Úspěšná společnost zaměřená na online marketing a tvorbu webů

Česká republika

číslo nabídky: 220026

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 95 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
3 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
50 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
16 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
17 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
20

Rostoucí tržby

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zaměřené na poskytování služeb v oblasti online marketingu. Specializací společnosti je poskytování SEO služeb, služby spojené se správou sociálních sítí, správou reklam a tvorbou webových stránek.

V oblasti online marketingu je společnost dlouhodobě úspěšná, má v oboru velmi dobré jméno a má stovky pozitivních referencí. Jelikož má firma velké množství menších klientů, není závislá na malém počtu odběratelů – což je pro stabilitu a cashflow firmy velkou výhodou. Největších 10 odběratelů tvoří jenom 3% z celkového obratu firmy, proto ztráta několika jednotek nebo desítek odběratelů není pro business a stabilitu společnosti žádný problém.

Společnost získává zákazníky prostřednictvím přímého obchodu, akvizici klientů má na starosti samostatné obchodní oddělení společnosti. Společnost pracuje s velkým počtem dlouhodobých klientů, jejich počet v posledních letech dynamicky roste. Klienty společnosti jsou zejména malé a střední společnosti z různých regionů v rámci ČR. 

Ve společnosti pracuje zkušený tým marketérů, grafiků, copywriterů a pod., z toho část na zaměstnanecký poměr a část jako spolupracující OSVČ. Struktura společnosti zahrnuje manažery jednotlivých oddělení, kteří koordinují práci jednotlivých členů týmu a zajišťují operativní řízení. Majitelé v současnosti zastávají funkci jednatelů, a operativní řízení firmy není z jejich strany aktuálně potřeba. Majitelé mají na starosti jenom strategické řízení firmy, vedení středního managementu, tvorbu dlouhodobých vizí, dohled nad plněním ročních cílů a případná klíčová ekonomická rozhodnutí. 

Firma v posledních letech dynamicky roste co se týče obratu i zisku. Pro následující roky je zpracován ekonomický a finanční plán, který předpokládá s dalším dvouciferným růstem. Stanovený plán na rok 2022 se zatím plní a firma pravděpodobně poroste v tržbách i zisku. 

Majitelé podnik prodávají z důvodu potřeby životní změny, jsou ale ochotni zůstat ve společnosti po předem určenou dobu a zajistit hladké předání firmy na nového majitele.

Další informace

Hmotný majetek

 • vybavení kanceláří
 • pracovní kapitál
 • provozní hotovost ve výši 3,5 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • uzavřené smlouvy s klienty, kterým společnost vytvořila webové stránky
 • zavedený tým ověřených zaměstnanců a OSVČ
 • certifikace a licence
 • know – how

Pronájmy

Kanceláře

 • pronájem na dobu neurčitou
 • výše pronájmu: cca 100 tis. Kč/měsíc

Zadluženost

Finanční leasingy

 • aktuální zůstatek: cca 3 mil. Kč
 • splátka: 150 tis. Kč/měsíc

Celkové roční tržby

 • 2021: 50 až 70 mil. Kč
 • 2022 (plán): cca 66 mil. Kč
 • 2023 (plán): cca 74 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2021: cca 17 mil. Kč
 • 2022 (plán): 22 mil. Kč
 • 2023 (plán): 25 mil. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 15+ let
 • Důvod prodeje: potřeba životní změny u majitelů
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: