Zisková síť fitness center pro ženy s 20+ pobočkami

Investiční teaser

Praha, Všechny regiony, ČR

číslo nabídky: 190025

Nová nižší cena
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 15 800 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
18 600 000 Kč
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
3 260 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
5 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
10

Stabilně v zisku

Žádné zadlužení

Zavedená značka

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost provozující síť značkových fitness center s více než 10-letou historií. Společnost vlastní čtyři fitness centra, dalších více než 15 fitness center po republice je provozováno pod frančízovou smlouvou. Frančízanti platí společnosti pravidelné licenční poplatky na měsíční bázi, což představuje nezanedbatelnou část tržeb společnosti. Značka fitness center je v ČR zavedená a dobře známá.

Díky rychlému rozšíření sítě poboček vykazuje společnost již od druhého roku fungování kladný zisk. Tržby i zisk společnosti kontinuálně rostou již čtvrtým rokem. Pro nového majitele se otevírá více možností dalšího růstu společnosti, jako například otevření většího počtu vlastních poboček, rozšíření sítě poboček na Slovensku, nebo rozšíření konceptu do ostatních států. 

Společnost spolupracuje v současné době s 24 zaměstnanci či externími spolupracovníky, zejména jednotliví trenéři spolupracují se společností jako OSVČ.

Společnost je financována výhradně z vlastních zdrojů, a to ponecháním nerozděleného zisku ve společnosti. Společnosti nevyužívá žádnou formu bankovního financování. Společnost nemá žádné závazky vůči státu a nevede žádné soudní spory.

Důvodem prodeje je orientace majitelů na podnikání v úplně jiném odvětví.

Hmotný majetek

 • Soubor strojů a trenažerů – cca 2 700 000 Kč
 • jiné vybavení – cca 250 000 Kč

Nehmotný majetek

 • zavedená značka
 • stabilní klientela
 • smlouvy s frančízanty
 • smlouva s master frančízou

Nemovitosti

 • společnost nevlastní žádné nemovitosti

Zaměstnanci

 • Jednatelé: 2x
 • Trenéři a spolupracující trenéři (OSVČ): 16x
 • Účetní, marketing a administrativa: 3x
 • Recepční: 3x

Zadluženost

 • žádné zadlužení

Průměrné roční tržby

 • 2015 – 2019: 20 mil. Kč

Průměrný roční zisk (EBITDA)

 • 2015 – 2019: 3 – 4,5 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 10 let

Důvod prodeje: orientace majitelů na jiné podnikání

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

zástupce pro: Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.