MENU ☰

Vzdělávací a poradenská společnost v oblasti lidských zdrojů

Investiční teaser

Celá ČR, Česká republika

číslo nabídky: 180070

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Tržby (odhad)
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
27 000 000 Kč
EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
8 000 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
10

Možnost koupě s nemovitostí

Potenciál růstu

Více než 10 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na vzdělávací a poradenskou společnost v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování činnosti firem a organizací. Službami společnosti jsou zejména: odborné profesní kurzy, vzdělávací akce, komplexní firemní vzdělávání, akreditované vzdělávání, firemní poradenství a jiné.

Společnost poskytuje svoje služby přes tým lektorů, který zahrnuje cca 50 klíčových lektorů a poradců a dalších cca 70 externistů. Tito lektoři mají bohaté zkušenosti a jejich kvalita je ověřena. Řada z nich je specializována dle různých oborů a společnost zajišťuje jejich neustálé vzdělávání.

Kmenových zaměstnanců je ve společnosti 10, a to na pozicích: administrativní pracovník, účetní, obchodní ředitel, projektový manažer a metodik vzdělávání. Majitel společnosti nad ní vykonává občasný dohled a částečně se věnuje obchodu. Společnost však v současnosti není na majiteli nijak závislá, je proto vhodná pro prodej novému majiteli.

V majetku firmy jsou nemovitosti v hodnotě víc než 50 mil. Kč. Tyto nemovitosti nejsou zahrnuty v prodejní ceně, po dohodě však můžou být součástí prodeje. Součástí je samozřejmě veškeré vybavení školícího střediska.

Všichni zaměstnanci zůstanou ve společnosti i po jejím prodeji novému majiteli. Současný majitel je ochoten po určitý čas vypomáhat novému majiteli a přenést na něj veškeré know-how. Společnost je zcela funkční a může bez přestávky fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Nemovitosti

Multifunkční centrum:

 • plocha budovy: 600 m²
 • plocha pozemků: 1 200 m²
 • odhad hodnoty: 32 mil. Kč

Administrativní budova:

 • plocha budovy: 150 m²
 • plocha pozemků: 1 000 m²
 • odhad hodnoty: 10 mil. Kč

Další pozemky:

 • plocha pozemků: 5 200 m²
 • odhad hodnoty: 10 mil. Kč

Hmotný majetek

 • vybavení školícího centra

Nehmotný majetek

 • webové stránky společnosti
 • know-how
 • certifikát ISO 9001

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 10
 • Počet externích lektorů: cca 120

Ostatní informace

Délka fungování: 12 let

Důvod prodeje: firma nemá nástupce

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Hodnocení business brokera

Výhodou společnosti je to, že je k prodeji připravena a není nijak vázána na současného majitele. Během svého působení si firma vytvořila velmi dobré jméno a mezi jejími klienty jsou také velké a známé společnosti. Nový majitel může navázat na úspěšnou historii a využít potenciál k dalšímu růstu společnosti.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.