Společnost zaměřená na prodej outdoorového oblečení a obuvi - InBase

Společnost zaměřená na prodej outdoorového oblečení a obuvi

Slovenská republika

číslo nabídky: 230004

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
70 500 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
11 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
11 750 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
10

Unikátní know-how

Výborné reference

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je slovenská společnosti, zaměřená na provoz maloobchodního a velkoobchodního prodeje outdoorového sportovního oblečení, sportovní obuvi a vybavení zejména pro potřeby sportovců, horolezců, turistů a skialpinistů. Prodej je provozován formou kamenné prodejny a zavedeného internetového obchodu.

Portfolio prodávaných produktů zahrnuje zejména outdoorové oblečení, doplňky, obuv a outdoorové vybavení. Společnost v rámci své činnosti ale také pořádá sportovní akce a outdoorové vybavení i půjčuje. Společnost prodává zejména prémiové značky s přidanou hodnotou, přičemž důraz je kladen zejména na na kvalitu a využitelnost produktového portfolia, rozšiřování produktových kategorií, dostupnost produktů (udržování velkého množství zboží, zejména bot na skladě).

V segmentu outdoorového oblečení má společnost velmi dobrou pozici na slovenském trhu a zároveň velký potenciálem expanze na nové trhy v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku v období 2023–2025.

Ve fiskálním roce 2022 společnost dosáhla 3x vyšší EBITDA než ve fiskálním roce 2021 a má významný potenciál expanze na další evropské trhy se zavedenými subdodavatelskými řetězci a vysokou spokojeností zákazníků.

Silné stránky firmy:

 • ve skladě 30 tisíc produktů od 50+ značek
 • 90% produktů je okamžitě k dispozici
 • přes 15 tis. objednávek ročně
 • 55 % prodeje se realizuje online
 • roční míra růstu tržeb 31,6 %

Obchodní prostor, ve kterém je umístěna kamenná prodejna společnosti o rozloze 330 m² je ve vlastnictví společnosti a v případě zájmu je možné odkoupit firmu včetně této nemovitosti. Odhadovaná hodnota je 400 tis. EUR, cena by byla v takovém případě připočtena k ceně za samotnou společnost. Společnost kromě kamenné prodejny využívá sklad o rozloze 400 m², který je pronajímán od třetí strany.

Firma je aktuálně ve expanzní fázi po úspěšném etablování se:

 • na slovenském trhu;
 • v České republice;
 • v Maďarské republice;
 • v Rumunsku prostřednictvím on-line prodeje;
 • připravuje se vstup na Ukrajinu.

Po odchodu majitele z firmy zůstane 10 zaměstnanců. Nový majitel bude muset zaměstnat nového výkonného ředitele, který nahradí stávajícího majitele. Ten je ale samozřejmě ochoten ve firmě zůstat po dobu nezbytnou pro kontinuální předání firmy.

Cena za firmu bude stanovena jako hodnota společnosti + aktuální hodnota zásob + cena za nemovitost (pokud bude součástí prodeje). Firma bude následně předána bez jakýchkoli úvěrů, nebo závazků. Kupní cena může být s dostatečnými garancemi a právními zárukami vyplacena i ve splátkách, ale první splátka by měla být minimálně ve výši hodnoty převáděného zboží a hodnoty zařízení.

Majitel hledá nejen kupujícího pro 100% podíl, ale je otevřen i příchodu strategického investora do majoritního podílu, který bude mít zájem investovat do rozvoje společnosti, expanze na zahraniční trhy a plánované investice na další automatizaci procesů a navýšení skladových zásob.

Další informace

Hmotný majetek

 • vybavení a fit-out kamenné prodejny
 • vybavení skladu
 • zásoby v hodnotě cca 0,5 až 1,0 mil. EUR (hodnota během roku osciluje, cena za společnost včetně zásob bude tedy záviset od aktuální výše prodejních zásob na skladě)

Nehmotný majetek

 • software na míru a systém eshopu
 • skladový systém
 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • rámcové smlouvy s dodavateli
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti v majetku

Kamenná prodejna

 • rozloha: cca 330 m²
 • odhad hodnoty: 500.000,- EUR

Tato prodejna může ale nemusí být součástí prodeje. Nový majitel má možnost prodejnu neodkoupit, a pokračovat v nájmu.

Pronájmy

Sklad

 • rozloha: cca 400 m²

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 10x

Zadluženost

 • úvěry cca 350.000,- EUR, ty ale nebudou součástí prodeje (majitel splatí všechny závazky z prodejní ceny, firma tedy bude předána bez jakýchkoli závazků k finančním institucím nebo dodavatelům)
 • zadluženost bude tedy 0,- EUR

Celkové roční tržby

 • 2021: cca 3,5 mil. EUR
 • 2022: cca 3,0 mil EUR

Provozní EBITDA

 • 2022: cca 500 tis. EUR

Ostatní informace

 • Délka fungování: 10+ let
 • Důvod prodeje: plány na expanzi na zahraniční trhy a plánované investice na další automatizaci procesů, navýšení skladových zásob
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: