MENU ☰

Výroba a prodej stavebního řeziva a jeho impregnace

Investiční teaser

Moravskoslezský kraj, Česká republika

číslo nabídky: 180048

Cena nižší než suma aktiv
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Tržby (odhad)
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
20 000 000 Kč
EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
4 000 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
5 000 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
15

Dlouhodobí odběratelé

Hodnotná nemovitost

Moderní vybavení

Základní informace

Předmětem prodeje je zavedená společnost, zaměřená na výrobu dřevěných hranolů, fošen, terasová prkna, střešní latě, palubky a podlahovky. Prodej paliva brikety, pelety, štípané dřevo(smrk, dub). Výroba sušených a hoblovaných hranolů, fošen a latí. Prodej OSB desky, parapety, spojovací materiály, nářadí, nátěry.

Provozovna je na severní Moravě. Tržby jsou kolem 20 mil. Kč. ročně. Slušná ziskovost kolem 20%.

Společnost má v současnosti velké množství zakázek, ze kterých si firma vybírá, je možné zvyšovat kapacitu a tím zvyšovat tržby a zisk (přijetí více lidí apod.). Dnes se vyrábí jen na jednu směnu.

Cena je také tvořena významným dlouhodobým majetkem –  velký areál, velmi dobrý stav budov, bylo hodně neinvestováno do zařízení. Dnes má tento podnik schopnost zpracovat a využít vše ze vstupního materiálu a to až po zpracování odpadu – pelety, odřezky (je o to velký zájem, viz nové typy kotlů apod.)

Stav vybavení je velmi dobrý, teoreticky není potřeba dalších 20 let investovat a podnik by fungoval. V poslední době nainvestováno do strojů 25 mil (vše z vlastních zdrojů, ne dotace). Velký areál umožňuje rozšiřování činnosti, asi další stavby, stroje.

Hmotný majetek

 • Do strojů nainvestováno přes 25 000 000 Kč. 
 • Budovy, pozemky. Odhad hodnoty 37 000 000 Kč.
 • pilnice, stolárna, kotelna, sušička řeziva, Renault Kangoo, Desta, CAT 914

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé vztahy s odběrateli
 • široká databáze zákazníků, aktuálně více zakázek, než je podnik schopen zvládat
 • webové stránky

Nemovitosti

Výrobní areál:

 • Prostory vlastních budov: 951 m2.
 • Rozloha pozemků: 24 268 m2.

Pronájmy

 • Typ nemovitostí: 3+1, sklad – venkovní + vnitřní
  Rozloha budov: 150 m2
  Rozloha pozemků: 1000 m2
  Výše nájemného: 15.293 Kč/měsíc

 

Zadluženost

 • Typ dluhu: revolving 5 000 000 Kč

Celkové roční tržby

 • 2018 (odhad): 25 000 000 Kč
 • 2017: 20 000 000 Kč
 • 2016: 20 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

(odhad): 4 000 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 22 let

Důvod prodeje: Zdravotní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Zaměstnanci

 • THP: 3 x
 • Pracovník výroby: 12 x

Hodnocení Business Brokera

Podnik je velmi dobře vybaven. Nyní je ve stavu, že dalších mnoho let nejsou potřeba další investice do strojů. Přesto je možnost podnik rozvíjet, vytěžit velké množství poptávek, rozšiřovat činnost na velkých pozemcích podniku. 

Mám zájem o více informací

Ing. Pavel Prošek, Ph.D.

business broker

zástupce pro: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj
+420 777 553 438
prosek@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.