Technologická firma provozující vlastní e-mailingovou aplikaci - InBase

Technologická firma provozující vlastní e-mailingovou aplikaci

Česká republika

číslo nabídky: 190016

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 2 500 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
Tržby (odhad)Tržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
1 400 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
10 let
EBITDA (odhad) EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
1

Potenciál růstu

Unikátní know-how

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zaměřené na vývoj a provoz webové aplikace pro hromadní rozesílku marketingových emailů. Tato technologická firma na prodej byla založena před cca 5 lety, a vyvíjí ověřený a původní český software.

Hlavním produktem společnosti je e-mailingový nástroj v majetku společnosti, přičemž vývoj a zlepšování produktu probíhá kontinuálně během celé doby fungování společnosti. E-mailingový nástroj je dlouhodobě testovaný a přizpůsobený podmínkám pro provoz ve střední Evropě. Prostřednictvím aplikace již bylo odesláno více než půl miliardy marketingových emailů.

Společnost se zaměřuje zejména na trhy ve střední Evropě, cílovými zákaznickými segmenty jsou e-commerce a korporace. Mezi zákazníky patří velké české a nadnárodní firmy, které služby společnosti využívají dlouhodobě.

Majitelé souhlasí v přechodném období po prodeji se spoluprací a jsou ochotni co nejvíce pomoct s bezproblémovým převedením firmy, počas doby 3-6 měsíců. V přechodném období se počítá zejména s kooperací při převzetí klientů, infrastruktury pro provoz a vývoje aplikace.

Důvodem pro prodej je nedostatek čase majitelům rozvíjet projekt dál a orientace jejich aktivit na jiné projekty. Majitelé připouští i možnost prodeje jenom aplikace bez společnosti, nebo jenom převod aktuální klientely.

Hmotný majetek

 • hardware

Nehmotný majetek

 • software – vyladěná mailingová aplikace
 • portfolio pravidelně platících zákazníků
 • kontakty na klienty
 • databáze kontaktů
 • certifikace ISO
 • webová prezentace

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců 1x HPP

Zadluženost

 • žádná, veškeré dluhy budou před prodejem splaceny

Celkové roční tržby

 • 2017: 1,5 mil. Kč
 • 2018: 1,4 mil. Kč
 • 2019: 1,7 mil. Kč
 • 2020: 1,8 mil. Kč
 • 2021: 2,5 mil. Kč
 • 2022: 2,4 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2019: 446 tis. Kč
 • 2020: 402 tis. Kč
 • 2021: 857 tis. Kč
 • 2022: 486 tis. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 6 let
 • Důvod prodeje: orientace majitelů na jiné projekty
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100 % obchodní podíl / případně jenom klientela / případně produkt
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: