Európsky distribútor LED svietidiel so sídlom v Taliansku a na Slovensku

Investiční teaser

Bratislavský kraj, SR

číslo nabídky: 210015

Viac variant predaja
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
124 950 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
16 let
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
11 025 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
13

Dlouhodobí odběratelé

Stabilně v zisku

Žádné zadlužení

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zameraná na veľkoobchod a distribúciu lámp a LED svietidiel na európskom trhu. Na predaj sú dve previazané firmy – Talianska spoločnosť a Slovenská spoločnosť, obe majú rovnakého majiteľa a pôsobia ako sesterské firmy. Spoločnosť zastupuje všetkých populárnych a najznámejších výrobcov svietidiel, ako je PHILIPS, OSRAM a pod. Okrem štandardných osvetľovacích prvkov sa spoločnosť sa špecializuje na technické osvetlenie a špeciálne osvetľovacie prvky používaných v priemysle a poľnohospodárstve.

Spoločnosť si za dobu svojho pôsobenia vydobyli popredné miesto medzi dodávateľmi osvetľovacích prvkov na v strednej Európe. Odberateľmi spoločností sú subjekty zo EÚ, ale aj z krajín mimo Európy, aktuálne spoločnosť vybavuje a expeduje cca 60 objednávok mesačne. Tovar si spoločnosť obstaráva priamo od Európskych výrobcov.

Slovenská aj talianska spoločnosť sa navzájom výborne dopĺňajú, pomáhajú si a využívajú príležitosti a dopyt, ktoré sa vyskytnú v ich vlastných regiónoch. Zámerom je predať jednotlivé spoločnosti samostatne, alebo obe spoločne. Syn majiteľa je obchodným srdcom oboch spoločností a veľmi rád by pokračoval vo svojej činnosti, ak by o to mal nový majiteľ záujem. Varianty predaja sú dve:

 1. Predaj slovenskej spoločnosti, bez talianskej spoločnosti. Cenové očakávanie majiteľa bez pracovného kapitálu je 2.100.000,- EUR. Záujemca týmto preberie business vo východnej Európe, pričom bude zmluvne zabezpečené spolupráca medzi talianskou a slovenskou sesterskou spoločnosťou.
  • Očakávaná cena vrátane skladu, bez pohľadávok, záväzkov a hotovosti (boli by pred predajom vyvedené z firmy): 3.190.000,- EUR
  • Očakávaná cena vrátane pracovného kapitálu (1,0 mil. EUR pohľadávky, 0,5 mil. EUR záväzky,  1,0 mil. EUR skladové zásoby, 0,8 mil. EUR hotovosť): 4.600.000,- EUR
  • Cena vrátane pracovného kapitálu, bez hotovosti: 3.700.000,- EUR
 2. Predaj talianskej aj slovenskej spoločnosti spolu. Cenové očakávanie majiteľa v prípade tejto varianty je 5.000.000,- EUR + úprava o aktuálnu výšku pracovného kapitálu. Záujemca týmto preberie celý distribučný business a zastúpenie v celej Európe.
  • Očakávaná cena vrátane pracovného kapitálu (3,0 mil. EUR pohľadávky, 3,3 mil. EUR záväzky,  3,3 mil. EUR skladové zásoby, 3 mil. EUR hotovosť): 11.100.000,- EUR
  • Cena vrátane pracovného kapitálu, bez hotovosti: 8.000.000,- EUR

Skladové a kancelárske priestory slovenského podniku sa nachádzajú vo prenajatej hale v Bratislavskom kraji s rozlohou cca 460 m2, kde sa presťahovala v máji 2022 z kapacitných dôvodov. Aktuálne má spoločnosť v stálom pracovnom pomere iba 3 zamestnancov, z toho sú 2 skladníci. Výška skladových zásob sa v čase neustále mení, majitelia pripúšťajú aj možnosť predaja bez zásob.

Súčasný majiteľ je zodpovedný za vedenie firmy a z časti aj za obchod, v súčasnosti ale venuje majiteľ firme priemerne max. 15 hodín času týždenne. Podľa súčasného majiteľa má firma pri dobrom vedení veľký potenciál rozvoja činnosti spoločnosti v EÚ a mimo EÚ. Hlavným dôvodom predaja firmy je vyšší vek majiteľa. Spoločnosť je plne funkčná a ihneď dostupná na prevod novému vlastníkovi.

Predajná cena bude prípadne upravovaná aj s prihliadnutím na aktuálnu úroveň pracovného kapitálu k momentu predaja (napr. v prípade zásadne vyšších/nižších skladových zásob k momentu predaja bude cena vyššia/nižšia). Cena spoločnosti nezahŕňa hotovosť na účtoch spoločnosti.

Hmotný a nehmotný majetok

 • rôzne stroje pre manipuláciu s tovarom
 • stroje na paletizáciu kartónov
 • regály skladu
 • zariadenie kancelárií (PC, tlačiarne, nábytok)
 • obchodné dohody s dodávateľmi
 • databázy klientov
 • webové stránky, domény
 • know-how

Pracovný kapitál (k 31.12.2022)

Slovenská s.r.o.:

 • hotovosť 850 000€
 • pohľadávky 1 060 000 €
 • záväzky 470 000 €
 • sklad 1 090 000 €

Talianska s.r.o.

 • hotovosť 2 280 000€
 • pohľadávky 2 030 000 €
 • záväzky 2 880 000 €
 • sklad  2 210 000 €

(hodnoty k 31.12.2022, hodnoty sa môžu v čase meniť, je možné ponížiť hodnotu preberanej hotovosti a tým a ponížiť cenu.)

Prenájmy

Slovenská s.r.o.:

Skladové a kancelárske priestory

 • rozloha budov: 460 m2

Talianska SRL:

Skladové priestory

 • rozloha budov: 1000+ m2

Zamestnanci

Slovenská s.r.o.:

 • skladníci : 2x
 • manažérski zamestnanci: 1x

Talianska SRL:

 • počet zamestnancov: 10x

Zadlženosť

 • žiadna

Celkové ročné tržby

Slovenská s.r.o.:

 • 2019: 4,0 mil. EUR
 • 2020: 3,0 mil. EUR
 • 2021: 4,2 mil. EUR
 • 2022: 5,1 mil. EUR

Talianska SRL:

 • priemer 2017 – 2020: 6,1 mil. EUR
 • 2021: 6,6 mil. EUR
 • 2022: 9,9 mil. EUR

Ročný zisk pred odpismi (EBITDA)

Slovenská s.r.o.:

 • 2019: 540.000,- EUR
 • 2020: 390.000,- EUR
 • 2021: 537.000,- EUR
 • 2022: 450.000,- EUR

Talianska SRL:

 • 2017 – 2020: 488.000,- EUR
 • 2021: 687.000,- EUR
 • 2022: 1.506.000,- EUR

Ostatné informácie

 • Dĺžka fungovania: 8+ rokov
 • Dôvod predaja: vek majiteľa
 • Právna forma: s.r.o.
 • Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: