Výroba plastových výrobků technologií vstřikování plastů - InBase

Výroba plastových výrobků technologií vstřikování plastů

Olomoucký kraj, ČR

číslo nabídky: 240021

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% podíl ve společnosti
 • nemovitosti ve vlastnictví společnosti
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v hodnotě 1,0 mil. Kč
Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti
13 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
7 600 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
8

Kusová aj sériová výroba

Možnost rozšíření kapacity

Vlastní nemovitost a pozemky

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na výrobu výrobků z plastů a pryže. Historie společnosti sahá do roku 1993, kdy byla založená a začala v oboru podnikat. Důvodem pro prodej je plánovaný odchod majitelů do starobního důchodu.

Hlavní výrobní program společnosti tvoří výroba technických výlisků (ucpávkové zátky, tlumící podložky, ventilátory, distanční příchytky, kryty tlumivek, izolační trubičky apod.), lisovacích forem (výroba dle zákaznické dokumentace) a vlastní výroba (ventilátory, talířky a podložky na izolaci fasád, UNI rámy a další drobný výrobky apod.). Společnost je schopná flexibilně reagovat na požadavky klientů a přizpůsobit výrobu pro sériovou, malosériovou nebo zakázkovou výrobu.

Společnost si udržuje konkurenceschopnost pravidelnými investicemi – v první řadě opakovaně investuje do obnovy termoplastické technologie. Moderní technologie v kombinaci s novými vstřikovacími lisy, automatizací vstřikování a zkušenými zaměstnanci zaručuje společnosti velmi kvalitní plastovou výrobu pro své klienty.

Silnou základnu klientů tvoří dlouhodobí partneři, díky kterým společnost dosahuje stabilních tržeb. Hlavní odběratelé jsou z ČR a Německa v rámci elektrotechnického, strojního a spotřebního průmyslu.

Společnost disponuje stabilizovaným a profesionálním kolektivem zaměstnanců. Personál společnosti tvoří 10 zaměstnanců (na HPP), z toho dva majitelé. Sídlo a zázemí společnosti tvoří areál (výrobní a skladovací plochy včetně administrativního zázemí), který je uzpůsobený pro potřeby společnosti. Sídlo společnosti se nachází na severovýchodě České republiky.

Akviziční příležitost bude realizována nabytím 100% obchodního podílu společnosti. Obchodní podíly ve společnosti jsou vlastněny dvěma společníky (50:50). Společníci toho času ve společnosti aktivně působí, nicméně celý tým je schopný bezproblémově fungovat i bez jejich další účasti na řízení společnosti. Majitelé jsou připraveni účastnit se post-akvizičního procesu a integrace. 

Společnost generovala v letech 2021 až 2023 tržby na úrovni 7–9 mil. Kč, což dokazuje stabilní postavení na lokálním trhu. Hodnota EBITDA společnosti se pohybovala v rozmezí 500 tis. Kč až – 1,2 mil. Kč. Akvizice společnosti může přinést synergické efekty pro kupujícího z oboru (stabilní finanční výsledky, dlouholeté reference, možnost rozšíření podílu na trhu, stálí B2B obchodní partneři, znalost zákonitostí trhu, moderní strojový park).

Přehled finančních výsledků společnosti

Hmotný majetek

 • vybavení výrobního areálu
 • vstřikolisy na plasty
 • sušičky granulátu
 • mlýny plastů
 • chladící věž
 • UNI rám forem
 • odhadovaná hodnota hmotného majetku cca 1,5 mil.Kč
 • zásoby v hodnotě cca 1,0 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • více než třicetileté zkušenosi v oboru
 • dlouholeté kladné reference ze strany klientů
 • rámcová smlouva s klienty
 • proškolený, zkušený a loajální pracovní tým
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti v majetku

Průmyslový areál

 • zastavěná plocha: cca 2 024 m²
 • ostatní plocha: cca 603 m²
 • odhad hodnoty: 8,5 mil. Kč (z roku 2016)

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 8 x HPP
  • 2 x THP = majitelé
  • 4 x lisař/ka plastových hmot
  • 2 x seřizovač

Zadluženost

 • bez dluhů, žádné leasingy

Celkové roční tržby

 • 2021: 7,3 mil. Kč
 • 2022: 9,2 mil. Kč
 • 2023: 6,9 mil. Kč

Roční EBITDA

 • 2021: 730 tis. Kč
 • 2022: 1,3 mil. Kč
 • 2023: 1,0 mil. Kč

Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako  výsledek hospodaření, očištěna o tržby z prodeje DHM a očištěn o odpisy.

Ostatní informace

 • Historie: 30 let
 • Důvod prodeje: vyšší věk majitelů
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: