Vzdělávací a poradenská společnost v oblasti lidských zdrojů - InBase

Vzdělávací a poradenská společnost v oblasti lidských zdrojů

Česká republika

číslo nabídky: 180070

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
Tržby (odhad)Tržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
27 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
18 let
EBITDA (odhad) EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
8 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
10

Možnost koupě s nemovitostí

Potenciál růstu

Více než 10 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na vzdělávací a poradenskou společnost v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování činnosti firem a organizací. Službami společnosti jsou zejména: odborné profesní kurzy, vzdělávací akce, komplexní firemní vzdělávání, akreditované vzdělávání, firemní poradenství a jiné.

Společnost poskytuje svoje služby přes tým lektorů, který zahrnuje cca 50 klíčových lektorů a poradců a dalších cca 70 externistů. Tito lektoři mají bohaté zkušenosti a jejich kvalita je ověřena. Řada z nich je specializována dle různých oborů a společnost zajišťuje jejich neustálé vzdělávání.

Kmenových zaměstnanců je ve společnosti 10, a to na pozicích: administrativní pracovník, účetní, obchodní ředitel, projektový manažer a metodik vzdělávání. Majitel společnosti nad ní vykonává občasný dohled a částečně se věnuje obchodu. Společnost však v současnosti není na majiteli nijak závislá, je proto vhodná pro prodej novému majiteli.

V majetku firmy jsou nemovitosti v hodnotě víc než 50 mil. Kč. Tyto nemovitosti nejsou zahrnuty v prodejní ceně, po dohodě však můžou být součástí prodeje. Součástí je samozřejmě veškeré vybavení školícího střediska.

Všichni zaměstnanci zůstanou ve společnosti i po jejím prodeji novému majiteli. Současný majitel je ochoten po určitý čas vypomáhat novému majiteli a přenést na něj veškeré know-how. Společnost je zcela funkční a může bez přestávky fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Nemovitosti

Multifunkční centrum:

 • plocha budovy: 600 m²
 • plocha pozemků: 1 200 m²
 • odhad hodnoty: 32 mil. Kč

Administrativní budova:

 • plocha budovy: 150 m²
 • plocha pozemků: 1 000 m²
 • odhad hodnoty: 10 mil. Kč

Další pozemky:

 • plocha pozemků: 5 200 m²
 • odhad hodnoty: 10 mil. Kč

Hmotný majetek

 • vybavení školícího centra

Nehmotný majetek

 • webové stránky společnosti
 • know-how
 • certifikát ISO 9001

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 10
 • Počet externích lektorů: cca 120

Ostatní informace

Délka fungování: 12 let

Důvod prodeje: firma nemá nástupce

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Hodnocení business brokera

Výhodou společnosti je to, že je k prodeji připravena a není nijak vázána na současného majitele. Během svého působení si firma vytvořila velmi dobré jméno a mezi jejími klienty jsou také velké a známé společnosti. Nový majitel může navázat na úspěšnou historii a využít potenciál k dalšímu růstu společnosti.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: