Stavební společnost se specializací na dopravní a pozemní stavby - InBase

Stavební společnost se specializací na dopravní a pozemní stavby

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo nabídky: 210003

Utlumení činnosti
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
17 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 500 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
16

Hodnotná nemovitost

Více než 30 let historie

Výborné reference

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve stavební společnosti se zaměřením na dodávku komplexních stavebních prací se specializací na dopravní a jiné pozemní stavby. Jedná se o zavedenou a v regionu známou stavební společnost s dlouholetou tradicí.

Společnost vlastní komplex budov o rozloze více než 3000 metrů čtverečních. Hodnota těchto budov byla odhadnuta na 44 mil. Kč. Firma má povolení na provoz recyklačního střediska od KÚ Ostrava (pozemky pod recyklačním střediskem ale nejsou ve vlastnictví firmy), zázemí pro skladování stavebního materiálu a administrativní prostory. Společnost má zároveň v pronájmu betonárnu, kterou si pronajímá za cca 300 tis. Kč/rok. 

Co se týče složení zakázek, cca 60% objemu zakázek byli veřejné zakázky (zadavatelé jsou obce a města), 30 % prací bylo realizováno pro soukromé právnické osoby, 10% pro fyzické osoby. Společnost vlastní certifikáty ISO:9001 a ČSN EN ISO:14001.

Důvodem prodeje je vyšší věk společníka a absence nástupce. Nový majitel

Aktuálně firma postupně v průběhu roku 2023 utlumovala svou činnost, byla propuštěna většina pracovníků a v současné době je prováděna likvidace materiálů, DHIM a HM. Firma bude prodána jako 100 % obchodní podíl, kde zůstanou pouze nemovitosti.

Hmotný majetek

 • stavební stroje a jiný hmotný majetek v hodnotě cca 5 mil. Kč
 • bagrnakladače 2 ks (JCB 3CX, TEREX)
 • MAN valník s hydraulickou rukou
 • MB AXOR 4×4 – nosič kontejnerů
 • bourací kladivo
 • T 815 sklápěč
 • el. kompresor, el. centrála, vibrační technika, řezačky asfaltů
 • zásoby v hodnotě cca 950 tis. Kč

Nehmotný majetek

 • dobré jméno v regionu
 • kontakty na zákazníky a objednávatele
 • know – how

Nemovitosti

Budovy:

 • administrativní a sociální budova (obestavěný prostor) 2.655 m3
 • budovy pro výrobu 5.661 m3
 • budovy pro skladování 6.158 m3
 • přístřešky 4.617 m3
 • ocelové haly 3.600 m3
 • zpevněné plochy 2.548 m2
 • silniční váha

Pozemky: 

 • ostatní plocha (komunikace) 1.969 m2
 • zahrada 639 m2
 • zastavěná plocha a nádvoří 6.038 m2
 • ostatní plocha (manipulační pl.) 2.456 m2
 • zastavěná plocha a nádvoří 482 m2

Pronájmy

Betonárna ZAPA

 • nájemné: 300 000 Kč / rok
 • nový vlastník si uzavře s betonárnou novou smlouvu o pronájmu, pokud bude mít zájem

Zaměstnanci

 • 15 pracovníků, v průběhu roku 2023 došlo k propuštění zaměstnanců

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2017: 48 mil. Kč
 • 2018: 52 mil. Kč
 • 2019: 33 mil. Kč
 • 2020: 22 mil. Kč (vliv koronaviru)
 • 2021: 21 mil. Kč (vliv koronaviru)
 • 2022: 17 mil. Kč (postupné tlumení činnosti)

Reálný roční zisk (EBITDA)

 • 2017 – 2019: cca 2 mil. Kč/rok
 • 2020: 800 tis. Kč 
 • 2021: 1.950 tis. Kč (před optimalizací)
 • 2022: 1.500 tis. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 30+ let
 • Důvod prodeje: důchodový věk majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: