Společnost spravující IT aplikaci s právním zaměřením - InBase

Společnost spravující IT aplikaci s právním zaměřením

Jihočeský kraj, ČR

číslo nabídky: 200023

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 1 750 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
250 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
6 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
300 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Potenciál růstu

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Základní informace

Nabízíme k prodeji 100% podílu ve společnosti s ručením omezeným zaměřené na správu a distribuci aplikace s právní informatikou. Společnost je na trhu již více než 20 let a její služby využívá ročně více než 500 předplatitelů z oblasti obecních a městských samospráv, právní a poradenské společnosti a jiné větší společnosti. Jedná se o stálé klienty.

Ve firmě je momentálně 8 zaměstnanců a 3x DPP na administrativních pozicích, externě s firmou spolupracuje účetní a obchodní zástupce. Majitel společnosti se na chodu společnosti téměř nepodílí, společnost fakticky řídí jednatel. Jeho trvalá přítomnost na pracovišti ale není podmínkou, zaměstnanci jsou samostatní. Nedávné období koronaviru prověřilo chod společnosti a zaměstnance na „home office“ tak, že i ve ztížených podmínkách bezchybně fungují.

Společnost funguje v pronajatých prostorách na dobré adrese. Součástí prodeje bude také vybavení kanceláří s výpočetní technikou v hodnotě cca 100 000 Kč a software v hodnotě 250 000 Kč. Z nehmotného majetku lze dále zmínit ochrannou známku na firemní produkt, webové stránky, eshop a facebook.

Společnost využívá revolvingový úvěr s limitem 500 000 Kč, z čehož čerpá cca 250 000 Kč. Společnost za poslední roky vykazuje stabilní tržby, další růst je možný, pokud se nový majitel zaměří na získání dalších klientů. Růstu společnosti prospěje i nově připravovaný projekt, který již čeká na nového majitele.

Jednatel je ochoten po prodeji (po dohodnutou dobu) ve společnosti setrvat a zajistit tak plynulý přechod na nového majitele. Pro budoucí chod společnosti by bylo vhodné, aby nový majitel měl zkušenosti o oboru IT, práva nebo obchodu. 

Hmotný majetek

 • osobní automobil (hodnota cca 100 tis. Kč)
 • vybavení kanceláří (cca 200 tis. Kč)

Nehmotný majetek

 • HW a SW (hodnota cca 250 tis. Kč)
 • webové stránky, domény
 • cca 500 zákazníků
 • know – how

Zaměstnanci

 • Kmenoví zaměstnanci: 7x
 • Zaměstnanci na DPP: 3x příležitostně

Zaměstnanci jsou schopni zabezpečovat chod společnosti v režimu home office

Zadluženost

Typ dluhu: kontokorent

 • výše dluhu: 250 000 Kč

Celkové roční tržby

 • 2019: 4,7 mil. Kč
 • 2018: 7,4 mil. Kč (delší účetní období)
 • 2017: 5,8 mil. Kč
 • 2016: 5,3 mil. Kč

Roční zisk

 • 2019: 0 mil. Kč
 • 2018: 0,5 mil. Kč (delší účetní období)
 • 2017: 0,4 mil. Kč
 • 2016: 0,5 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 20+ let

Důvod prodeje: věk jednatele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Hodnocení business brokera

Společnost s unikátními produkty by měla na trhu posílit své obchodní aktivity a využít k tomu moderní nástroje, posílit marketing.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: