Zavedená menší auditorská firma se stabilními klienty - InBase

Zavedená menší auditorská firma se stabilními klienty

Liberecký kraj, ČR

číslo nabídky: 190015

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 980 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
980 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
280 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
1

Dobré jméno

Potenciál růstu

Velký počet stabilních klientů

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% obchodní podíl v s.r.o. poskytující auditorské služby. Společnost funguje již 17 let. Jedná se o dlouhodobě ziskovou firmu bez finančních závazků s bohatými referencemi a vlastními ověřenými auditorskými postupy.

Společnost má zakázky v kraji Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém i Středočeském. Koupě firmě může být ideální investicí pro samostatného auditora nebo větší auditorskou firmu, nebo též pro účetní a daňové kanceláře, se zájmem získat zajímavé zakázky a firmu se spolehlivými referencemi. Již teď má společnost uzavřené smlouvy na další rok ve výši obratu cca 900 000 Kč. Součástí firmu je aktivní databáze klientů (města, obce, podnikatelské subjekty, nevýdělečné organizace) – celkem cca 100 subjektů.

Podle legislativy je nutné, aby nový majitel měl oprávnění pro auditorskou činnost a ve firmě aktivně působil jako auditor, případně aby měl k dispozici auditora, který zakázky realizuje pod svým jménem.

Firma v současnosti nedosahuje svého maximálně možného obratu v oblasti auditu a potenciálu v poradenské činnosti. Firma je připravena k poskytování dalších poradenských služeb zejména pro veřejný sektor (města, obce, krajské úřady, příspěvkové organizace), ve kterém disponuje stabilním kmenem dlouholetých zákazníků. Při vyšším obratu je možná struktura nákladů a poměr k zisku před zdaněním-cca 30%, návratnost investice lze očekávat do tří let.
Společnost kromě majitele nemá žádné jiné zaměstnance ani významný majetek. Firma sídlí v nemovitosti ve vlastnictví majitele. Firmu majitel převede s veškerým know-how a kontakty formou tříměsíčního osobního předání, které je již zahrnuto v ceně prodeje.

Hmotný majetek

 • osobní automobil – zůstatková cena 50 tis. Kč

Nehmotný majetek

 • uzavřené zakázky na rok 2021 s obratem 900 000 Kč
 • rozsáhlá databáze klientů (města, obce, podnikatelské subjekty, nevýdělečné organizace)
 • dlouhodobé vztahy s klienty
 • webové stránky, logo, domény

Nemovitosti

žádné

Zaměstnanci

1 auditor (jediný společník)

Zadluženost

žádná

Celkové roční tržby

 • 2020: 981 000 Kč
 • 2019: 973 000 Kč
 • 2018: 885 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2020: 269 000 Kč
 • 2019: 289 000 Kč
 • 2018: 250 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 18 let

Důvod prodeje: jiný obor

Právní forma: s.r.o.

Základní kapitál: 200 000 Kč

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: