Společnost zaměřená na poskytování outsourcingu tiskových řešení - InBase

Společnost zaměřená na poskytování outsourcingu tiskových řešení

Ústecký kraj, ČR

číslo nabídky: 230008

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Nemovitost součástí
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • nemovitosti v hodnotě 15 mil. Kč
 • pohledávky z obchodních vztahů ve výši 8,0 mil. Kč
 • závazky z obchodních vztahů ve výši 10,0 mil. Kč
 • hotovost ve společnosti 0,3 mil. Kč
 • zásoby a zboží 5,8 mil. Kč
 • dluh k bankovním institucím 24,0 mil. Kč
17 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
24 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
35 200 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
14 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
8 400 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
13

Hodnotná nemovitost

Velký počet stabilních klientů

Vysoká hodnota majetku

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se prodejem, pronájmem a servisem tiskových řešení firmám a organizacím. Jedna se o zavedenou společnost s dlouholetou tradicí se sídlem v Ústeckém kraji, s ročními tržby dlouhodobě se pohybujícími na úrovni 35 – 45 milionů korun. Společnost na trhu s tiskovými řešeními funguje již více než 10 let, za tuto dobu si dokázala vybudovat stabilní portfolio stálých odběratelů s pravidelnou fakturací. Aktuálně společnost obsluhuje cca 350 – 400 zákazníků s pravidelnou měsíční fakturací.

Svým klientům společnost zajišťuje komplexní B2B tiskové řešení na dlouhodobé bázi. Využívá zejména toho, že malým a středním společnostem v ČR se většinou nevyplatí koupě drahých tiskových strojů, přičemž výhodnější je pro ně tiskárny a související technologii si pronajmout a celkem řešení outsourcovat. Klienti společnosti pak platí měsíčně pronájem tiskárny a poplatek za každou vytištěnou stránku. Společnost svým klientům zabezpečuji navíc zajišťuje kvalifikovaný servis, dodávky spotřebního materiálu (tonery, papíry apod.). Komplexní outsourcing tiskového řešení je na trhu aktuálním trendem, na trhu je potenciál při využití správné obchodní strategie tohoto trendu využít a postupně zvyšovat počet zákazníků a s tím i obrat společnosti.

Společnost svůj rozvoj a růst financovala bankovními úvěry, které postupně splácí. Aktuálně se součet splácených úvěrů pohybuje na úrovni 24,0 mil. Kč (k únoru 2024). Část z úvěrů pokrývala primárně nákup tiskáren a IT technologií do majetku (tyto jsou pak následně dále pronajímány klientům). V současnosti již nákupy nových technologií společnost financuje z vlastních zdrojů. Část z úvěru byla použitá na nákup nemovitosti, ve které společnost sídlí, tato nemovitost s hodnotou odhadem 15 mil. Kč je součástí firmy a tedy i součást předmětu prodeje. 

Společnost sídlí ve vlastní nemovitosti o rozloze téměř 750 metrů čtverečních, hodnota této nemovitosti byla majiteli odhadnuta na 15 mil. Kč. V případě zájmu je možné udělat i znalecký posudek, který by odhad potvrdil. Majetek společnosti zahrnuje kromě nemovitosti i tisková řešení, IT techniku, osobní vozy v celkové hodnotě více než 10 mil. Kč a zásoby v hodnotě cca 6 mil. Kč.

Nyní se majitelé chtějí věnovat svému klíčovému businessu v IT, proto se dohodli na záměru odprodat společnost. Společnost má aktuálně vlastní, na majitelích nezávislé vedení a je plně soběstačná. 

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • tiskové řešení, tiskárny pronajímané klientům v hodnotě cca 8 000 000,- Kč
 • IT technika, osobní vozy v hodnotě cca 2 000 000,- Kč
 • zboží v hodnotě cca 6 000 000,- Kč (nové tiskárny, náhradní díly, tonery, fotovalce apod.)

Nehmotný majetek

 • implementovaný informační systém pro podporu obchodu, marketingu, fakturace a servisu v hodnotě cca 2 000 000,- Kč 
 • dlouhodobé obchodní partnerství s klíčovým dodavatelem
 • rámcové smlouvy s klienty
 • zavedený a stabilní pracovní tým
 • funkční marketing
 • webové stránky
 • sociální sítě

Nemovitosti v majetku

Kancelářská budova, sídlo společnosti

 • zastavěná plocha: 737 m² užitkové plochy
 • ostatní plocha: 3 078 m²
 • odhad hodnoty: 15.000.000,- Kč

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 13x

Zadluženost

 • revolving cca 3 000 000,- Kč, úrok nyní 9,12%
 • splátkový úvěr cca 6 100 000,- Kč, úrok 3,26%, splatnost 1/2032
 • splátkový úvěr cca 4 100 000,- Kč, úrok 3,26%, splatnost 1/2032
 • splátkový úvěr 10 800 000,- Kč, úrok 0,00%, splatnost 3/2031

(stav k únoru 2024)

Celkové roční tržby

 • 2019: 33,8 mil Kč 
 • 2020: 30,5 mil. Kč
 • 2021: 48,3 mil. Kč
 • 2022: 35,2 mil. Kč

Provozní EBITDA (zisk před daní, úroky a odpisy)

 • 2019: 5,2  mil Kč 
 • 2020: 5,4 mil. Kč
 • 2021: 4,9 mil. Kč
 • 2022: 8,4 mil. Kč

Poznámka: Provozní EBITDA byla vypočtena jako provozní zisk před započtením odpisů dlouhodobého hmotného majetku.

Ostatní informace

 • Historie: 10+ let
 • Důvod prodeje: orientace majitele na jinou větev IT businessu
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: