Evropský distributor LED svítidel se sídlem v Itálii a na Slovensku - InBase

Evropský distributor LED svítidel se sídlem v Itálii a na Slovensku

Bratislavský kraj, SR

číslo nabídky: 210015

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Viac variant predaja
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
124 950 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
17 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
11 025 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
13

Dlouhodobí odběratelé

Stabilně v zisku

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zaměřená na velkoobchod a distribuci lamp a LED svítidel na evropském trhu. Na prodej jsou dvě provázané firmy – italská společnost a slovenská společnost, obě mají stejného majitele a působí jako sesterské firmy. Společnost zastupuje všechny populární a nejznámější výrobce svítidel, jako je PHILIPS, OSRAM a pod. Kromě standardních osvětlovacích prvků se společnost specializuje na technické osvětlení a speciální osvětlovací prvky používané v průmyslu a zemědělství.

Společnost si za dobu svého působení vydobyla přední místo mezi dodavateli osvětlovacích prvků ve střední Evropě. Odběrateli společností jsou subjekty z EU, ale i ze zemí mimo Evropu, aktuálně společnost vyřizuje a expeduje cca 60 objednávek měsíčně. Zboží si společnost obstarává přímo od Evropských výrobců.

Slovenská i italská společnost se navzájem výborně doplňují, pomáhají si a využívají příležitostí a poptávky, které se vyskytnou v jejich vlastních regionech. Záměrem je prodat jednotlivé společnosti samostatně, nebo obě společně. Syn majitele je obchodním srdcem obou společností a velmi rád by pokračoval ve své činnosti, pokud by o to měl nový majitel zájem. Varianty prodeje jsou dvě:

 1. Prodej slovenské společnosti, bez italské společnosti. Cenové očekávání majitele bez pracovního kapitálu je 2.100.000,- EUR. Zájemce tímto probere business ve východní Evropě, přičemž bude smluvně zajištěna spolupráce mezi italskou a slovenskou sesterskou společností.
  • Očekávaná cena včetně skladu, bez pohledávek, závazků a hotovosti (byly by před prodejem vyvedeny z firmy): 3.190.000,- EUR
  • Očekávaná cena včetně pracovního kapitálu (1,0 mil. EUR pohledávky, 0,5 mil. EUR závazky, 1,0 mil. EUR skladové zásoby, 0,8 mil. EUR hotovost): 4.600.000,- EUR
  • Cena včetně pracovního kapitálu, bez hotovosti: 3.700.000,- EUR
 2. Prodej italské i slovenské společnosti dohromady. Cenové očekávání majitele v případě této varianty je 5.000.000,- EUR + úprava o aktuální výši pracovního kapitálu. Zájemce tímto probere celý distribuční business a zastoupení v celé Evropě.
  • Očekávaná cena včetně pracovního kapitálu (3,0 mil. EUR pohledávky, 3,3 mil. EUR závazky, 3,3 mil. EUR skladové zásoby, 3 mil. EUR hotovost): 11.100.000,- EUR
  • Cena včetně pracovního kapitálu, bez hotovosti: 8.000.000,- EUR

Skladové a kancelářské prostory slovenského podniku se nacházejí ve pronajaté hale v Bratislavském kraji o rozloze cca 460 m2, kde se firma přestěhovala v květnu 2022 z kapacitních důvodů. Aktuálně má společnost ve stálém pracovním poměru pouze 3 zaměstnance, z toho jsou 2 skladníci. Výše skladových zásob se v čase neustále mění, majitelé připouštějí i možnost prodeje bez zásob.

Současný majitel je zodpovědný za vedení firmy a zčásti i za obchod, v současnosti ale věnuje majitel firmě průměrně max. 15 hodin času týdně. Podle současného majitele má firma při dobrém vedení velký potenciál rozvoje činnosti společnosti v EU i mimo EU. Hlavním důvodem prodeje firmy je vyšší věk majitele. Společnost je plně funkční a ihned dostupná pro převod novému vlastníkovi.

Prodejní cena bude případně upravována i s přihlédnutím k aktuální úrovni pracovního kapitálu k momentu prodeje (např. v případě zásadně vyšších/nižších skladových zásob k momentu prodeje bude cena vyšší/nižší). Cena společnosti nezahrnuje hotovost na účtech společnosti.

Hmotný a nehmotný majetek

 • různé stroje pro manipulaci se zbožím
 • stroje pro paletizaci kartonů
 • regály skladu
 • zařízení kanceláří (PC, tiskárny, nábytek)
 • obchodní dohody s dodavateli
 • databáze klientů
 • webové stránky, domény
 • know-how

Pracovní kapitál (k 31.12.2022)

Slovenská s.r.o.:

 • hotovost 850 000 €
 • pohledávky 1 060 000 €
 • závazky 470 000 €
 • sklad 1 090 000 €

Italská s.r.o.

 • hotovost 2 280 000 €
 • pohledávky 2 030 000 €
 • závazky 2 880 000 €
 • sklad 2 210 000 €

(hodnoty k 31.12.2022, hodnoty se mohou v čase měnit, lze ponížit hodnotu přebírané hotovosti a tím a ponížit cenu.)

Pronájmy

Slovenská s.r.o.:

Skladové a kancelářské prostory

 • rozloha budov: 460 m2

Italská SRL:

Skladové prostory

 • rozloha budov: 1000+ m2

Zaměstnanci

Slovenská s.r.o.:

 • skladníci : 2x
 • manažerští zaměstnanci: 1x

Italská SRL:

 • počet zaměstnanců: 10x

Zadluženost

 • žádná

Celkové roční tržby

Slovenská s.r.o.:

 • 2019: 4,0 milionu EUR
 • 2020: 3,0 milionu EUR
 • 2021: 4,2 milionu EUR
 • 2022: 5,1 milionu EUR

Italská SRL:

 • průměr 2017 – 2020: 6,1 milionu EUR
 • 2021: 6,6 milionu EUR
 • 2022: 9,9 milionu EUR

Roční zisk před odpisy (EBITDA)

Slovenská s.r.o.:

 • 2019: 540 000,- EUR
 • 2020: 390 000,- EUR
 • 2021: 537 000,- EUR
 • 2022: 450 000,- EUR

Italská SRL:

 • 2017-2020: 488.000,- EUR
 • 2021: 687 000,- EUR
 • 2022: 1.506.000,- EUR

Ostatní informace

 • Délka fungování: 8+ let
 • Důvod prodeje: věk majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: