Masážní a solární studia se dvěma provozovnami na Vysočině - InBase

Masážní a solární studia se dvěma provozovnami na Vysočině

Kraj Vysočina, ČR

číslo nabídky: 220030

Snížená cena
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 8 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
12 200 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
16 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 350 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
14

Dobré jméno

Jednoduchost řízení

Stálí a kvalitní zaměstnanci

Základní informace

Předmětem prodeje je jsou dvě provozovny na Vysočině, zabývající se službami v oblasti kvalitních thajských masáží s možnostmi návštěvy solárního studia. Oba studia jsou velmi dobře zavedené, jsou na trhu více než 11 let a za tuto dobu si ve svém oboru vybudovaly velmi dobré jméno a stálou klientelu. Studia jsou provozované pod s.r.o., která má i jiné aktivity, předmětem prodeje by byla tedy tzv. část obchodního závodu zahrnující obě provozovny, případně jenom jedno z nich,

Společnost klade velký důraz na poskytovanou kvalitu svých služeb, která se odráží ve spokojenosti zákazníků. Klienti mají na výběr z více než 15 druhů masáží, které obstarávají certifikované thajské masérky. Veškeré služby probíhají v příjemném prostředí s orientálním nádechem. 

Společnost aktuálně zaměstnává 14 zaměstnanců. Na obou pobočkách jsou 2 recepční a s nimi dohromady 9 zahraničních masérek. Na vše dohlíží manažer, který má na starosti obě dvě pobočky. Majitel se na chodu obchodního závodu nepodílí, provádí pouze kontrolní činnost zabírající okolo 1 hodiny týdně. 

Obě pobočky společnosti jsou ve větších městech v kraji Vysočina. Nacházejí se v příjemné, lukrativní a dostupné lokaci u centra města s možností parkování. První pobočka je v pronájmu v prostorech o velikosti 606 m2 za 46,000,- Kč měsíčně. Druhá pobočka je v osobním vlastnictví v prostorech o velikosti 200 m2, po prodeji zůstane v nájmu u stávajícího majitele.

 • Tržby (pobočka 1 + pobočka 2 + eshop):
  • 2019: 6,4 mil. Kč + 3,9 mil. Kč
  • 2020: 4,3 mil. Kč + 2,7 mil. Kč + 0,4 mil. Kč
  • 2021: 4,1 mil. Kč + 2,8 mil. Kč + 0,7 mil. Kč
  • 2022: 7,0 mil. Kč +  4,0 mil. Kč + 1,2 mil. Kč
  • 2023: 6,8 mil. Kč + 4,1 mil. Kč + 1,2 mil. Kč
 • Zisk (pobočka 1 + pobočka 2 + alokace)
  • 2019: 1 400 tis. Kč + 1 200 tis. Kč + 500 tis. Kč alokace = 3 100 tis. Kč
  • 2020: 181 tis. Kč + 122 tis. Kč + 500 tis. Kč alokace = 803 tis. Kč
  • 2021: 75 tis. Kč + 1 tis. Kč + 500 tis. Kč alokace = 576 tis. Kč
  • 2022: 1 250 tis. Kč + 610 tis. Kč + 500 tis. Kč alokace = 2 360 tis. Kč.
  • 2023: 1 450 tis. Kč + 830 tis. Kč + 500 tis. Kč alokace = 2 780 tis. Kč

K celkovému zisku připočítáváme alokace režijních nákladů společnosti ve výši cca. 500.000,- Kč, ve kterých jsou rozpočítané náklady celé společnosti, alokované na jednotlivá studia. Po prodeji však tyto náklady nebudou součástí obchodního závodu a tedy reálný zisk je v každém roce vyšší o 250 tis. Kč/provozovna. Společnost překonala mírné problémy během korona krize, což se odrazilo na vykázaném zisku z let 2020 a 2021. 

Společnost přečkala korona krizi relativně úspěšně a v roce 2022 by se měla navrátit k ekonomickým výsledkům z předkrizových let. Dále je nutno dodat, že téměř 50% tržeb a zisku je realizováno na konci roku, v listopadu a prosinci, z důvodu zvýšeného prodeje poukazů. 

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • vybavení provozovny = 1,2 mil. Kč
 • solária = 1,5 mil. Kč
 • zásoby v hodnotě 100.000,- Kč

Nehmotný majetek

 • databáze klientů
 • dodavatelské vztahy
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • zavedené jméno
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti v majetku

 • provozovna 2:
  • rozloha: 200 m²
  • není předmětem prodeje
  • bude možnost pronájmu

Pronájmy

 • provozovna 1:
  • rozloha: cca 606 m²
  • výše pronájmu: 46 tis. Kč/měsíčně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 14

Zadluženost

 • žádná

Celkové roční tržby

 • 2018: 7,8 mil. Kč
 • 2019: 10,3 mil. Kč
 • 2020: 7,4 mil. Kč
 • 2021: 7,6 mil. Kč
 • 2022: 12,2 mil Kč

(součet tržeb obou provozoven a tržeb eshopu)

Provozní zisk

 • 2019: 3,10 mil. Kč
 • 2020: 0,80 mil. Kč 
 • 2021 : 0,57 mil. Kč 
 • 2022: 2,36 mil. Kč
 • 2023: 2,78 mil. Kč

(uvádíme čistý provozní zisk EBITDA po očištění o režijní náklady alokovaných na provozovny – 250.000,- Kč/provozovna/rok)

Ostatní informace

 • Délka fungování: 11 a 14 let
 • Důvod prodeje: majitel se chce soustředit na hlavní část svého podnikání
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: obchodní závod
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: