Společnost zaměřená na výrobu stavebního a interiérového skla - InBase

Společnost zaměřená na výrobu stavebního a interiérového skla

Ústecký kraj, ČR

číslo nabídky: 230013

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • nemovitosti v hodnotě 16,0 mil. Kč
 • pozemky v hodnotě 6,6 mil. Kč
 • strojní vybavení společnosti v hodnotě 12,3 mil. Kč
 • nulovou zadluženost společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
34 900 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
68 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
16 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
14

Hodnotná nemovitost

Veškeré zařízení v ceně

Více než 15 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je zavedená česká společnost, zaměřená na výrobu stavebního a interiérového skla. Specializací společnosti jsou běžná vrstvená skla, ale i speciální náročné výrobky vrstvených skel pro stavebnictví nebo design. Zákazníky závodu jsou zejména dodavatelé staveb, realizační firmy, architekti a projektanti. Jedná se o flexibilní výrobní závod, který v oboru funguje již od roku 2008. Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti,  zahrnující výrobní nemovitost, pozemky, veškeré strojní vybavení a zásoby v majetku firmy. Součástí prodeje jsou i zaměstnanci, dodavatelsko-odběratelské smlouvy a vztahy, licence a jiná aktiva související s provozem výrobního závodu, včetně stabilních zakázek generující opakující se obraty. Alternativně majitelé nabízí i prodej samotného výrobního závodu, bez podílu ve společnosti, pokud by měl investor zájem převzít firmu jen jako soubor majetku.

Společnost výrábí zejména:

 • skla pro zábradlí,
 • fasády,
 • výtahové kabiny,
 • skleněné obklady,
 • pochozí skla,
 • skleněné obklady stěn,
 • jiné designové prvky.

Výrobní závod společnosti je schopen jako jeden z mála závodů v ČR vyrábět i skleněné nosníky. 

Součástí prodeje jsou nemovitosti – konkrétně výrobní závod o rozloze cca 1000 m² a související pozemky o rozloze cca 4400 m². Odhadovaná cena budov, včetně oplocení a skladovacích ploch je cca 16,0 mil. Kč. Odhadovaná tržní cena pozemků je 6,6 mil. Kč. Uvedené tržní ceny byly odhadnuty majitelem na základě dostupných dat a cen nemovitostí v regionu. Výrobní halu je navíc možné rozšířit o dalších 800 m²-> je vydáno stavební povolení a formálně stavba zahájena.

Součástí prodeje je i movitý hmotný majetek s odhadovanou tržní cenou ve výši 12,3 mil. Kč. Movitý majetek zahrnuje veškeré strojní vybavení potřebné pro výrobu produktů z vrstveného skla.

Jednou z hlavních myšlenek při budování firmy bylo využití synergie výrobního závodu a realizační firmy. V tom se dařilo po celou dobu fungování tvořit konkurenční výhodu proti ostatním čistě realizačním firmám v tom, že realizace mohla využívat jednak pružnosti výroby díky vlastní výrobě skel a zároveň čerpat marži z výroby skel a použít ji pro lepší obchodní pozici na trhu. Stejně tak v pohledu výrobní firmy bylo možné se opřít o vlastní realizační projekty, které přináší významný objem výroby skel. 

Aktuálně firma funguje, má své zakázky a odběratele, zavedený pracovní tým dělníků a THP. Zájemci tedy mají možnost akvírovat za tržní cenu firmu se zavedenými procesy a veškerým vybavením se zakázkami v oblasti stavebního a interiérového skla. Nabídka je vhodná pro investory ze stavebního oboru, anebo subjekty, pro které by výrobní program závodu byl vhodným doplňkem.

 

Hmotný majetek

 • linka na vrstvení skla – LPB2548
 • linka na promývání plochého skla
 • přímá omítačka ELB 102
 • CNC stroj Bottero Technorev 4000
 • Vrtačka Bottero Discovery 710 C
 • Řezací linka Bottero Modulinea 353 BCS Jumbo
 • Nůžková montážní plošina LX50 – 3474/144
 • 15 regálů na přepravu, manipulaci + 3 zakladače
 • sklopný a skládací stůl na izolační skla
 • trafostanice
 • rastry na sklo
 • mostový jeřáb (použitý)
 • manipulátory na ploché sklo
 • osobní automobily

Odhad tržní hodnoty movitého majetku: 12,3 mil. Kč. Soupis movitého majetku s pořizovací a tržní cenou dodáme zájemcům po podpisu NDA.

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • rámcová smlouva s klienty
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how
 • 2 stabilní zákazníci s trvalým odběrem a celkovou tržbou 5-8 mil. Kč/rok

Nemovitosti v majetku

Provozní hala

 • zastavěná plocha: cca 1000 m²
 • odhad hodnoty: 16,0 mil. Kč
 • včetně oplocení, součástí je zpěvněná plocha pro skladování

Pozemky

 • rozloha: cca 4400 m²
 • odhad hodnoty: cca 6,6 mil. Kč

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 14 (pokud bude subjekt prodán jako soubor majetku, nejsou součástí prodeje)

Zadluženost

 • při uvedené ceně nulová, dluh by byl splacen před prodejem. V případě ponechání dluhu ve firmě by se cena o danou výši dluhu snížila

Celkové roční tržby

 • 2019: 91 mil Kč 
 • 2020: 36 mil. Kč
 • 2021: 40 mil. Kč
 • 2022: 68 mil. Kč 
 • 2023: 45-50 mil. Kč (odhad)

Provozní EBITDA

 • v letech 2019 až 2022 byla EBITDA ve výši -4,0 mil. Kč až 3,1 mil. Kč

Společnost

Poznámka: závod prodáváme jako soubor majetku, EBITDA není v tomto případě relevantní.

Ostatní informace

 • Historie: 15+ let
 • Důvod prodeje: vyšší věk jednoho z majitelů
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: