Stavební společnost zaměřená na výstavbu rodinných a bytových domů - InBase

Stavební společnost zaměřená na výstavbu rodinných a bytových domů

Středočeský kraj, ČR

číslo nabídky: 230014

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pracovní kapitál v hodnotě 2,5 mil. Kč
 • provozní hotovost 0,5 mil. Kč
22 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
37 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
3 700 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
17

Dobré jméno

Stabilní pozice v regionu

Více než 30 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost, která se zabývá stavební činností, zejména provádění staveb, jejich změn, a odstraňováním staveb. Společnost se zaměřuje zejména na výstavbu bytových a rodinných domů, případně budov občanské vybavenosti. Společnost má více než 30ti letou historii, za tuto dobu si získala společnost ve svém okrese dominantní postavení a pozici na stavebním trhu. 

Ročně společnost získává přibližně 10 nových zakázek. Momentálně je ve společnosti zaměstnáno 17 lidí na HPP, majitelé si přejí, aby po prodeji byla tyto pracovní místa ideálně zachována.  

Společnost má ve vlastnictví pozemky a skladové prostory o rozloze 1 909 m² (zastavěná plocha 486 m²), tyto nemovitosti jsou součástí prodeje. Hmotný majetek v celkové výši cca 15,2 mil. Kč v pořizovacích cenách zahrnuje několik osobních a užitkových automobilů, rypadlo nakladač, kontejnery, nákladní automobil – nosič kontejnerů, elektronářadí, lešení, atd.

Společnost sídlí v pronajaté budově, která je aktuálně ve vlastnictví fyzických osob, majitelů společnosti. Společnost může pokračovat v tomto nájemním vztahu i po prodeji firmy. Společnost by hradila nájem v tržní výši 540 tis. Kč/rok, nájem je již zahrnut v nákladech a v deklarované ziskovosti. 

Základní cena za 100% podíl ve společnosti je stanovena na 29,5 mil. Kč, přičemž tato hodnota zahrnuje veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti, včetně pracovního kapitálu (zásoby, pohledávky, závazky a hotovost) ve výši 10 mil. Kč. Výše pracovního kapitálu může být ke dni prodeje vyšší nebo nižší, cena by se tedy upravovala dle aktuálního stavu.

V ceně společnosti 29,5 mil. Kč je tedy již zahrnut hmotný majetek ve výši 15,2 mil. Kč v pořizovacích cenách, a 10 mil. Kč pracovního kapitálu. Alternativou je prodej společnosti spolu s nemovitostmi ve vlastnictví majitelů, v takovém případě by cena byla o 19 mil. Kč vyšší.

Stávající společníci jsou zároveň jednateli společnosti na základě pracovních smluv, zastávají aktuálně pozice vedoucího výroby a vedoucího technicko-ekonomického úseku. Po prodeji podniku jsou majitelé ochotni zastávat roli vedoucích pracovníků po omezenou dobu, v dlouhodobějším horizontu si ale bude muset nový majitel najít náhradu na tyto pozice. Společnost je zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem.

Přehled finančních výsledků společnosti

Hmotný majetek

 • Nákladní automobil MERCEDES-BENZ
 • ATEGO nosič kontejnerů + kontejnery
 • Rypadlonakladač CATTERPILLAR
 • 9x osobní a užitkové automobily
 • Vysokozdvižný vozík Desta
 • Kompresor
 • 5x stavební a obytný kontejner
 • Lešení ( trubkové, HAKI, RUX apod.)
 • 2x stavební výtah LOSP 200
 • Systémové bednění
 • Vibrační technika (desky a pěchy)
 • Bloková, pásová pila a okružní pily
 • Topidla, odvlhčovače
 • Ostatní elektrická a ruční nářadí
 • Vybavení kanceláří, včetně výpočetní techniky
 • Kopírovací stroj Minolta
 • Celkově firma vlastní hmotný majetek (v pořizovacích cenách) v hodnotě 15.200.000,- Kč

Pracovní kapitál

 • v ceně společnosti jsou zahrnuty zásoby, pohledávky, hotovost a závazky v hodnotě 10.000.000,- Kč

Nehmotný majetek

 • kontrakty s odběrateli
 • databáze klientů
 • webové stránky
 • stabilný pracovní tým

Nemovitosti v majetku společnosti

Skladovací prostory

 • rozloha pozemků: 1909 m²
 • zastavěná plocha 486 m²

Nemovitosti v pronájmu

Budova s kancelářemi:

 • rozloha pozemků: 1108 m²
 • rozloha budov: 553 m²
 • výše nájemného: 230 tis. Kč/rok
 • odhad hodnoty: 20 mil. Kč

Tato nemovitost může a nemusí být součástí prodeje.

Aktuálně placené nájemné ve výši 230 tis. Kč/rok je nižší než tržní, proto po prodeji firmy by se nájem zvýšil na tržní výši, na hodnotu 540 tis. Kč/rok. Toto zvýšení je již zahrnuté ve výpočtu normalizované EBITDA.

Zaměstnanci

 • 17x zaměstnanec na HPP

Zadluženost

 • společnost má zřízený kontokorentní úvěr s úvěrovým limitem 1.500.000,- Kč, aktuálně není čerpán

Celkové roční tržby

 • 2019: 73 mil. Kč
 • 2020: 67 mil. Kč
 • 2021: 68 mil. Kč
 • 2022: 80 mil. Kč
 • 2023: 37 mil. Kč

Roční zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA)

 • 2019: 6,5 mil. Kč
 • 2020: 5,7 mil. Kč
 • 2021: 7,6 mil. Kč
 • 2022: 6,9 mil. Kč
 • 2023: 3,7 mil. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 30+ let
 • Důvod prodeje: věk majitelů
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: