Úspěšný český výrobce automatických měřících systémů

Česká republika

číslo nabídky: 230001

Stabilně v zisku
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena 19 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
11 200 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
30 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
4 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
8

Malá konkurence

Stabilně v zisku

Unikátní know-how

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v zavedené české společnosti, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem profesionálních měřících systémů, a to jak elektronických měřících jednotek, snímačů, ale i potřebných mechanických částí. Již téměř 30 let svým zákazníkům dodává a servisuje kompletní měřící systémy potřebné k výkonu jejich činnosti. Komponenty měřících systémů jsou vlastní výroby nebo nakoupené na zahraničním i domácím trhu. Využití systémů a jejich zaměření upřesníme zájemcům po podpisu dohody o mlčenlivosti.

U všech produktů ať už měřících systémů anebo snímačů, kontinuálně pokračuje jejich vývoj. Podíl jednotlivých aktivit je zhruba následovný:

 • Vývoj – 20%
 • Výroba – 40%
 • Realizace – 25%
 • Servis – 15%

Zákazníky společnosti jsou zejména české výzkumní ústavy, laboratoře a obdobné instituce, některé produkty jsou ale i vyváženy přímo nebo prostřednictvím dealerů do celého světa (stovky ks ročně). Významné zákazníky má společnost např. v Rakousku, nebo v Turecku.

Společnost má má v současné době 8 zaměstnanců. Jedná se o tým vysoce odborných pracovníků , kteří znají svou úlohu při výrobě, montáži a servisu měřících systémů. 

Společnosti sídlí v pronajatých prostorách s nájemným domluveným ve stálé ceně na další 3 roky. Součástí pronajatých prostor je i testovací pozemek vedle sídla společnosti. Do majetku společnosti patří lisovací a vstřikovací formy, přípravky a pomocná zařízení pro výrobu, kde je společnost jejich majitelem. Společnost vlastní též veškeré technické vybavení pro práci, ať už jde o vývoj, projekci, kalibraci, montáž, seřizování, opravy , testování apod. Důležitou součástí nehmotného majetku jsou znalosti o technologických postupech výroby a databáze zavedených a osvědčených subdodavatelů. 

Přes své úspěchy v dané oblasti, má společnost stále velké rezervy v dalším rozvoji své činnosti, především v oblasti dalšího obchodu mimo území ČR. Přestože společnost nevyužívá žádnou velkou reklamu, o zakázky není nouze a výrobní a servisní kapacita společnosti je vytížena (společnost musela v některých letech některé zakázky odmítat). Vhodným propojením se společností s obdobným výrobním programem by se vytvořila možnost významného dalšího rozvoje. Společnost aktuálně ke svému financování nevyužívá žádné bankovní půjčky nebo dotace a tedy nemá z toho vyplývající povinnosti.

Zájemce o tuto společnost má příležitost akvírovat zavedenou, zdravou společnost bez dluhů, která v daném segmentu vývoje, výroby, dodávek a servisu působí dnes již téměř 30 let na předních pozicích v ČR. Zájemce získá též ucelené know-how pro vývoj, výrobu, kalibraci profesionálních měřících systémů i vybraných snímačů.

Důvodem pro prodej společnosti je vyšší věk majitele. Majitel je samozřejmě ochoten působit ve firmě po omezenou dobu i po prodeji a zajistit tak kontinuální předání podniku do rukou nového majitele příp. majitelů. Součástí uvedené ceny je hmotný majetek, know-how, smluvní vztahy a pracovní kapitál (pohledávky, zásoby, závazky z obchodních vztahů), součástí uvedené ceny není přebytečná neprovozní hotovost na účtech společnosti.

V případě zájmu je možné s majiteli domluvit i rozložení platby převodní ceny v čase. Minimálně 60% z požadované ceny bude ale potřebné uhradit ihned při převodu Společnosti.

Přehled finančních výsledků společnosti

Další informace

Hmotný majetek

 • zařízení pro výrobu
 • přístroje pro kalibraci a kontrolu
 • formy pro výlisky
 • 2x automobil
 • kancelářské vybavení

Nehmotný majetek

 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • ochranná značka
 • různé certifikace
 • odborný a zaškolený pracovní tým
 • webové stránky
 • know – how

Pronájmy

Výrobní budova

 • pronájem na dobu neurčitou s předkupním právem
 • výše pronájmu: 55 tis. Kč/měsíčně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 8

Zadluženost

 • žádná

Celkové roční tržby

 • 2020: 16,0 mil. Kč
 • 2021: 16,0 mil. Kč
 • 2022: 11,2 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 3,8 mil. Kč
 • 2021: 4,7 mil. Kč
 • 2022: 4,0 mil. Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 30+ let
 • Důvod prodeje: vyšší věk majitele
 • právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: