Společnost zaměřená na prodej a instalaci privátních bazénů a vířivek - InBase

Společnost zaměřená na prodej a instalaci privátních bazénů a vířivek

Jihomoravský kraj, ČR

číslo nabídky: 230012

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 6 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
13 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 300 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
4

Dobré jméno

Stabilně v zisku

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se prodejem a montáží luxusních privátních bazénů a vířivek. Společnost na trhu funguje již téměř 20 let. 

Firma dodává různé typy bazénů na míru, do portfolia společnosti patří zejména elegantní nadzemní bazény, celoroční bazény, luxusní vířivky nebo koupací sudy. Společnost pro své klienty zabezpečuje celý projekt, od úvodní konzultace, přes návrh řešení, následnou realizaci, až po poprodejní servis.

Společnost má dlouholetou nadstandardní spolupráci s několika předními světovými výrobci bazénů a vířivek. Příslušné renomované značky jsou na trhu v ČR a na Slovensku dostupné výhradně u společnosti, což má svou hodnotu i samostatně. V současnosti firma realizuje cca 80 realizací ročně, menší část obratu je generována i z prodeje doplňkového zboží přes e-shop.

Přidanou hodnotu má určitě i zkušený personál s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Společnost aktuálně zaměstnává 4 kmenové zaměstnance, na samotných instalacích firma spolupracuje s několika externími dodavateli.

Majitel je ochoten se po předem dohodnutou dobu nadále podílet na chodu firmy a zajistit bezproblémové předání firmy novému majiteli.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • vybavení showroomu, automobily, vzorky v hodnotě cca 1,5 mil. Kč
 • zásoby v hodnotě cca 1,5 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • exkluzivní zastoupení předních značek v oblasti bazénů a vířivek
 • dlouhodobé obchodní vztahy s dodavateli
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti v pronájmu

Showroom a sklad

 • rozloha: cca 500 m²
 • výše pronájmu: 45 tis. Kč/ měsíčně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 4 + externí dodavatelé

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2019: 15,0 mil Kč 
 • 2020: 16,0 mil. Kč
 • 2021: 19,0 mil. Kč
 • 2022: 20,0 mil. Kč
 • 2023: 13,0 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2019: 1,5 mil. Kč 
 • 2020: 1,7 mil. Kč
 • 2021: 1,7 mil. Kč
 • 2022: 1,5 mil. Kč
 • 2023: 1,3 mil. Kč

Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako provozní výsledek hospodaření, navýšený o hodnotu odpisů dlouhodobého majetku společnosti.

Ostatní informace

 • Historie: 20 let
 • Důvod prodeje: odchod majitele do důchodu
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: