Výroba a prodej stavebního řeziva a jeho impregnace - InBase

Výroba a prodej stavebního řeziva a jeho impregnace

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo nabídky: 180048

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Cena nižší než suma aktiv
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
5 000 000 Kč
Tržby (odhad)Tržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
20 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA (odhad) EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
3 500 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
15

Dlouhodobí odběratelé

Hodnotná nemovitost

Moderní vybavení

Základní informace

Předmětem prodeje je zavedená společnost, zaměřená na výrobu dřevěných hranolů, fošen, terasová prkna, střešní latě, palubky a podlahovky. Prodej paliva brikety, pelety, štípané dřevo(smrk, dub). Výroba sušených a hoblovaných hranolů, fošen a latí. Prodej OSB desky, parapety, spojovací materiály, nářadí, nátěry.

Provozovna je na severní Moravě. Tržby jsou kolem 20 mil. Kč. ročně. Slušná ziskovost kolem 20%.

Společnost má v současnosti velké množství zakázek, ze kterých si firma vybírá, je možné zvyšovat kapacitu a tím zvyšovat tržby a zisk (přijetí více lidí apod.). Dnes se vyrábí jen na jednu směnu.

Cena je také tvořena významným dlouhodobým majetkem –  velký areál, velmi dobrý stav budov, bylo hodně neinvestováno do zařízení. Dnes má tento podnik schopnost zpracovat a využít vše ze vstupního materiálu a to až po zpracování odpadu – pelety, odřezky (je o to velký zájem, viz nové typy kotlů apod.)

Stav vybavení je velmi dobrý, teoreticky není potřeba dalších 20 let investovat a podnik by fungoval. V poslední době nainvestováno do strojů 25 mil (vše z vlastních zdrojů, ne dotace). Velký areál umožňuje rozšiřování činnosti, asi další stavby, stroje.

Hmotný majetek

 • Do strojů nainvestováno přes 25 000 000 Kč. 
 • Budovy, pozemky. Odhad hodnoty 37 000 000 Kč.
 • pilnice, stolárna, kotelna, sušička řeziva, Renault Kangoo, Desta, CAT 914

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé vztahy s odběrateli
 • široká databáze zákazníků, aktuálně více zakázek, než je podnik schopen zvládat
 • webové stránky

Nemovitosti

Výrobní areál:

 • Prostory vlastních budov: 951 m2.
 • Rozloha pozemků: 24 268 m2.

Pronájmy

 • Typ nemovitostí: 3+1, sklad – venkovní + vnitřní
  Rozloha budov: 150 m2
  Rozloha pozemků: 1000 m2
  Výše nájemného: 15.293 Kč/měsíc

 

Zadluženost

 • Typ dluhu: revolving 5 000 000 Kč

Celkové roční tržby

 • průměr: 20 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • průměr: 3 500 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 22 let

Důvod prodeje: Zdravotní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Zaměstnanci

 • THP: 3 x
 • Pracovník výroby: 12 x

Hodnocení Business Brokera

Podnik je velmi dobře vybaven. Nyní je ve stavu, že dalších mnoho let nejsou potřeba další investice do strojů. Přesto je možnost podnik rozvíjet, vytěžit velké množství poptávek, rozšiřovat činnost na velkých pozemcích podniku. 

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: