Společnost provozující vlastní betonárnu - InBase

Společnost provozující vlastní betonárnu

Kraj Vysočina, ČR

číslo nabídky: 190039

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 15 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
5 220 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
8 822 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
13 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Kvalitní personál

Nasmlouvané zakázky

Veškeré zařízení v ceně

Základní informace

Předmětem prodeje je stavební společnost vlastnící a provozující betonárnu. Betonárna je plně technicky funkční a má vyřízené pravomocné stavební povolení. Betonárna může vyrobit až 100 m3 betonu za den, plán pro rok 2020 je získat tržby z prodeje betonu ve výši cca 5 milionů korun. V současné době probíhá provoz a prodej betonu v plném rozsahu. Společnost se také specializuje na stavební činnost, ta je ale v současnosti utlumena, majitelé se soustředí na provoz betonárny.

Společnost má dva majitele, z toho se jeden věnuje obchodu a financím, časová náročnost této činnosti je osm hodin denně. Druhý majitel se zaměřuje na výrobu a techniku s časovou náročností osm hodin denně.

Součástí prodeje je hmotný majetek ve tržní hodnotě až 11,2 mil. Kč, který zahrnuje především betonárnu, JCB nakladače, osobní automobily, lešení, vibrační desky a drobný majetek jako jsou počítače, tiskárny a elektronářadí. Dále prodej také zahrnuje budovu s kancelářemi a sklady v hodnotě 1,9 mil Kč, pozemky v hodnotě 180 tis. Kč, uzavřené smlouvy na stavební práce v hodnotě 6 mil. Kč, databázi klientů, webové stránky a průkazní zkoušky pro výrobu betonových směsí.

Společnost má úvěry ve výši 5,2 mil. Kč, které budou splaceny z prodejní ceny.

V roce 2018 došlo k jednorázovému poklesu tržeb, a to z důvodu personálních změn ve společnosti a plánované stěhování firmy a betonárny do nových prostor. V roce 2019 však došlo k stabilizaci firmy, a očekává se návrat výše tržeb na vyšší hodnoty.

Důvodem prodeje jsou osobní důvody majitelů a podnik bude k dispozici ihned po prodeji. Možná je i varianta odkupu společnosti s ponecháním úvěrů ve společnosti – v takovém případě by byla cena společnosti nižší o aktuální hodnotu dluhu ve společnosti.

Nabízí se několik variant prodeje:

 • prodej funkční betonárny včetně nemovitostí – bez stavebního vybavení – (firmu si majitelé ponechají) – cena 13 000 000,- Kč 
 • prodej celé firmy včetně betonárny, nemovitostí a stavebního vybavení – cena  15 000 000,- Kč 
 • prodej firmy – funkční betonárna vč nemovitostí – bez stavebního vybavení – cena  14 000 000,- Kč  

Hmotný majetek

 • 7x automobil
 • 1x betonárna AMB 20 (hodnota 10 mil. Kč)
 • 2X JCB nakladač
 • lešení
 • drobný majetek (pc, tiskárny, elektronářadí, 2x vibrační desky, řezačka na dlažbu)
 • Tržní hodnota souboru majetku: 11,3 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • databáze klientů
 • webové stránky
 • průkazní zkoušky pro výrobu betonových směsí
 • uzavřené smlouvy na stavební práce v hodnotě 6 mil. Kč

Nemovitosti

 • budovy v hodnotě 1,9 mil. Kč
 • pozemek v hodnotě 180 tis. Kč

Zaměstnanci

 • 7x zaměstnanec na HPP + subdodovatelé

Zadluženost

Typ dluhu: kontokorent, provozní úvěr, směnka

 • výše dluhu: 5,2 mil. Kč – bude splaceno před prodejem, nový majitel obdrží firmu bez dluhů.

V případě zájmu však budou úvěry ponechány ve firmě – v takovém případě bude cena společnosti ponížena o hodnotu dluhů (bude na úrovni cca 10 mil. Kč).

Celkové roční tržby

 • 2020 (odhad): 5 mil. Kč (jenom z prodeje betonu bez stavební činnosti)
 • 2019: 8,6 mil. Kč
 • 2018: 9 mil. Kč
 • 2017: 18 mil. Kč
 • 2016: 19 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2019: 580 tis. Kč
 • 2018: 560 tis. Kč
 • 2017: 250 tis. Kč
 • 2016: 100 tis. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 8 let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: