Stavební společnost se specializací na dopravní a pozemní stavby

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo nabídky: 210003

Utlumení činnosti
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
17 000 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
32 let
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
1 500 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
16

Hodnotná nemovitost

Více než 30 let historie

Výborné reference

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve stavební společnosti se zaměřením na dodávku komplexních stavebních prací se specializací na dopravní a jiné pozemní stavby. Jedná se o zavedenou a v regionu známou stavební společnost s dlouholetou tradicí.

Společnost vlastní komplex budov o rozloze více než 3000 metrů čtverečních. Hodnota těchto budov byla odhadnuta na 44 mil. Kč. Firma má také své recyklační středisko, zázemí pro skladování stavebního materiálu a administrativní prostory. Společnost má zároveň v pronájmu betonárnu, kterou si pronajímá za cca 300 tis. Kč/rok. 

Co se týče složení zakázek, cca 60% objemu zakázek jsou veřejné zakázky (zadavatelé jsou obce a města), 30 % prací je realizováno pro soukromé právnické osoby, 10% pro fyzické osoby. Společnost vlastní certifikáty ISO:9001 a ČSN EN ISO:14001.

Důvodem prodeje je vyšší věk společníka a absence nástupce.

Aktuálně firma postupně utlmuje svou činnost, snižuje stav zaměstnanců a k 12/2022 plánuje činnost plně ukončit. Po tomto datu bude možné odkoupit jenom nemovitosti a majetek společnosti.

Hmotný majetek

 • stavební stroje a jiný hmotný majetek v hodnotě cca 5 mil. Kč
 • bagrnakladače 2 ks (JCB 3CX, TEREX)
 • MAN valník s hydraulickou rukou
 • MB AXOR 4×4 – nosič kontejnerů
 • bourací kladivo
 • T 815 sklápěč
 • el. kompresor, el. centrála, vibrační technika, řezačky asfaltů
 • zásoby v hodnotě cca 950 tis. Kč

Nehmotný majetek

 • dobré jméno v regionu
 • kontakty na zákazníky a objednávatele
 • webové stránky, domény
 • stabilný pracovní tým
 • know – how

Nemovitosti

Budovy:

 • administrativní a sociální budova (obestavěný prostor) 2.655 m3
 • budovy pro výrobu 5.661 m3
 • budovy pro skladování 6.158 m3
 • přístřešky 4.617 m3
 • ocelové haly 3.600 m3
 • zpevněné plochy 2.548 m2
 • silniční váha

Pozemky: 

 • ostatní plocha (komunikace) 1.969 m2
 • zahrada 639 m2
 • zastavěná plocha a nádvoří 6.038 m2
 • ostatní plocha (manipulační pl.) 2.456 m2
 • zastavěná plocha a nádvoří 482 m2

Pronájmy

Betonárna ZAPA

 • nájemné: 300 000 Kč / rok
 • nový vlastník si uzavře s betonárnou novou smlouvu o pronájmu, pokud bude mít zájem

Zaměstnanci

 • 15 pracovníků

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2017: 48 mil. Kč
 • 2018: 52 mil. Kč
 • 2019: 33 mil. Kč
 • 2020: 22 mil. Kč (vliv koronaviru)
 • 2021: 21 mil. Kč (vliv koronaviru)
 • 2022: 17 mil. Kč (postupné tlumení činnosti)

Reálný roční zisk (EBITDA)

 • 2017 – 2019: cca 2 mil. Kč/rok
 • 2020: 800 tis. Kč 
 • 2021: 1.950 tis. Kč (před optimalizací)
 • 2022: 1.500 tis. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 30+ let
 • Důvod prodeje: důchodový věk majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: