Firma zameraná na služby pre cudzincov - InBase

Firma zameraná na služby pre cudzincov

Bratislavský kraj, SR

číslo nabídky: 200043

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 2 430 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
Tržby (odhad)Tržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
2 349 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
7 let
EBITDA (odhad) EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
810 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
3

Dlouhodobí odběratelé

Potenciál růstu

Rostoucí tržby

Základné informácie

Predmetom predaja je spoločnosť zaoberajúca sa službami pre cudzincov na Slovensku, a to najmä vybavovaním víz a pracovných povolení. V poslednej dobe svoje služby rozširuje tiež na účtovníctvo, personálne a realitné služby. Klientami spoločnosti, sú najmä cudzinci z tretích krajích (mimo EU). Svojej činnosti sa spoločnosť venuje už 3 roky.

Vo firme pracujú traja zamestnanci, ktorí by zostali svoju činnosť vykonávať aj po jej predaji. Jeden z nich je momentálne v rámci personálnych služieb prenajatý inej spoločnosti. Majiteľ momentálne vykonáva funkciu konateľa a je ochotný novému majiteľovi dočasne vypomôcť aj po predaji firmy.

Spoločnosť momentálne nevlastní ani si neprenajíma žiadne nehnuteľnosti. Zamestnanci pracujú z domu, alebo na miestach kde je to práve potrebné. V minulosti si firma prenajímala kancelárie, ale pri aktuálnej situácii to nebolo potrebné.

Súčasťou majetku firmy je kancelárske vybavenie, elektronika a automobil v celkovej hodnote 5 – 10 tis. €. Pričom automobil je splácaný na leasing a podľa dohody môže byť pred predajom doplatený.

Najhodnotnejším aktívom firmy je nehmotný majetok, a to najmä databáza klientov, dlhodobé kontrakty s odberateľmi, know how a moderné webové stránky.

Dôvodom predaja firmy je zameranie majiteľa na iný projekt, ktorému chce venovať svoj čas a financie získané z predaja.

 

Hmotný majetok

 • kancelárske vybavenie
 • elektronika
 • automobil
 • celkovo v hodnote 5 – 10 tis. €

Nehmotný majetok

 • dlhodobé kontrakty s odberateľmi
 • databáza klientov
 • know – how
 • moderné webové stránky

Zamestnanci

 • účtovník: 1x
 • brigádnik: 1x
 • údržbar: 1x (momentálne prenajatý)

Celkové ročné tržby

 • 2020: 87 tis. €
 • 2019: 83 tis. €
 • 2018: 32 tis. €

Ročný zisk (EBITDA)

 • 2020: 30 tis. €
 • 2019: 40 tis. €
 • 2018: 20 tis. €

Ostatné informácie

História: 3 roky

Dôvod predaja: orientácia majiteľa na iný projekt

Právna forma: s.r.o.

Predmet predaja: 100% podiel v s.r.o.

Mám zájem o více informací

Ing. Michal Volník

jednatel společnosti

+420 702 929 980

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: