Výroba průmyslových kotlů a tlakových nádob s vlastním areálem - InBase

Výroba průmyslových kotlů a tlakových nádob s vlastním areálem

Česká republika

číslo nabídky: 230019

4 výrobní haly
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena
Uvedená cena zahrnuje:
 • 100% akcií ve společnosti
 • výrobní areál společnosti v hodnotě 75 -125 mil. Kč
 • dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě cca 25,5 mil. Kč
 • pohledávky a závazky společnosti
 • zásoby v aktuální hodnotě
Uvedená cena nezahrnuje:
 • hotovost na účtech společnosti nad rámec minimální provozní potřeby
105 000 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
52 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
10 200 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
36

Unikátní know-how

Více než 25 let historie

Vlastní nemovitost a pozemky

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost, zaměřená na výrobu a dodávky průmyslových kotlů na biomasu vlastní konstrukce, tlakových nádob, tepelných výměníků, nádob a zařízení pro energetiku, tepelnou techniku, potravinářství a chemickém průmyslu. Společnost má za sebou úspěšnou historii přesahující 25 let.

Společnost vyrábí zejména kotle na rostlinou biomasu a biomasu dřevního původu. Kotle na rostlinnou biomasu jsou unikátní zejména díky schopnosti pojmout ke spálení celé balíky rostlinné biomasy (sláma, seno atd.) bez nutnosti jejich předchozího rozdělení. Společnost má zavedený systém environmentálního managementu v souladu s normou DIN EN ISO 14001. Veškerá výroba probíhá podle EU směrnic, směrnic AD 2000 Merkblatt, ASME, CZ předpisů a dalších norem. Kromě výroby zabezpečuje společnost i servis a inspekci svých instalací.

Společnost má vlastní obchodní oddělení, díky kterému získává nové zakázky. Společnost dodává své výrobky zejména v rámci území ČR, ale i v zahraničí (Řecko, Polsko, Slovensko, Velká Británie atd.). Nejdůležitějšími zákazníky společnosti jsou obce, města, elektrárny, průmyslové podniky, lázeňská zařízení a státní instituce.

Společnost vlastní rozlehlý výrobní areál se 4 výrobními halami s mostovými jeřáby (nosnost 1 až 25 tun). Výrobní areál se nachází ve vlastnictví Společnosti, administrativní prostory a manipulační plochy si společnost pronajímá od majitele společnosti jako fyzické osoby za tržní nájemné. Budovy výrobního areálu jsou v relativně dobrém stavu, v průběhu času byly zhodnoceny převážně 45 až 80% dotacemi v hodnotě až 125 mil. Kč. V roce 2016 byla zpracovaná odhadní věcná hodnota areálu na 97 500 000,- Kč (reprodukční cena 115 900 000,- Kč), od té doby hodnota areálu ale vzrostla. Později byly na areál zpracovávané bankovní odhady na výši cca 100 000 000,- Kč.

Společnost generuje relativně standardní výši tržeb ve výši cca 50 mil. Kč. Důvodem poklesu v posledních letech byla zejména přechodní nejistota investorů v rámci EU z důvodu pandemie covid a války, postupem času se ale situace vrací ke svému standardu. 

Majitel společnost prodává jenom z důvodu absence nástupce. Zájemcem by měl být ideálně strategický investor, který doplní příbuznou činností svoje podnikání a využije vynikající know how a dlouhou pozici společnosti na trhu v oboru. Fotka v nabídce je pouze ilustrační, zájemcům po podpisu NDA poskytneme podrobnější informace včetně fotografií areálu, provozu společnosti a samotných výrobků.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek

 • vybavení výrobního areálu
 • strojní technologie
 • osobní a užitkové automobily
 • hodnota hmotného majetku po odečtu dotací cca 25,5 mil. Kč
 • zásoby v hodnotě cca 7,0 mil. Kč (stav zásob se v čase mění)

Nehmotný majetek

 • kontrakty s dodavateli a odběrateli
 • systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 :2009
 • certifikace dle směrnice Evropského parlamentu a PED 2014/68/EU
 • web a sociální sítě
 • licence, patenty a know how

Nemovitosti v majetku

Výrobní areál

 • rozloha budov v areálu: cca 5 026 m²
 • rozloha pozemků: cca 7 278 m² (ostatní plocha, zpevněné plochy, zastavěné plochy)
 • areál zahrnuje obsahuje 4 výrobní haly s mostovými jeřáby, další stavby a budovy, kotelna
 • budovy byly postupně zhodnoceny převážně 45 až 80% dotacemi v hodnotě 124 mil. Kč
 • odhad hodnoty areálu z roku 2016: reprodukční cena 115,9 mil. Kč, věcná hodnota 97,5 mil. Kč

Pronájmy

Manipulační plochy a administrativní budova

 • rozloha budov: 1 346 m²
 • manipulační plochy 2 625 m²
 • nájemné 2 mil. Kč ročně

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 36

Zadluženost

 • pouze přechodní, překlenovací kontokorenty pro plnění zakázek

Celkové roční tržby

 • 2021: 53 mil. Kč
 • 2022: 48 mil. Kč
 • 2023: 52 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2021: 6,5 mil. Kč
 • 2022: 7,0 mil. Kč
 • 2023: 10,2 mil. Kč

Poznámka: Provozní EBITDA byla vypočtena jako provozní výsledek hospodaření před započtením odpisů, po vyloučení tržeb z prodeje DHM a materiálu a zůstatkové ceny prodaného DHM a materiálu. Uvedená EBITDA nebyla normalizována a očištěna o neprovozní náklady.

Ostatní informace

 • Historie: 26 let
 • Důvod prodeje: absence nástupce
 • Právní forma: a.s.
 • Předmět prodeje: 100% akcií ve společnosti
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: