Zavedená strojírenská firma s vlastním výrobním areálem - InBase

Zavedená strojírenská firma s vlastním výrobním areálem

Plzeňský kraj, ČR

číslo nabídky: 210009

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Hodnota majetku 30-35 mil. Kč
Prodejní cena 42 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
2 500 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
27 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
450 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
25

Hodnotná nemovitost

Moderní vybavení

Potenciál růstu

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v strojírenské společnosti v Plzeňském kraji, zaměřené na strojírenskou výrobu. Společnost se specializuje zejména na lisování a ohraňování plechů, výrobu drátěného programu, zámečnickou výrobou, svařování a bodování. Firma také provozuje vlastní autodopravu.

Společnost sídlí ve vlastním výrobním areálu, který je součástí ceny podniku. Společnost je stabilním dodavatelem odběratelů v České republice i zahraničí. Firma je certifikována systémem ISO 9001. Mezi hlavní aktivity společnosti patří:

 • Střihání plechu na CNC tabulových nůžkách (délka střihu 3100 mm, síla materiálu do 6 mm)
 • Lisování na výstředníkových lisech o síle 6 – 100 tun a na hydraulickém lisu síla 40 tun
 • Ohraňování plechů na ohraňovacích lisech (síle 50, 60 tun, 100 tun)
 • Bodování a svařování plechů a drátů na odporových jednobodovkách
  • svařování v ochranné atmosféře metodami MIG / MAG, TIG
  • svařování oceli, nerez oceli, hliníku
 • Vvýroba drátěných programů
 • Zámečnické práce (různá kusová a malosériová výroba na zakázku)
 • Výroba plotových dílů a doplňků
 • Prášková lakovna
 • Autodoprava

Hodnota nemovitostí zatím odhadována nebyla (tedy nebyl dělán znalecký posudek), nicméně firma má velkou administrativní budovu, velké výrobní a skladovací prostory a velké pozemky určené k další výstavbě. Hodnota nemovitostí dle odhadu majitele je přibližně 20-25 mil. Přidanou hodnotou pro nového majitele samozřejmě vysoká hodnota ve strojích, dle odhadů min. 10 mil. Kč. 

Díky svému zaměření, výrobnímu programu a poloze nabízí firma zajímavý růstový potenciál. Uvedené finanční výsledky společnosti jsou relativně zkreslené – drtivou většinu zisku majitel investuje zpátky  do firmy – nákup dalších strojů, apod. Reálný (možný zisk, kdyby se vše nevracelo zpátky do firmy) by byl dle slov majitele cca 3-4 mil. Kč/rok.

Důvodem pro prodej společnosti je vyšší věk majitele. Majitel preferuje předat společnost zájemcům, kteří budou mít zájem na dalším růstu firmy. Nový majitel může kdykoliv výrazně zvýšit kapacitu výroby – prakticky okamžitě. Současný p. majitel už zakázky aktivně nehledá, zájem klientů o další výrobky je ale vysoký. Poptávka výrazně převyšuje nabídku – nový majitel tak může zvýšit výrobu (možná až o 30-50%) a naplnit potřeby zákazníků. K tomu by bylo ale potřeba posílit tým lidí.

Je možné i téměř ihned začít s dalším rozšiřováním výrobní kapacity (dle potřeby) – výstavba dalších výrobních prostor na vlastních pozemcích.

Hmotný majetek

 • vlastní výrobní areál
 • vlastní administrativní budova (hodnota nemovitostí 20 – 25 mil. Kč)
 • vlastní CNC stroj, lisy, ohraňovačka (hodnota strojů min. 10 mil. Kč)

Nehmotný majetek

 • know-how – firma má dlouholeté znalosti a zkušenosti v oboru
 • stabilní odběratelské a dodavatelské vztahy s dobrými podmínky
 • certifikace ISO 9001

Nemovitosti

 • výrobní hala

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 25

Zadluženost

 • Úvěr: 2 500 000,- Kč (pořízení nového CNC stroje)

Celkové roční tržby

 • 2018: 35 000 000 Kč
 • 2019: 27 000 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2018: 1 000 000 Kč
 • 2019: 450 000 Kč

Reálný (možný zisk, kdyby majiel nešel cestou reinvestování veškerého zisku) by byl dle slov majitele cca 3-4 mil. Kč/rok.

Ostatní informace

Délka fungování: 25 let

Důvod prodeje: věk majitele

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: