Společnost zaměřená na konfekci kabelů a služby v oblasti elektroniky (EMS) - InBase

Společnost zaměřená na konfekci kabelů a služby v oblasti elektroniky (EMS)

Česká republika

číslo nabídky: 220007

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Vlastní výrobní areál
Prodejní cena 28 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
34 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 800 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
56

Hodnotná nemovitost

Možnost rozšíření kapacity

Stabilně v zisku

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se službami v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Společnost se zaměřuje především na vývoj, výrobu, prodej a distribuci různých elektrotechnických součástek. Společnost pro své zákazníky umí zajistit kompletní službu, od vývoje až po hromadnou výrobu součástek dle zadání klienta. Kromě toho se společnost zabývá i ručními montážemi plastových dílů.

Společnost má na trhu více než 25 let zkušeností, za tuto dobu si ve svém oboru vybudovala velmi dobré jméno. Aktuálně má společnost klienty zejména z ČR, EU a Velké Británie. S klíčovými klienty má společnost podepsané rámcové dlouhodobé smlouvy. Skladba zákazníků dle oborů je:

 • 35% spotřební průmysl;
 • 35% průmysl, doprava;
 • 30% elektro (osvětlení).

Společnost má certifikace ISO 9001 a ISO 14001. Velkou výhodou společnosti je vysoká flexibilita ve výrobě ve smyslu objemu výroby. Přidanou hodnotu má určitě i zaškolený personál podle norem IPC, a norma VDE. Společnost provozuje i vlastní vývoj elektronických součástek, pro tento účel má vybudovanou i vlastní měřící laboratoř, do které bylo proinvestováno více než 4,5 mil. Kč.

Společnost aktuálně zaměstnává 50+ zaměstnanců, velká část z nich jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru elektroniky a elektrotechniky. Zakázky a klienty pro společnost získává samostatný obchodní tým. Klíčové manažerské a řídící pozice jsou zastupitelné a věkově vyvážené, předání firmy novému majiteli může proběhnout bez komplikací.

Společnost sídlí ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 2 300 m². Areál je ve velmi dobrém stavu, v posledních letech došlo k investicím cca 0,9 mil. Kč do renovace střech, výměny oken, zateplení a fasády hlavní budovy. Kromě areálu společnost vlastní ještě další pozemky o rozloze cca 4 000 m², tuto plochu je v budoucnu možné využít pro rozšíření kapacity firmy. Hodnota areálu a pozemků byla odhadnuta srovnávací metodou až na 19,9 mil. Kč. Kromě vlastního areálu si společnost pro další výrobu pronajímá dalších cca 1 500 m² výrobních prostor.

Společnost překonala mírné problémy během druhé vlny koronakrize, výsledkem byl nakonec jenom cca 10% pokles tržeb, s čím byl spojen i mírný pokles počtu počet zaměstnanců. Trend se ale v roce 2021 podařilo zvrátit a stav ustálit. Do dalších roků je dle jednání s aktuálními zákazníky předpokládán růst v tržbách i zisku.

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • měřící laboratoř (cca 4,5 mil. Kč)
 • pájecí vlna (cca 1,0 mil. Kč)
 • zásoby (cca 6 mil. Kč)
 • ERP systém včetně hardware
 • vybavení výrobního areálu
 •  

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • rámcová smlouva s klienty
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace ISO 9001 a ISO 14001
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti v majetku

Výrobní areál

 • zastavěná plocha: cca 2 500 m²
 • ostatní plocha: cca 3 500 m²
 • odhad hodnoty srovnávací metodou: 17 mil. Kč

Pronájmy

Výrobní budova

 • rozloha: cca 1500 m2
 • pronájem na dobu neurčitou s předkupním právem
 • výše pronájmu: 250 tis. Kč/ročně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 56

Zadluženost

 • čistý dluh společnosti (dluh minus hotovost) je 0,- Kč

Celkové roční tržby

 • 2018: 35 mil. Kč
 • 2019: 36 mil. Kč
 • 2020: 38 mil. Kč
 • 2021: 33 mil. Kč
 • 2022: 34 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2018: 2,8 mil. Kč
 • 2019: 2,0 mil. Kč
 • 2020: 2,0 mil. Kč
 • 2021 : 3,0 mil. Kč
 • 2022: 2,8 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 25+ let

Důvod prodeje: věk majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: