Rychle rostoucí firma zaměřená na výrobu a prodej menstruačních a inkontinenčních potřeb - InBase

Rychle rostoucí firma zaměřená na výrobu a prodej menstruačních a inkontinenčních potřeb

Česká republika

číslo nabídky: 240002

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 7,0 mil. Kč

Uvedená cena nezahrnuje:
 • provozní hotovost v majetku firmy
17 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
14 400 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
4 roky
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
6 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
3

Možnost zahraniční expanze

Velký potenciál růstu

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v společnosti zaměřené na výrobu specifických hygienických a menstruačních potřeb pro ženy a inkontinenčního prádla pro ženy a muže. Jedná se o společnost, která vyvinula svůj vlastní originální produkt, zabezpečila si jeho výrobu a úspěšně ho prodává pod svým vlastním brandem, chráněným ochrannou známkou v ČR a v Evropě. Značka produktů je již v současnosti ve své cílové skupině známá a povědomí o ní rapidně roste.

Jádro businessu společnosti tvoří výroba a prodej jen cca 10 druhů menstruačních potřeb pro ženy. Tyto produkty byly vyvinuty v roce 2021 s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny – majitelé se domnívají, že jsou kvalitnější než výrobky od konkurence. Díky nízkému počtu druhů produktů je společnost schopna lépe plánovat výrobu a je potřeba relativně malé skladovací prostory. Samotnou výrobu menstruačních potřeb pro společnost provádí několik šicích dílen v ČR a jeden větší výrobce ze zahraničí. 

Prodej společnosti v současnosti probíhá prostřednictvím vlastního propracovaného eshopu, do kterého byly investovány nemalé prostředky. Úvodní investice do projektu v rocích 2020 až 2022 byla cca 8 mil. Kč. Marketingová strategie je již nastavená a odzkoušená, využívá zejména sociální sítě a affiliate marketing. V plánu pro nejbližší měsíce je počátek B2B prodeje do kamenných prodejen. Od počátku roku 2024 probíhá rozšíření prodeje i na zahraničný trhy v DE, AT, SK, HU.

Cílovou skupinou společnosti jsou ženy ve věku od 12 do 50 let. Výhodou je stabilní míra prodeje, která nepodléhá sezónním výkyvům a díky tomu se lépe řídí a plánuje zaměstnanecká kapacita podniku a výroba. Business společnosti nepodléhá krizovým obdobím jako byla pandemie Covidu anebo krize spojená s válkou. Trh, na kterém společnost působí, bude z objektivních důvodů velmi pravděpodobně v nejbližších rocích dynamicky růst.

Business společnosti rychle roste, jen za velmi krátké období (2 roky) se společnost dokázala od vývoje produktu posunout k tržbám na úrovni 14 mil. Kč v roce 2023 jen z B2C prodeje na českém trhu, s očekáváním 30 – 40% růstu obratu v dalším roce. Růst bude dále akcelerován i vstupem na nové trhy, a též využitím marketplacu Amazonu a Alzy.

Ve společnosti aktuálně pracují v průměru 3 zaměstnanci. Majitel se ve společnosti věnuje zejména strategickému vedení, přičemž tato role mu zabírá dohromady asi 25 hodin/týden. Majitel podnik prodává z důvodu stěhování mimo ČR, ale je ochoten ve firmě zůstat po omezenou dobu (cca 1 rok) i po prodeji a zastávat pozici konzultanta/manažera, s cílem bezproblémového předání firmy.

Součástí ceny jsou zásoby v pořizovací hodnotě 7,0 mil. Kč, jedná se o obrátkové zboží v celé výši, není problém toto zboží prodat.

Další informace

Hmotný majetek

 • vybavení kanceláře v hodnotě 200.000,- Kč
 • zásoby v hodnotě 7.000.000,- Kč v pořizovacích cenách, 24.000.000,- Kč v maloobchodních prodejních cenách

Nehmotný majetek

 • profesionální, na míru naprogramovaný eshop s pořizovací hodnotou 1.000.000,- Kč
 • domény ČR a celá Evropa
 • ochranná známka (platnost Evropa)
 • databáze 5000+ zákazníků, většina vracející se klienti
 • rozpoznatelný brand a tržní pozice
 • know – how

Pronájmy

 • Společnost v současnosti využívá vlastní skladové prostory o velikosti 170 m²
 • Aktuálně využívané skladové prostory nebudou součástí prodeje. Pro standardní provoz firmy je potřebných cca 100 – 200 m² skladových prostor.

Zaměstnanci

 • průměrný počet zaměstnanců: 3x 
 • pozice účetnictví, sklad, administrativa

Zadluženost

 • žádná

Celkové roční tržby

 • 2021: 0,- Kč
 • 2022: 11.200.000,- Kč (B2C, CZ)
 • 2023: 14.400.000,- Kč (B2C, CZ)
 • 2024 (1-5): 4.300.000,- Kč

Provozní EBITDA

 • 2021: 0,- Kč
 • 2022: – 640.000,- Kč (bez odečtení investice do navýšení skladu)
 • 2023: 6.000.000,- Kč (bez odečtení investice do navýšení skladu)
 • 2024 (1-5): 1.500.000,- Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 3 roky
 • Důvod prodeje: stěhování se majitele mimo ČR
 • Právní forma: s.r.o. + OSVČ
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o. + zásoby v držení OSVČ

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: