Společnost zabývající se výrobou obalů, kartonáže a výrobků z papíru - InBase

Společnost zabývající se výrobou obalů, kartonáže a výrobků z papíru

Jihomoravský kraj, ČR

číslo nabídky: 230021

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • pracovní kapitál společnosti

Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
15 300 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 500 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
20

Kvalitní personál

Možnost koupě s nemovitostí

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se zejména výrobou a prodejem kartonáže, malosériovou výrobou obalů, kartonáže a výrobků z papíru. Společnost má velmi kvalitní portfolio dlouhodobých a stabilních zákazníků, zejména lokálních odběratelů a ročně vyřídí více než 800 objednávek.

Portfolio společnosti tvoří zejména malosériová kartonážní výroba z vlnité, třívrstvé a pětivrstvé lepenky, z hladké lepenky a speciálních a barevných lepenek, vhodných zejména pro dárkové a luxusní obaly. Portfolio výrobků firmy zahrnuje např.:

 • reklamní a dárkové krabice, obaly na víno, dorty proložky, kartonové vložky
 • skládací krabice, vysekávané krabice, klopové krabice expediční, přepravní a poštovní krabice apod.

Společnost provozuje svou činnost ve vlastních prostorech a nemovitosti. Je možný prodej celé společnosti nebo jen samostatně provozní činnost bez souvisejících nemovitostí.

Ekonomicky je firma velmi zdravá, dosahuje dlouhodobě stabilní cashflow a EBITDA marži 6 až 9% z tržeb. Společnost aktuálně nevyužívá žádné dluhové financování.

Společnost nabízí svým zákazníkům tzv. náhradní plnění formou dodávek výrobků a zboží. Na základě dlouholeté smlouvy s Úřadem práce zaměstnává OZP jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce.

Operativní řízení firmy je zajištěno stálými zaměstnanci bez aktivní každodenní účasti statutárního zástupce.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • výrobní zařízení a stroje
 • kancelářské a jiné vybavení, skladové zásoby
 • veškerý další majetek související s provozní činností společnosti

Nemovitosti

Výrobní areál

 • zastavěná plocha a nádvoří cca 1 700 m2
 • ostatní venkovní plocha 2 000 m2
 • tato provozní nemovitost nemusí být součástí transakce, pokud by měl investor zájem o koupi bez nemovitosti

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2020: 15,6 mil. Kč
 • 2021: 20,3 mil. Kč
 • 2022: 21,0 mil. Kč
 • 2023: 15,3 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 1,1 mil. Kč
 • 2021: 1,2 mil. Kč
 • 2022: 1,9 mil. Kč
 • 2023: 2,5 mil. Kč

Ostatní informace

 • Historie: 22 let
 • Důvod prodeje: vyšší věk majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: