Firma specializovaná na zabezpečení a prodej vozidel na splátky - InBase

Firma specializovaná na zabezpečení a prodej vozidel na splátky

Praha, ČR

číslo nabídky: 190068

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 25 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
33 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
8 800 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
9 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
5 300 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
3

Možnost zahraniční expanze

Pasivní příjem

Rostoucí tržby

Základní informace

Předmětem prodeje jsou dvě společnosti, zaměřené na služby spojené s osobními vozidly. Společnosti jsou svým zaměřením silně propojené a majitel preferuje  jejich prodej společně. Společnosti mají tři hlavní obory zaměření:

 • prodej vozidel na splátky
 • prodej systémů na monitoring vozidel nebo vozového parku
 • vývoj a prodej systémů na monitoring osob

Společnosti fungují již téměř 5 let a každým rokem jim roste zásadně roste obrat a hodnota dlouhodobého majetku.

Prodej vozidel na splátky:

V současné době vlastní  společnost 75+ vozidel, které poskytuje a prodává svým klientům na splátky. Jedná se především o klienty, kteří z různých důvodů nedosáhnou na finanční leasing u standardních poskytovatelů. Společnost má tyto vozy v majetku až do samotného splacení všech závazků klientem, až pak jsou vozidla přepsány na klienta. Jedná se tedy o obdobu finančního leasingu.

Tyto automobily si společnost pořizuje na finanční leasing u leasingových společností a prodejců automobilů. Tímto je růst společnosti limitován – růst je podmíněn růstem počtu automobilů v majetku společnosti, no na akvizici automobilů je potřeba prostředků kapitálu. V případe příchodu soukromého kapitálu se významným způsobem zvýší obrat i zisku v řádech desítek procent. 

V současné době společnost využívá svých externích obchodních partnerů, kteří se starají o nové zákazníky a komunikaci s nimi, případně zabavení vozidel v případě neplacení (minimum případů).

Společnost působí prostřednictvím partnera i na Slovensku. Plán společnosti počítá s otevřením pobočky v Německu, kde je značný obchodní potenciál na tomto trhu. Veškerá vozidla jsou vybavena monitorovacím systémem, jehož dodavatelem je druhá firma, která je součástí prodeje. Prostřednictvím tohoto systému má společnost kontrolu nad svým majetkem a zabezpečuje rychlou reakci v případě problémů.

Jednatel a vlastník společnosti je ručitelem u leasingových společností,  což znamená, že po dobu, než se vozidla vyvážou z leasingu, bude stávající jednatel za vozidla ručit jako fyzická osoba.

Dodavatel zabezpečovacích systémů

Tato společnost se primárně zabývá satelitními bezpečnostními systémy, sekundárně pak také prodejem vozidel na splátky. V současnosti vlastní společnost 40+ vozidel, rovněž pořízených prostřednictvím finančního leasingu. Společnost své systémy dodává nejen výše uvedené společnosti, ale i jiným zákazníkům.

V blízké budoucnosti plánuje společnost vstoupit na trh carsharingových služeb ve velkých městech. Toto nové zaměření může dramaticky zvýšit tržby i zisk společnosti v dalších letech.

Majitelé jsou otevřeni i diskuzi o postupné úhradě kupní ceny, případně její snížení, a to v případě, že by se našli dostatečné záruky ze strany investora, které by snížili míru rizika spojenou se zárukou, kterou má jednatel a vlastník u předmětných společností.

Hmotný majetek

 • 120x osobní automobil pořízený na leasing
 • zásoby – zabezpečovací systémy

Nehmotný majetek

 • portfolio pravidelně splácejících zákazníků v ČR a na Slovensku
 • kontrakt s dodavatelem zabezpečovacích systémů
 • dobré vztahy s leasingovými společnostmi a prodejci automobilů
 • webové stránky, domény
 • know – how

Zadluženost

Typ dluhu: bankovní úvěr

 • výše dluhu: 3 mil. Kč u obou společností dohromady – bude splacen před prodejem

Typ dluhu: závazky z leasingů

 • výše dluhu: 33 mil. Kč, splátky leasingovým společnostem jsou kryty platbami zákazníků

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 3x

Celkové roční tržby

 • 2019 (zatím k 30.6.): 5,4 mil. Kč
 • 2018: 8,8 mil. Kč
 • 2017: 8,6 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2019 (zatím k 30.6.): 4,3 mil. Kč
 • 2018: 5,3 mil. Kč
 • 2017: 4,5 mil. Kč

Ostatní informace

Délka fungování: téměř 5 let

Důvod prodeje: potřeba dalšího vlastního kapitálu na rozvoj firmy

Právní forma: 2x s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: