Společnost zaměřená na poskytování outsourcingu tiskových řešení

Ústecký kraj, ČR

číslo nabídky: 230008

Nemovitost součástí
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 17 000 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
24 900 000 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
35 200 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
13 let
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
8 400 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
13

Hodnotná nemovitost

Velký počet stabilních klientů

Vysoká hodnota majetku

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se prodejem, pronájmem a servisem tiskových řešení firmám a organizacím. Jedna se o zavedenou společnost s dlouholetou tradicí se sídlem v Ústeckém kraji, s ročními tržby dlouhodobě se pohybujícími na úrovni 35 – 45 milionů korun. Společnost na trhu s tiskovými řešeními funguje již více než 10 let, za tuto dobu si dokázala vybudovat stabilní portfolio stálých odběratelů s pravidelnou fakturací. Aktuálně společnost obsluhuje cca 350 – 400 zákazníků s pravidelnou měsíční fakturací.

Svým klientům společnost zajišťuje komplexní B2B tiskové řešení na dlouhodobé bázi. Využívá zejména toho, že malým a středním společnostem v ČR se většinou nevyplatí koupě drahých tiskových strojů, přičemž výhodnější je pro ně tiskárny a související technologii si pronajmout a celkem řešení outsourcovat. Klienti společnosti pak platí měsíčně pronájem tiskárny a poplatek za každou vytištěnou stránku. Společnost svým klientům zabezpečuji navíc zajišťuje kvalifikovaný servis, dodávky spotřebního materiálu (tonery, papíry apod.). Komplexní outsourcing tiskového řešení je na trhu aktuálním trendem, na trhu je potenciál při využití správné obchodní strategie tohoto trendu využít a postupně zvyšovat počet zákazníků a s tím i obrat společnosti.

Společnost svůj rozvoj a růst financovala bankovními úvěry, které postupně splácí. Aktuálně se součet splácených úvěrů pohybuje na úrovni 24,9 mil. Kč (ke dni 31.12.2022). Část z úvěrů pokrývala primárně nákup tiskáren a IT technologií do majetku (tyto jsou pak následně dále pronajímány klientům). V současnosti již nákupy nových technologií společnost financuje z vlastních zdrojů. Část z úvěru byla použitá na nákup nemovitosti, ve které společnost sídlí, tato nemovitost s hodnotou odhadem 15 mil. Kč je součástí firmy a tedy i součást předmětu prodeje. 

Společnost sídlí ve vlastní nemovitosti o rozloze téměř 750 metrů čtverečních, hodnota této nemovitosti byla majiteli odhadnuta na 15 mil. Kč. V případě zájmu je možné udělat i znalecký posudek, který by odhad potvrdil. Majetek společnosti zahrnuje kromě nemovitosti i tisková řešení, IT techniku, osobní vozy v celkové hodnotě více než 10 mil. Kč a zásoby v hodnotě cca 6 mil. Kč.

Nyní se majitelé chtějí věnovat svému klíčovému businessu v IT, proto se dohodli na záměru odprodat společnost. Společnost má aktuálně vlastní, na majitelích nezávislé vedení a je plně soběstačná. 

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • tiskové řešení, tiskárny pronajímané klientům v hodnotě cca 8 000 000,- Kč
 • IT technika, osobní vozy v hodnotě cca 2 000 000,- Kč
 • zboží v hodnotě cca 6 000 000,- Kč (nové tiskárny, náhradní díly, tonery, fotovalce apod.)

Nehmotný majetek

 • implementovaný informační systém pro podporu obchodu, marketingu, fakturace a servisu v hodnotě cca 2 000 000,- Kč 
 • dlouhodobé obchodní partnerství s klíčovým dodavatelem
 • rámcové smlouvy s klienty
 • zavedený a stabilní pracovní tým
 • funkční marketing
 • webové stránky
 • sociální sítě

Nemovitosti v majetku

Kancelářská budova, sídlo společnosti

 • zastavěná plocha: 737 m² užitkové plochy
 • ostatní plocha: 3 078 m²
 • odhad hodnoty: 15.000.000,- Kč

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 13x

Zadluženost

 • revolving cca 3 000 000,- Kč, úrok nyní 9,12%
 • splátkový úvěr cca 6 669 000,- Kč, úrok 3,26%, splatnost 1/2032
 • splátkový úvěr cca 4 485 000,- Kč, úrok 3,26%, splatnost 1/2032
 • splátkový úvěr 10 765 000,- Kč, úrok 0,00%, splatnost 3/2031

Celkové roční tržby

 • 2019: 33,8 mil Kč 
 • 2020: 30,5 mil. Kč
 • 2021: 48,3 mil. Kč
 • 2022: 35,2 mil. Kč

Provozní EBITDA (zisk před daní, úroky a odpisy)

 • 2019: 5,2  mil Kč 
 • 2020: 5,4 mil. Kč
 • 2021: 4,9 mil. Kč
 • 2022: 8,4 mil. Kč

Poznámka: Provozní EBITDA byla vypočtena jako provozní zisk před započtením odpisů dlouhodobého hmotného majetku.

Ostatní informace

 • Historie: 10+ let
 • Důvod prodeje: orientace majitele na jinou větev IT businessu
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: