Stabilní česká společnost zaměřená na dodávky vzduchotechniky a klimatizací - InBase

Stabilní česká společnost zaměřená na dodávky vzduchotechniky a klimatizací

Česká republika

číslo nabídky: 230009

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 35 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
1 024 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
75 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
11 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
10 500 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
23

Hodnotné know-how

Stabilně v zisku

Výborné reference

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, specializující se na montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel. Společnost realizuje komplexní dodávky celých technologických řešení, od návrhu projektu, až po samotnou montáž a stavební práce spojené s instalací řešení. Společnost na tomto trhu operuje již více než 10 let a má za sebou tisíce realizovaných projektů.

Společnost je kromě jednoduchých instalací klimatizací v domácnostech schopna realizovat i náročné projekty pro velké komerční objekty, zahrnující instalace vzduchotechniky, chladící techniky a rekuperačních systémů. Společnost aktuálně realizuje cca 350 instalací ročně, u velké části z těchto instalací je smluvně zajištěný servis, což společnosti přináší stabilní, opakující se tržby.

Velkou přidanou hodnotou společnosti je zavedený kolektiv zaměstnanců a technické zázemí firmy. Majitel by byl rád, pokud by nový majitel tento zaměstnanecký tým zachoval. Velká část z nich jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru chladících zařízení a souvisejících oborech.

Majitel se aktuálně ve firmě věnuje obchodní činnosti a strategickému vedení podniku na půl úvazku. Bude tedy potřeba, aby jeho roli nahradil nový majitel nebo některý ze zaměstnanců firmy. Majitel je ochoten po omezenou dobu ve společnosti zůstat, a zajistit bezproblémové předání všech kompetencií na nového majitele, následně je ochoten novému majiteli pomáhat v rámci externích nezávislých konzultací.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • automobily v hodnotě cca 8 mil. Kč
 • zásoby v hodnotě cca 2 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy s odběrateli a dodavateli
 • kompletní databáze zákazníků
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • webové stránky, sociální sítě
 • know – how

Pronájmy

Provozní budova

 • rozloha: cca 760 m²
 • výše pronájmu: 74 tis. Kč/měsíc

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 23 x THP + montážní technici

Zadluženost

 • úvěry na vozidla, souhrnná výše cca 1,0 mil. Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 52 mil. Kč 
 • 2021: 46 mil. Kč
 • 2022: 70 mil. Kč
 • 2023: 75 mil. Kč (předběžný odhad)

Provozní EBITDA

 • 2020: 5,9 mil Kč 
 • 2021: 3,5 mil. Kč
 • 2022: 10,5 mil. Kč
 • 2023: 8,0 mil. Kč (předběžný odhad)

Poznámka: Provozní EBITDA byla vypočtena jako provozní zisk hospodaření + odpisy.

Ostatní informace

 • Historie: 10+ let
 • Důvod prodeje: orientace majitele na jiné aktivity
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: