Zavedená výroba vápencového aditiva pro energetický průmysl - InBase

Zavedená výroba vápencového aditiva pro energetický průmysl

Ústecký kraj, ČR

číslo nabídky: 210027

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Rezervováno
Prodejní cena 21 600 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
6 210 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
2 230 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
11

Nasmlouvané zakázky

Nemovitost součástí

Stabilně v zisku

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zabývající se úpravou nerostných surovin, a to zejména výrobou mletého vápencového aditiva pro elektrárny,
energetický a sklářský průmysl. Společnost funguje již 17 let, činnost vykonává ve svém vlastním provozním areálu.

Hlavní a stěžejní služba, kterou nyní společnost vykonává, je zpracovávání kusového vápence z vápencových lomů, jako vápencového aditiva pro odsíření elektráren. Jelikož každá elektrárna musí být vybavena technologií na odsíření spalin, a zákazníci společnosti (elektrárny) nevlastní technologii na úpravu vápencového aditiva, tuto službu pro zákazníky provádí společnost. Společnost dodává již mleté vápence do fluidního kotle v elektrárně – materiál ale společnost nenakupuje, fakturuje jen provedenou práci. Smlouvy s odběrateli jsou uzavírány každý rok.

Provozní areál byl postaven a zkolaudován v roce 1986 jako základna pro výrobu dinasového písku. Provozní areál je tvořený dvoupodlažní administrativní budovou,
provozními objekty vč. technického a technologického zázemí (trafostanice, ČOV apod.). Hodnota areálu je dle znaleckého posudku 10 840 538 Kč, posudek. Mezi hmotný majetek společnosti patří kompletní strojní vybavení, potřebné na činnost. Posudky na hodnotu nemovitosti i hmotného majetku můžeme zájemcům poskytnout na základě NDA.

V roce 2012 společnost získala jako výrobce oprávnění k hornické činnosti dle zák. č. 61/1988 Sb. §2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů. Společnost nemá žádné skryté finanční a jiné závazky vůči jiným společnostem a osobám. Stávající majitel se ve společnosti věnuje organizačnímu a operativnímu řízení – časová náročnost této role je variabilní, dle potřeby.

Potenciální investor akvizicí získá již zaběhlou firmu s dlouholetou historií a vysokým kreditem u odběratelů. Majitel je ochoten po prodeji zůstat ve firmě po dobu nutnou a řádně společnost předat novému majiteli.

Součástí prodeje může ale nemusí být i dceřiná firma společnosti, zaměřená na dopravu, s aktivy cca 1 053 000 Kč, která generuje cca 1 800 000,-Kč tržby a výsledek hospodaření cca 200.000,-Kč.

Hmotný majetek

 • vybavení areálu (vybavení trafostanice, kotelny, olejového hospodářství, výrobní technologie, drtiče, sila atd.)
 • odhadní cena 7 729 400 Kč, doložitelná znaleckým posudkem

Nehmotný majetek

 • oprávnění k hornické činnosti
 • rámcová smlouva s klientem
 • dohoda s Úřadem práce ČR o uznání společnosti za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
 • know – how

Nemovitosti

Provozní areál – dvoupodlažní administrativní budova, provozní objekty vč. technického a technologického zázemí 

 • rozloha budov: cca 3 545 m²
 • rozloha pozemků: cca 17 774 m²
 • odhad hodnoty: 10 840 538 Kč

Zaměstnanci

 • 2x úpravárenský dělník
 • 6 zaměstnanců OZP – operátor vrátnice
 • 3 zaměstnanci na DoPP

Zadluženost

 • před prodejem společnost nebude mít žádné dluhy

Celkové roční tržby

 • 2018: 5 776 000 Kč
 • 2019: 3 187 000 Kč
 • 2020: 5 049 000 Kč
 • 2021: 6 700 000 Kč
 • 2022: 6 210 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2018: 3 115 000 Kč
 • 2019: 954 000 Kč
 • 2020: 2 078 000 Kč
 • 2021: 2 917 000 Kč
 • 2022: 2 230 000 Kč

Ostatní informace

Délka fungování: 17 let

Důvod prodeje: odchod majitelů do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

 

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: