Společnost zaměřená na provádění výstavby komunikací a inženýrských sítí - InBase

Společnost zaměřená na provádění výstavby komunikací a inženýrských sítí

Česká republika

číslo nabídky: 230015

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • veškeré strojní vybavení a movitý majetek
 • stavební materiál v majetku společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • pohledávky z obchodních vztahů
 • závazky z obchodních vztahů
 • hotovost na účtech společnosti
 • neprovozní nemovitosti v majetku firmy, kt. budou vyvedeny před prodejem
100 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
155 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
16 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
25 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
27

Rostoucí tržby

Stabilně v zisku

Více než 15 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve stavební společnosti, zaměřená na zemní práce a výstavbu inženýrských sítí pro průmyslové, dopravní a bytové a vodohospodářské stavby. Společnost úspěšně působí na stavební trhu již více než 15 let.

Specializace společnosti spočívá zejména v přípravných zemních pracích a výstavbě kanalizací pro větší průmyslové a logistické stavby, případně ve výstavbě pozemních komunikací a parkovacích ploch. V současnosti společnost realizuje souběžně 20+ větších projektů. Zakázky společnost získává zejména prostřednictvím výběrových řízení, přičemž zpravidla je u zakázek objednatelem stavebních služeb stát anebo město (cca 70% případů), cca 30% zakázek je realizováno pro soukromé investory.

V současnosti ve společnosti pracuje cca 27 zaměstnanců, z toho 5 zaměstnanců je THP a 5 stavbyvedoucích. Majitel ve firmě aktuálně zastává pozici kontrolora a strategického ředitele, operativně ale firma funguje nezávisle od majitele. 

Silnou stránkou společnosti jsou poměrně značné reference, zkušený tým zaměstnanců a maximální spokojenost objednatelů. Společnost má v regionu velmi dobrou reputaci ako slušný a profesionální dodavatel stavebních prací. Aktuálně je firma ve velmi dobré kondici, pro rok 2023 se očekává nárůst tržeb i zisku společnosti.

Přehled finančních výsledků společnosti

Hmotný majetek

 • stavební stroje a vozový park v hodnotě cca 22 mil. Kč
 • zásoby stavebního materiálu v hodnotě cca 2 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • stabilní zaměstnanecký tým
 • zkušení stavbyvedoucí
 • certifikace a licence
 • webové stránky
 • know – how

Pronájmy

Kanceláře

 • rozloha: cca 90 m²

Zpevněné plochy pro skladování

 • rozloha: cca 3 000 m²

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 27x (z toho 5x THP, 5x stavbyvedoucí)

Zadluženost

 • téměř bez dluhů

Celkové roční tržby

 • 2020: 145 mil. Kč
 • 2021: 145 mil. Kč
 • 2022: 155 mil. Kč
 • 2023: 160 mil. Kč (odhad)

Provozní EBITDA

 • 2020: 30,0 mil. Kč
 • 2021: 25,0 mil. Kč
 • 2022: 25,0 mil. Kč
 • 2023: 30,0 mil. Kč (odhad)

Poznámka: Provozní EBITDA byla vypočtena jako provozní výsledek hospodaření před započtením odpisů, tržeb z prodeje DHM a materiálu a zůstatkové ceny prodaného DHM a materiálu

Ostatní informace

 • Historie: 15+ let
 • Důvod prodeje: odchod majitele do důchodu
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: