Společnost zaměřená na externí správu IT a počítačových sítí

Česká republika

číslo nabídky: 200024

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 32 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
220 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
17 600 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
6 040 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Potenciál růstu

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Základní informace

Předmětem prodeje je úspěšná rostoucí společnost, specializovaná na zabezpečování externí správy IT systémů pro malé a střední firmy. Společnost funguje na trhu již řadu let, přičemž za dobu své existence si získala a udržela mnoho zákazníků.

Mezi služby společnosti patří zejména

 • správa počítačových sítí
 • správa IT systémů
 • IT bezpečnost
 • servis výpočetní techniky
 • dodávky hardware a software
 • tisková řešení
 • cloud služby a pod.

Velkou přidanou hodnotou společnosti jsou stabilní a spokojení zákazníci, spolupracující s firmou již řadu let. Společnost má aktuálně 250+ zákazníků s různou výší fakturace, odběry služeb u některých zákazníků jsou zajištěny smluvně. Společnost má řadu výborných referencí od mnoha menších i větších firem a státních institucí.

Společnost je finančně zdravá a generuje stabilní cashflow, přičemž v posledních letech dosahuje nadprůměrnou marži EBITDA ve výši cca 20 až 25% z tržeb. Společnost není zadlužená, dluh společnosti zahrnuje jenom jeden leasing na osobní automobil. Cena společnosti zahrnuje veškerý hmotný i nehmotný majetek, pracovní kapitál, peněžní prostředky na účtech společnosti a pohledávky z obchodních vztahů.

Hmotný majetek

 • osobní automobily
 • vybavení kanceláří
 • hodnota majetku cca 2 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé vztahy se zákazníky
 • smluvní vztahy s některými ze zákazníků
 • webové stránky, domény
 • know – how

Pronájmy

Kanceláře:

 • plocha: cca 80 m²

Zaměstnanci

 • 5x technik
 • 1x obchodník
 • 1x asistentka

+ externí spolupracující osoby 7x

Zadluženost

Typ dluhu: leasing na automobil

 • výše dluhu: cca 220 000 Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 17,6 mil. Kč mil. Kč
 • 2019: 17,7 mil. Kč
 • 2018: 13,9 mil. Kč
 • 2017: 15,0 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2020: 6,0 mil. Kč
 • 2019: 4,1 mil. Kč
 • 2018: 3,0 mil. Kč
 • 2017: 1,7 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 5+ let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: