Zavedená reklamní agentura zaměřená na B2B segment

Liberecký kraj, ČR

číslo nabídky: 220014

Partnerská nabídka
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 12 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
30 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
30 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 300 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
10

Dobré jméno

Stabilně v zisku

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve reklamní agentuře střední velikosti zaměřená především na BTL reklamu. Společnost má na reklamním trhu více než 20 let zkušeností, za tuto dobu si vybudovala velmi dobré jméno v regionu.

Mezi hlavní činnosti společnosti patří grafické činnosti, DTP, tiskoviny, podpora prodeje prostřednictvím POS/POP a reklamních předmětů, inzerce a nákup médií, zajišťování expozic a eventů, komunikační aktivity v podobě produktových videí a korporátní identity.

Vysokou přidanou hodnotu má portfolio velmi atraktivních zákazníků, včetně několika nadnárodních společností. Většinu klientů má společnost z B2B segmentu.

Aktuálně společnost zaměstnává 10 zaměstnanců včetně jednatele. Předmětem akvizice by byl majoritní podíl až do 100% obchodního podílu ve společnosti.

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • vybavení kanceláří

Nehmotný majetek

 • reference od atraktivních klientů
 • dlouhodobé vztahy s klienty
 • rámcové smlouvy s klienty
 • odborný zkušený marketingový tým
 • certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how

Zaměstnanci

 • 3x account manažer
 • 2x produkční
 • 2x DTP specialisté
 • 2x grafici
 • 1x ekonomka

Roční tržby

 • 2018: 36 mil Kč
 • 2019: 38 mil. Kč
 • 2020: 24 mil. Kč
 • 2021: 30 mil. Kč

EBITDA

 • 2018: 2,65 mil Kč
 • 2019: 4,14 mil. Kč
 • 2020: 2,10 mil. Kč
 • 2021: 2,30 mil. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 20+ let
 • Důvod prodeje: osobní důvody
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: