IT společnost zaměřená na vývoj aplikací pro správu firemních procesů - InBase

IT společnost zaměřená na vývoj aplikací pro správu firemních procesů

Česká republika

číslo nabídky: 210006

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Stabilně v zisku
Prodejní cena 13 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
11 100 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 129 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
12

Potenciál růstu

Stabilně v zisku

Velký počet stabilních klientů

Základní informace

Předmětem prodeje je úspěšná IT společnost, specializovaná na vývoj softwaru a aplikací, zaměřených na správu IT a firemních procesů. Společnost funguje na trhu již více než 25 let. Za tu dobu si na trhu vybudovala dobré jméno, stabilní tržní pozici a loajální zákaznické portfolio.

Hlavním produktem společnosti je aplikace pro správu IT ve společnostech. Společnost ale vyvinula a distribuuje i několik dalších produktů určených pro správu jiných podnikových procesů.

Velkou přidanou hodnotou společnosti jsou stabilní a spokojení zákazníci, spolupracující s firmou již řadu let. Společnost aktuálně realizuje cca 600 – 700 fakturací ročně v různé výši, u menší části zákazníků jsou odběry služeb zajištěny smluvně. I bez jakéhokoliv dalšího vývoje je firma schopná v budoucích letech generovat příjmy na základě prodeje aktualizací aplikací svým stávajícím zákazníkům.

Zákazníky společnosti jsou zejména malé a střední firmy z různými obory činnosti, případně státní instituce. Ve většině případů jde o dlouhodobé zákazníky, fungující na základě opakovaných plateb. Klienti společnosti jsou rozmístěni po celé republice, gro zákazníků je z Prahy, případně z Moravsko-slezského a Jihomoravského kraje. Více než 95% zákazníků je z České republiky, expanze do sousedních zemí je možná, bude to záležet na preferencích nového majitele.

Ve společnosti v současnosti pracuje 12 lidí, který zahrnuje programátorský tým a samostatné obchodní oddělení. Majitelé se v současnosti věnují strategickému vedení firmy a projektů. Po prodeji firmy jsou majitelé ochotni ve firmě po omezenou dobu zůstat, nový majitel ale bude musel po čase převzít jejich roli, případně dosadit místo stávajících majitelů manažera/vedoucího zaměstnance.

Prodej firmy je vhodný zejména pro strategické zájemce z IT oboru, kteří mají vlastní vývojový a obchodní tým, a kteří si případně následně můžou přidat produkty firmy do vlastního portfolia.

Společnost je finančně zdravá, nezadlužená a generuje stabilní cashflow, přičemž v posledních letech dosahuje nadprůměrnou marži EBITDA ve výši cca  20% z tržeb. Cena společnosti zahrnuje veškerý hmotný i nehmotný majetek, kontrakty se zákazníky a zaměstnanci, a počítá s nulovým dluhem firmy a nulovým zůstatkem na bankovním účtu společnosti.

Hmotný majetek

 • Kancelářský nábytek, počítače
 • 1x osobní automobil
 • zásoby v hodnotě 50 tis. Kč

Nehmotný majetek

 • vlastní aplikace pro správu firemních procesů 
 • portfolio stabilních zákazníků
 • vývojový tým
 • pravidelné roční příjmy 

Pronájmy

Kanceláře:

 • plocha: cca 200 m²
 • Nájemné: cca 26 tis. Kč/měsíc

Zaměstnanci

 • 12x (vývojáři, obchodní tým, technik)

 

Zadluženost

 • žádná, leasingy budou před prodejem vyvedeny ze společnosti

Celkové roční tržby

 • 2020: 11,0 mil. Kč
 • 2019: 11,1 mil. Kč
 • 2018: 11,1 mil. Kč
 • 2017: 11,4 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2020: 2,2 mil. Kč
 • 2019: 2,1 mil. Kč
 • 2018: 2,4 mil. Kč
 • 2017: 3,4 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 25+ let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: