Výroba plastových obalů - InBase

Výroba plastových obalů

Pardubický kraj, ČR

číslo nabídky: 190014

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
nově za nižší cenu
Prodejní cena 1 550 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
4 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
na vyžádání
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
4

Možnost koupě s nemovitostí

Potenciál růstu

Více než 25 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je zisková firma (v.o.s.) – resp. jde o postoupení práv a povinností ve v.o.s. za úplatu. Společnost je výrobcem a dodavatelem plastových obalů technologiemi vysokofrekvenčního sváření s potiskem a vakuového tvarování plastů (blistry). Je na trhu více jak 28 let a má stálé tuzemské odběratele, kteří zadávají cca 150 zakázek ročně. Vývoj tržeb je za posledních 6 let stabilní, zisk před zdaněním v podstatě také.

Vlastní výroba je v nájmu s garantovanou výší na 5 let s opcí, tedy s možností přednostně odkoupit nemovitosti (pozemky a výrobní prostory) – v současných cenách (duben 2019) za 2,544 mil. Kč.  Jedná se o 4 dílny, 2 kanceláře, sociální zařízení – celkem 369 m2. Nemovitosti jsou v majetku jednoho ze současných majitelů v.o.s.

Strojní zařízení je starší, ale spolehlivé a roky ověřené, výrobní kapacita strojního zařízení není využita na 100%.

Dva současní majitelé věnují společnosti cca po 4 hodinách denně, ve výrobě jsou zaměstnaní 4 pracovníci (z toho 3 v dělnických pozicích + 1 s kumulovanou funkcí vedoucí výroby/seřizovač)

V několika posledních letech vývoj společnosti stagnoval, majitelé již nehledali další odběratele a tudíž se ani nevyvíjely nové druhy obalů. Důvodem prodeje je odchod majitelů do důchodu a nepřítomnost jejich nástupce. Majitelé nabízí až 6 měsíční přechodné období, ve kterém by nového majitele zaučili, předali know how, seznámili s odběrateli a dodavateli.

Společnost není zatížena žádnými dluhy a nevede žádné soudní spory.

Budoucí fungování společnosti je možno rozšířit vyhledáváním nových zákazníků, vývojem nových druhů obalů. Strojní vybavení umožňuje navýšení produkce zvýšením počtu pracovníků o 3 v jednosměnném provozu. Samozřejmě je možnost zavést i vícesměnný provoz. Výhodou je nízký a garantovaný nájem výrobních prostor.

Vedení firmy vyžaduje od budoucího majitele stálou přítomnost a proto by bylo vhodné, aby byl z regionu.

 

Hmotný majetek

 • strojní vybavení
 • vybavení kanceláří
 • aktuální zásoba materiálu k datu prodeje
 • celková cena cca 1 200 000 Kč

Nehmotný majetek

 • seznam dodavatelů a odběratelů s kontakty
 • webové stránky, doména
 • know – how

Pronájmy

 • plocha: 369 m², 
 • garantovaný nájem 12 000 Kč/měsíc

Zaměstnanci

 • 4x (vedoucí výroby/seřizovač, 3 dělnice)

Zadluženost

 • žádná zadluženost

Celkové roční tržby

 • 2018: 4 mil. Kč
 • 2017: 3,6 mil. Kč
 • 2016: 3,5 mil. Kč
 • 2015: 3,4 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • na vyžádání

Ostatní informace

Délka fungování: 28 let

Důvod prodeje: odchod do důchodu

Právní forma: v.o.s.

Předmět prodeje: postoupení práv a povinností ve v.o.s. za úplatu

Hodnocení business brokera

Nabídka je určena především zájemci se vztahem k technice, výrobě a obchodu. Obraty společnosti a zisk lze každoročně zvyšovat zvládnutím obchodní stránky podniku, navýšením počtu pracovníků a vývojem nových druhů obalů. V případě jazykových znalostí lze navázat obchodní kontakty v zahraničí.

Doporučuji prohlídku za účasti majitelů.

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: