Společnost zaměřená na rozvoz alko a nealko nápojů v Praze - InBase

Společnost zaměřená na rozvoz alko a nealko nápojů v Praze

Praha, ČR

číslo nabídky: 240006

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • zásoby společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
8 500 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
175 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
11 800 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
12 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 800 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
5

Hodnotné know-how

Jednoduchost řízení

Více než 10 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená na prodej a nonstop rozvoz alkoholických a nealkoholických nápojů v Praze. Společnost pod současnou značkou na trhu operuje již více než 10 let, za tu dobu se společnost a její služby staly v Praze velmi známé a hodně využívané.

Hlavní činností společnosti je prodej a rozvoz alkoholických nápojů, různých pochutin a dalších doplňků individuálním zákazníkům v rámci Prahy a okolí. Zákazníky společnosti jsou zejména koncoví spotřebitelé, ale i podniky, restaurace, bary a hospody. Největší přidanou hodnotou pro zákazníky je zejména dostupnost rozvozu 24/7 a okamžité doručení objednávky, prakticky vždy do hodiny od objednání.

Zákazníky společnost získává hlavně online marketingem a spoluprací s externími rozvozovými službami působícími v rámci Prahy. Velké procento tvoří ale vracející se a stálí zákazníci. 

V současnosti společnost zaměstnává 5 stálých zaměstnanců, které doplňuje brigádníky dle aktuální potřeby. Majitel se v společnosti věnuje jen kontrolní činnosti, operativa je od něj plně nezávislá. Majitel je samozřejmě ochoten ve společnosti po omezenou dobu dále působit i po prodeji a zajistit kontinuální předání novému majiteli. Součástí transakce je 100% podíl ve společnosti s veškerým majetkem, zásobami, smluvními vztahy a databázemi klientů.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • 4x osobní automobil
 • 1x užitkový automobil
 • 1x skútr
 • vybavení skladu
 • skladové zásoby

Nehmotný majetek

 • povědomí o značce
 • zavedení zaměstnanci
 • webové stránky
 • smlouvy se zprostředkovateli a rozvozovými firmami
 • know – how

Pronájmy

Kanceláře a sklad

 • rozloha: cca 90 m²
 • výše pronájmu: 20 tis. Kč/ročně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 5x + brigádníci dle potřeby

Zadluženost

 • leasing na automobil 175 tis. Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 15,9 mil. Kč
 • 2021: 20,8 mil. Kč
 • 2022: 13,7 mil. Kč
 • 2023: 11,8 mil. Kč

Provozní zisk společnosti

 • 2020: 3,2 mil. Kč
 • 2021: 4,2 mil. Kč
 • 2022: 2,2 mil. Kč
 • 2023: 1,8 mil. Kč

Poznámka: Uvádíme normalizovanou, reálnou ziskovost firmy před případnými optimalizacemi.

Ostatní informace

 • Historie: 12 let
 • Důvod prodeje: změna oboru a životního stylu
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: