Společnost zaměřená na vývoj, výrobu a prodej LED osvětlení

Investiční teaser

Pardubický kraj, ČR

číslo nabídky: 220015

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 5 490 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Tržby
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
8 100 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
13 let
EBITDA
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
1 760 000 Kč
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
7

Rostoucí tržby

Unikátní know-how

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je obchodní závod, zaměřený na velkoobchod, maloobchod, vývoj, výrobu a montáž LED osvětlení. Společnost disponuje veškerou potřebnou technologii pro práci s elektrotechnikou, včetně CNC frézy, technologie pro letování a pod. Díky tomu je schopna realizovat i komplexnější realizace osvětlení na míru soukromým i firemním zákazníkům.

Firma má díky dobrému jménu, vlastním kvalitním a cenově dostupným výrobkům dobrou pozici v sektoru a v dnešní nelehké době i rostoucí obrat. Firma má zaběhnutý systém výrobního procesu vč. certifikace ve státní zkušebně. Výhodou je mnoho zkušeností se zakázkovou výrobou pro náročnou klientelu.

Odběrateli firmy jsou zejména firmy, ale i soukromé osoby z EU. Aktuálně společnost vybavuje cca 300 – 500 objednávek ročně, poměr obchod/výroba je přibližně jedna k jedné. Velkoobchodní činnost má v současné době velký vzestup, díky kvalitním a rychlým dodávkám. To může být velmi velké plus pro potenciální zájemce.

Klíčovou výhodou je velký potenciál v rozšíření o prodej dalších vlastních produktů, které jsou v současné době již na trhu a vývoji dalších výrobků. Taktéž možnost výrazného zisku ze zahraničního obchodu, především z Asie, kde má firma vlastního výrobce s dlouholetým vztahem. Obchod s Asií firma provozuje nejen ve vlastním portfoliu výrobků, ale díky nadstandardním vztahům, také v příbuzných oborech.

Firma je dlouhodobě stabilně zisková. Předmětem prodeje nebudou žádné dluhy, pohledávky anebo závazky. Ve výše uvedené prodejní ceně jsou zahrnuty zásoby ve výši 1,6 mil. Kč v pořizovacích cenách. Zásoby se doplňují průběžně dle projektů a pohybů stěžejních položek – ty se vždy drží skladem ve větším objemu. V případě, že bude ke dni prodeje podniku vyšší stav zásob, prodejní cena se upraví o rozdíl od hodnoty 1,6 mil. Kč. Minimální hodnota skladu pro bezproblémové fungování firmy by měla být ve výši alespoň 1,0 mil. Kč.

V roce 2022 společnosti daří získávat větší projekty a díky dlouholetým a pevným vztahům s dodavateli, firma dobře zvládá krizi s nedostatky materiálů a zdražovaní vstupních surovin. Firma má slušně nakročeno k větší expanzi – aktuálně jsou domluvené dva větší projekty na nadcházející období. 

Firma je aktuálně vedena pod OSVČ, prodej by proto proběhl jako prodej tzv. obchodního závodu – není problém takto převést veškerou činnost na novou s.r.o. založenou zájemcem, stávající s.r.o., nebo převést činnost na jinou OSVČ.

Majitel se aktuálně ve firmě věnuje strategickému a operativnímu vedení firmy, přičemž ve firmě tráví cca 30 hod./týden. Majitel se pro prodej společnosti rozhodl z důvodu zaměření na jiné podnikatelské aktivity. Majitel je ale samozřejmě otevřen ve firmě zůstat po omezený čas i po prodeji firmy, zjistit hladké převzetí novým majitelem a uvedení k dodavatelům a zákazníkům. Firmu je v případě potřeby teoreticky možné i přestěhovat kdekoliv po ČR. Vážnému zájemci možno poskytnout k nahlédnutí podrobnější dokumentaci a hotové výrobky.

Přehled finančních výsledků společnosti

Hmotný majetek

 • vybavení výrobních prostor vč. potřebného zázemí
 • vybavení dvou kanceláří (pro čtyři zaměstnance), židle, stoly, PC, skříně vybavení ruční dílny, stoly, židle, regály atd.
 • pila pro zpracování AL profilů
 • CNC fréza manuální fréza
 • regály, skladovací technika, stoly, židle
 • pájecí technika, laboratorní zdroje, 2ks 3D tiskáren
 • zásoby v pořizovací hodnotě 1,6 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • kontakty na dodavatele a odběratele
 • e-shop
 • know-how
 • certifikace výrobků

Pronájmy

Kancelář 2x, výrobní a skladovací prostory

 • rozloha budov: 206 m²+ sociální zázemí
 • výše nájemného: 17 tis. Kč/měs.
 • možnost rozšíření o dalších 100 m²

Zaměstnanci

 • 1x objednávky, obchod + výroba
 • 1x konstrukce + výroba
 • 5x brigádníci

Zadluženost

 • žádné zadlužení nebude předmětem prodeje

Celkové roční tržby

 • 2018: 4,5 mil. Kč
 • 2019: 5,7 mil. Kč
 • 2020: 7,4 mil. Kč
 • 2021: 8,1 mil. Kč
 • 1-9/2022: 10,6 mil. Kč (odhad za celý rok 15-18 mil. Kč)

Normalizovaná provozní EBITDA*

 • 2018: 404 tis. Kč
 • 2019: 77 tis. Kč
 • 2020: -53 tis. Kč
 • 2021: 1 760 tis. Kč
 • 1-6/2022: 1 800 tis. Kč (odhad za celý rok 2,5 – 3,5 mil. Kč)

*Byla provedena normalizace EBITDA – ponížená o optimalizace a náklady na práci majitele

Ostatní informace

 • Délka fungování: 10+ let
 • Důvod prodeje: orientace na jiné podnikání
 • Právní forma: firma vedená OSVČ
 • Předmět prodeje: prodej obchodního závodu

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: