Strojírenská společnost s dlouholetou tradicí

Investiční teaser

Liberecký kraj, ČR

číslo nabídky: 190057

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Tržby (odhad)
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
15 500 000 Kč
EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
1 000 000 Kč
Aktiva
Celková výše dlouhodobého a oběžného majetku ve firmě vyjádřena v netto účetních hodnotách.
na vyžádání
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
17

Nemovitost součástí

Profesionální vybavení a zařízení

Velký potenciál růstu

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se strojní výrobou. Společnost funguje již 27 let. Za tuto dobu si společnost vybudovala své jméno a upevnila dlouhodobé obchodní vztahy. Společnost nabízí služby v oblasti strojního obrábění, svařování, povrchových úprav výrobků a průmyslových montáží. 

Přesněji firma nabízí tyto služby:

 • frézování,
 • soustružení na konvenčních i CNC strojích,
 • svařování metodami MIG, MAG a TIG,
 • lakování, zinkování, černění, niklování výrobků,
 • instalace strojů a zařízení,
 • uvedení strojů a zařízení do provozu.

Odběratelé zakázek jsou především z České republiky. Společnost má několik pravidelných odběratelů se kterými má výhodné dlouhodobé obchodní vztahy.

V majetku společnosti je nemovitost o celkové rozloze 5 000 m². K dispozici je také znalecký posudek, kdy odhadovaná hodnota je ve výši 10 mil. Kč. Nemovitost je součástí prodeje, avšak v případě zájmu je možné prodej společnosti bez nemovitosti.

Mezi hmotný majetek společnosti patří kompletní strojní vybavení, sklad materiálu, užitkový automobil, veškeré zařízení a vybavení objektu. Hmotný majetek je v celkové výši cca 3 mil. Kč.

Nehmotný majetek společnosti zahrnuje dlouhodobé kontrakty s dodavateli, ale také odběrateli. Rámcovou smlouvu s klienty v objemu 7 mil. Kč. Součástí prodeje jsou také webové stránky, potřebné certifikace a samozřejmostí je i předání know-how.

Momentálně společnost zaměstnává 17 zaměstnanců (bez jednatelů), z toho 14 kvalifikovaných dělníků. Jedná se o loajální a hlavně dlouhodobé zaměstnance.

Společnost vlastní dva jednatelé. Důvodem prodeje je jejich rozdílný pohled na další fungování.

Majitelé jsou ochotní po prodeji novému majiteli zůstat ve firmě po dobu 3 měsíců a řádně společnost předat.

Hmotný majetek

 • 1x užitkový automobil
 • kompletní strojní vybavení
 • sklad materiálu
 • zařízení a vybavení objektu

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • rámcová smlouva s klienty
 • certifikace
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti

Nejsou součástí prodeje, ale mohou být.

 • rozloha budov: cca 2 500 m²
 • rozloha pozemků: cca 2 500 m²
 • odhad hodnoty: 10 mil. Kč

Zaměstnanci

 • zaměstnanců: 17 (bez jednatelů)
 • z toho kvalifikovaní dělníci: 14

Celkové roční tržby

 • 2019 (odhad): 15,5 mil. Kč
 • 2018: 12,5 mil. Kč
 • 2017: 14 mil. Kč
 • 2016: 15 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2019 (odhad): 1 mil. Kč
 • 2018: -0,5  mil. Kč
 • 2017: 0,6  mil. Kč
 • 2016: -0,6 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 27  let

Důvod prodeje: osobní důvody

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Podobné nabídky v databáze

Další nabídky

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

zástupce pro: Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Vysočina, Slovensko
+420 702 929 980
volnik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!

Souhlasím s pravidelným zasíláním nových nabídek firem k prodeji.