Společnost zabývající se výrobou obalů z lepenky - InBase

Společnost zabývající se výrobou obalů z lepenky

Trnavský kraj, SR

číslo nabídky: 190060

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Nehnuteľnosti v cene
Prodejní cena 10 105 000 Kč (430 000 €)
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
11 045 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 057 500 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
6

Dobré jméno

Možnost zahraniční expanze

Nemovitost součástí

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se výrobou obalů z kvalitní vlnité lepenky. Společnost se specializuje na produkty z různých druhů vlnité lepenky, ale dokáže zajistit i servis týkající se hladké lepenky. Jedná se o zavedenou společnost, která na trhu působí již 19 let. 

Společnost si za dobu své existence vybudovala své jméno a získala také několik stálých a velkých odběratelů. Jedná se především o zákazníky ze Slovenska. Mimo to se společnost také zabývá výrobou malých zakázek. Společnost vyřídí přes 300 objednávek za rok. Dodavatelé materiálu pro výrobu obalového materiálu pochází z České republiky. 

Ve vlastnictví společnosti je pozemek s výrobními budovami, který ale nemusí být součástí prodeje. Dle znaleckého posudku je cena nemovitostí stanovena na 270-290 tis. EUR. 

Součástí prodeje je hmotný majetek, který zahrnuje veškeré výrobní stroje, zařízení a dodávkový automobil. Dle odhadu majitele je tržní cena strojního parku ve výši cca 180 tis. EUR. Mezi nehmotný majetek patří kontrakty s dodavateli, široká databáze odběratelů, webové stránky a know-how společnosti. 

Prodej má dvě varianty:

 • prodej s nemovitostmi – cena celkem 430 tis EUR – zahrnuje výrobní budovu a nádvoří, vlastní pozemky
 • prodej bez nemovitostí, firma zůstane v nájmu – cena celkem 260 tis. EUR

Společnost zaměstnává 6 zaměstnanců, jedná se o stabilní a spolehlivé zaměstnance. Majitelé společnosti zastávají funkci THP a nový majitel by měl tedy tuto pozici nahradit nebo přijmout nového zaměstnance. Majitelé po prodeji nezůstanou, ale nabízí přechodné období pro předání veškerých informací a know-how společnosti.

Hmotný majetek

 • dodávkový automobil
 • výrobní stroje a zařízení (hodnota 180 tis. EUR)

Nehmotný majetek

 • kontrakty s dodavateli
 • široká databáze odběratelů
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti

Výrobní budova a nádvoří, vlastní pozemky

 • Cena dle posudku: 270-290 tis. EUR

Zaměstnanci

 • Zaměstnanci: 6 

Celkové roční tržby

 • 2017: 700 tis. €
 • 2018: 500 tis. €
 • 2019: 570 tis. €
 • 2020: 370 tis. € (covid-krize)
 • 2021: 450 tis. €
 • 2022: 470 tis. €

Důvodem poklesu tržeb je nižší aktivita při získávání nových zakázek. 

Roční zisk (EBITDA) před optimalizací

 • 2017: 170 tis. €
 • 2018: 80 tis. €
 • 2019: 60 tis. €
 • 2020: 45 tis. € (covid-krize)
 • 2021: 70 tis. €
 • 2022: 66 tis. € (predběžně)

Ostatní informace

 • Délka fungování: 20 let
 • Důvod prodeje: důchodový věk
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: