Společnost zaměřená na vývoj, výrobu a prodej LED osvětlení - InBase

Společnost zaměřená na vývoj, výrobu a prodej LED osvětlení

Pardubický kraj, ČR

číslo nabídky: 220015

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 5 490 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
12 600 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
14 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 714 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
7

Rostoucí tržby

Unikátní know-how

Žádné zadlužení

Základní informace

Předmětem prodeje je obchodní závod, zaměřený na velkoobchod, maloobchod, vývoj, výrobu a montáž LED osvětlení. Společnost disponuje veškerou potřebnou technologii pro práci s elektrotechnikou, včetně CNC frézy, technologie pro letování a pod. Díky tomu je schopna realizovat i komplexnější realizace osvětlení na míru soukromým i firemním zákazníkům.

Firma má díky dobrému jménu, vlastním kvalitním a cenově dostupným výrobkům dobrou pozici v sektoru a v dnešní nelehké době i rostoucí obrat. Firma má zaběhnutý systém výrobního procesu vč. certifikace ve státní zkušebně. Výhodou je mnoho zkušeností se zakázkovou výrobou pro náročnou klientelu.

Odběrateli firmy jsou zejména firmy, ale i soukromé osoby z EU. Aktuálně společnost vybavuje cca 300 – 500 objednávek ročně, poměr obchod/výroba je přibližně jedna k jedné. Velkoobchodní činnost má v současné době velký vzestup, díky kvalitním a rychlým dodávkám. To může být velmi velké plus pro potenciální zájemce.

Klíčovou výhodou je velký potenciál v rozšíření o prodej dalších vlastních produktů, které jsou v současné době již na trhu a vývoji dalších výrobků. Taktéž možnost výrazného zisku ze zahraničního obchodu, především z Asie, kde má firma vlastního výrobce s dlouholetým vztahem. Obchod s Asií firma provozuje nejen ve vlastním portfoliu výrobků, ale díky nadstandardním vztahům, také v příbuzných oborech.

Firma je dlouhodobě stabilně zisková. Předmětem prodeje nebudou žádné dluhy, pohledávky anebo závazky. Ve výše uvedené prodejní ceně jsou zahrnuty zásoby ve výši 1,6 mil. Kč v pořizovacích cenách. Zásoby se doplňují průběžně dle projektů a pohybů stěžejních položek – ty se vždy drží skladem ve větším objemu. V případě, že bude ke dni prodeje podniku vyšší stav zásob, prodejní cena se upraví o rozdíl od hodnoty 1,6 mil. Kč. Minimální hodnota skladu pro bezproblémové fungování firmy by měla být ve výši alespoň 1,0 mil. Kč.

V roce 2022 se společnosti dařilo získávat větší projekty a díky dlouholetým a pevným vztahům s dodavateli, firma dobře zvládá krizi s nedostatky materiálů a zdražovaní vstupních surovin. Firma má slušně nakročeno k větší expanzi – aktuálně jsou domluvené dva větší projekty na nadcházející období. 

Firma je aktuálně vedena pod OSVČ, prodej by proto proběhl jako prodej tzv. obchodního závodu – není problém takto převést veškerou činnost na novou s.r.o. založenou zájemcem, stávající s.r.o., nebo převést činnost na jinou OSVČ.

Majitel se aktuálně ve firmě věnuje strategickému a operativnímu vedení firmy, přičemž ve firmě tráví cca 30 hod./týden. Majitel se pro prodej společnosti rozhodl z důvodu zaměření na jiné podnikatelské aktivity. Majitel je ale samozřejmě otevřen ve firmě zůstat po omezený čas i po prodeji firmy, zjistit hladké převzetí novým majitelem a uvedení k dodavatelům a zákazníkům. Firmu je v případě potřeby teoreticky možné i přestěhovat kdekoliv po ČR. Vážnému zájemci možno poskytnout k nahlédnutí podrobnější dokumentaci a hotové výrobky.

Přehled finančních výsledků společnosti

Hmotný majetek

 • vybavení výrobních prostor vč. potřebného zázemí
 • vybavení dvou kanceláří (pro čtyři zaměstnance), židle, stoly, PC, skříně vybavení ruční dílny, stoly, židle, regály atd.
 • pila pro zpracování AL profilů
 • CNC fréza manuální fréza
 • regály, skladovací technika, stoly, židle
 • pájecí technika, laboratorní zdroje, 2ks 3D tiskáren
 • zásoby v pořizovací hodnotě 1,6 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • kontakty na dodavatele a odběratele
 • e-shop
 • know-how
 • certifikace výrobků

Pronájmy

Kancelář 2x, výrobní a skladovací prostory

 • rozloha budov: 206 m²+ sociální zázemí
 • výše nájemného: 17 tis. Kč/měs.
 • možnost rozšíření o dalších 100 m²

Zaměstnanci

 • 1x objednávky, obchod + výroba
 • 1x konstrukce + výroba
 • 5x brigádníci

Zadluženost

 • žádné zadlužení nebude předmětem prodeje

Celkové roční tržby

 • 2018: 4,5 mil. Kč
 • 2019: 5,7 mil. Kč
 • 2020: 7,4 mil. Kč
 • 2021: 8,1 mil. Kč
 • 2022: 12,6 mil. Kč

Normalizovaná provozní EBITDA*

 • 2018: 404 tis. Kč
 • 2019: 77 tis. Kč
 • 2020: -53 tis. Kč
 • 2021: 1 760 tis. Kč
 • 2022: 1 714 tis. Kč

*Byla provedena normalizace EBITDA – upravená o optimalizace, ponížená o náklady na tržní odměnu majitele

Ostatní informace

 • Délka fungování: 10+ let
 • Důvod prodeje: orientace na jiné podnikání
 • Právní forma: firma vedená OSVČ
 • Předmět prodeje: prodej obchodního závodu

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: