Společnost zaměřená na prodej a servis zdravotnické techniky - InBase

Společnost zaměřená na prodej a servis zdravotnické techniky

Jihočeský kraj, ČR

číslo nabídky: 220034

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v aktuální hodnotě

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
13 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
900 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
23 600 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
14 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 120 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
6

Dobré jméno

Rodinná firma

Více než 10 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se službami v oblasti prodeje, půjčování a servisu zdravotnické techniky a zdravotnických potřeb. Společnost má na trhu se zdravotnickou technikou již více než 15 let zkušeností. Zákazníky společnosti jsou jak instituce, nemocnice, domovy seniorů, ordinace lékařů, tak i fyzické osoby, kteří potřebují nějakou zdravotní pomůcku.

Společnost působí po celé ČR a zaměřuje se na prodej nových i repasovaných pomůcek. Do produktového portfolia společnosti patří např.

 • lůžka polohovací a jiné
 • elektrické skútry a vozíky
 • lékařské nástroje a pomůcky
 • pojízdná křesla
 • zvedací a přesouvací zařízení
 • berle, hole, obuv, ochranné pomůcky a pod.

Více než 70 % tržeb plyne z prodeje zdravotnické techniky a potřeb, půjčovna zabezpečuje 10 % obratu a servis přibližně 20 %. Zároveň více než 50% obratu aktuálně tvoří prodej přes eshop. Kromě prodeje společnost umí zdravotnické pomůcky i servisovat a provozuje i celorepublikovou půjčovnu. 

Společnost aktuálně kromě majitele/jednatele zaměstnává 2 řidiče, jednoho servisního technika a dva lidi na zákaznickém servisu. Majitel v současnosti ve společnosti zastává pozici obchodního ředitele, přičemž se zčásti věnuji i administrativním úkolům.

Na prodej je 100% podíl, nebo majoritní podíl (nad 60%).Majitel je ochoten po omezenou dobu ve společnosti zůstat a zajistit bezproblémový přechod na nového majitele, jeho pozici ale bude potřeba po jeho odchodu nahradit.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • vybavení kanceláří
 • vybavení dílny a servisu (vysokozdvižný vozík, manipulační prostředky)
 • automobily
 • zásoby v hodnotě 1,5 až 2,0 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • dlouhodobá spolupráce s cca 500 praktickými lékaři
 • spolupráce s cca 50 nemocnicemi
 • stabilní odběratelé
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how

Pronájmy

Sídlo společnosti 

 • rozloha: cca 500 m²
 • výše pronájmu: 21 tis. Kč/měsíčně

Zaměstnanci

 • 1x jednatel
 • 2x řidič
 • 1x technik a servisní specialista
 • 2x zákaznický servis

Zadluženost

 • kontokorentní úvěr, aktuální výše 900 tis. Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 20.300.000,- Kč
 • 2021: 22.300.000,- Kč
 • 2022: 23.600.000,- Kč
 • k 31.5 2023: cca 12.000.000,- Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 3.600.000,- Kč
 • 2021: 3.770.000,- Kč
 • 2022: 1.120.000,- Kč

Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako součet provozních výsledků hospodaření před zdaněním, odpisy a úroky, všech subjektů ve skupině, vykonávajících činnost která je předmětem prodeje.

Ostatní informace

 • Historie: 10+ let
 • Důvod prodeje: zdravotní a osobní důvody majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: