká republika

číslo nabídky: 200024

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 32 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
220 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
17 600 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
6 040 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Potenciál růstu

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Základní informace

Předmětem prodeje je úspěšná rostoucí společnost, specializovaná na zabezpečování externí správy IT systémů pro malé a střední firmy. Společnost funguje na trhu již řadu let, přičemž za dobu své existence si získala a udržela mnoho zákazníků.

Mezi služby společnosti patří zejména

 • správa počítačových sítí
 • správa IT systémů
 • IT bezpečnost
 • servis výpočetní techniky
 • dodávky hardware a software
 • tisková řešení
 • cloud služby a pod.

Velkou přidanou hodnotou společnosti jsou stabilní a spokojení zákazníci, spolupracující s firmou již řadu let. Společnost má aktuálně 250+ zákazníků s různou výší fakturace, odběry služeb u některých zákazníků jsou zajištěny smluvně. Společnost má řadu výborných referencí od mnoha menších i větších firem a státních institucí.

Společnost je finančně zdravá a generuje stabilní cashflow, přičemž v posledních letech dosahuje nadprůměrnou marži EBITDA ve výši cca 20 až 25% z tržeb. Společnost není zadlužená, dluh společnosti zahrnuje jenom jeden leasing na osobní automobil. Cena společnosti zahrnuje veškerý hmotný i nehmotný majetek, pracovní kapitál, peněžní prostředky na účtech společnosti a pohledávky z obchodních vztahů.

Hmotný majetek

 • osobní automobily
 • vybavení kanceláří
 • hodnota majetku cca 2 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé vztahy se zákazníky
 • smluvní vztahy s některými ze zákazníků
 • webové stránky, domény
 • know – how

Pronájmy

Kanceláře:

 • plocha: cca 80 m²

Zaměstnanci

 • 5x technik
 • 1x obchodník
 • 1x asistentka

+ externí spolupracující osoby 7x

Zadluženost

Typ dluhu: leasing na automobil

 • výše dluhu: cca 220 000 Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 17,6 mil. Kč mil. Kč
 • 2019: 17,7 mil. Kč
 • 2018: 13,9 mil. Kč
 • 2017: 15,0 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2020: 6,0 mil. Kč
 • 2019: 4,1 mil. Kč
 • 2018: 3,0 mil. Kč
 • 2017: 1,7 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 5+ let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: