Stavební společnost zaměřená na inženýrské sítě a dopravní stavby

Investiční teaser

Moravskoslezský kraj, ČR

číslo nabídky: 180051

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 64 900 000 Kč
Čistý dluh
Čistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako výše úročeného úvěru minus hotovost ve firmě.
0 Kč
Tržby (odhad)
Obrat, respektive tržby vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem tovaru a služeb během účetního období.
95 000 000 Kč
Historie
Délka fungování podniku.
33 let
EBITDA (odhad)
EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Roční EBITDA je vyjádřeno jako zisk před odečtením úroků, daní a odpisů v daném roce.
na vyžádání
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr ke dni zveřejnění nabídky.
50

Cena nižší než hodnota aktiv

O chod se stará manažer

Více než 25 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% akcií ve společnosti zaměřené na inženýrské sítě a dopravní stavby. Společnost se od roku 1990 postupně transformovala ze spol. s.r.o. do nynější podoby akciové společnosti, jejíž roční obrat se ve stavební výrobě pohybuje v rozmezí 100-150.000 000 Kč a zaměstnává cca 73 zaměstnanců.

Zaměření činnosti je především na stavební výrobou v oblasti inženýrských sítí, zpevněných ploch, pozemních staveb, průmyslových staveb, ale i demolice a zajišťování starých důlních děl. Dále na dopravní stavby, opravy cest, chodníků, komunikací a mostů, protlaky a podvrty pod komunikacemi, provádění litých asfaltů, obalové směsi, zámkové dlažby, výstavba betonových ploch, hřišť, chodníků. Také stavby inženýrských služeb, výstavba, rekonstrukce a opravy kanalizačních řádů, vodovodů, plynovodů, rekonstrukce a výstavba teplovodních kanálů, výkopové práce montáže bednění a základů, úpravy terénů. Pozemní stavby, výstavba, opravy a rekonstrukce průmyslových staveb, výstavba a rekonstrukce rodinných domků. Výstavba čističek a odpadních vod a izolace.  Zajištění a likvidace starých důlních děl a následků bývalé hornické činnosti na povrchu, sanace a rekultivace odvalů a odkališť. 

Během svého dlouhodobého působení na stavebním trhu zrealizovala společnost mnoho významných stavebních děl. 

Společnost disponuje vlastním rozsáhlým strojovým parkem, který zahrnuje stroje pro výkopové práce (rypadla, nakladače), nákladní vozidla, užitková dodávková vozidla a malou mechanizaci. V sídle společnosti je rovněž rozsáhlé zázemí skladů a skladovacích ploch. 

Další informace pro vážné zájemce u business brokera na vyžádání.

Hmotný majetek

 • Pozemky
 • 2 haly (sklady, dílny)
 • Vila – prodejny, sklady
 • rozsáhlé strojní vybavení bagry Cat
 • jeřáb, traktorbagry
 • nákladní auta (Man S3, Tatra, Avia, s hydraulickou rukou, kontejnerová)
 • další vozidla (transity, škoda Octavia)
 • další nářadí, vybavení

Nehmotný majetek

 • Obchodní know how 
 • databáze klientů
 • webové stránky

Zaměstnanci

 • 73
 • z toho min 65 pracovníci stavební výroby
 • min 8 vedoucích THP, z toho 3 VŠ (fakulta stavební, fakulta hornicko-geologická).

Celkové roční tržby

 • cca 95 000 000 Kč

Pronájmy

 • všechny budovy i pozemky využívané společností jsou ve vlastnictví současného majitele

Hodnocení Business Brokera

Díky dlouhé historii podnikání majitele je podnik velmi dobře rozjetý, má řadu referencí, zaběhnuté procesy. Není tedy potřeba přímá účast majitele na fungování, ale možnost řešit jen strategické rozvojové aktivity, jednání s klíčovými klienty apod. 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155
suverik@inbase.cz

V případě zájmu nám napište!  Preferuji komunikaci: