Společnost zabývající se výrobou obalů z lepenky

Trnavský kraj, SR

číslo nabídky: 190060

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Nehnuteľnosti v cene
Prodejní cena 10 105 000 Kč (430 000 €)
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
11 045 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
23 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
1 057 500 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
6

Dobré jméno

Možnost zahraniční expanze

Nemovitost součástí

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se výrobou obalů z kvalitní vlnité lepenky. Společnost se specializuje na produkty z různých druhů vlnité lepenky, ale dokáže zajistit i servis týkající se hladké lepenky. Jedná se o zavedenou společnost, která na trhu působí již 19 let. 

Společnost si za dobu své existence vybudovala své jméno a získala také několik stálých a velkých odběratelů. Jedná se především o zákazníky ze Slovenska. Mimo to se společnost také zabývá výrobou malých zakázek. Společnost vyřídí přes 300 objednávek za rok. Dodavatelé materiálu pro výrobu obalového materiálu pochází z České republiky. 

Ve vlastnictví společnosti je pozemek s výrobními budovami, který ale nemusí být součástí prodeje. Dle znaleckého posudku je cena nemovitostí stanovena na 270-290 tis. EUR. 

Součástí prodeje je hmotný majetek, který zahrnuje veškeré výrobní stroje, zařízení a dodávkový automobil. Dle odhadu majitele je tržní cena strojního parku ve výši cca 180 tis. EUR. Mezi nehmotný majetek patří kontrakty s dodavateli, široká databáze odběratelů, webové stránky a know-how společnosti. 

Prodej má dvě varianty:

 • prodej s nemovitostmi – cena celkem 430 tis EUR – zahrnuje výrobní budovu a nádvoří, vlastní pozemky
 • prodej bez nemovitostí, firma zůstane v nájmu – cena celkem 260 tis. EUR

Společnost zaměstnává 6 zaměstnanců, jedná se o stabilní a spolehlivé zaměstnance. Majitelé společnosti zastávají funkci THP a nový majitel by měl tedy tuto pozici nahradit nebo přijmout nového zaměstnance. Majitelé po prodeji nezůstanou, ale nabízí přechodné období pro předání veškerých informací a know-how společnosti.

Hmotný majetek

 • dodávkový automobil
 • výrobní stroje a zařízení (hodnota 180 tis. EUR)

Nehmotný majetek

 • kontrakty s dodavateli
 • široká databáze odběratelů
 • webové stránky
 • know – how

Nemovitosti

Výrobní budova a nádvoří, vlastní pozemky

 • Cena dle posudku: 270-290 tis. EUR

Zaměstnanci

 • Zaměstnanci: 6 

Celkové roční tržby

 • 2017: 700 tis. €
 • 2018: 500 tis. €
 • 2019: 570 tis. €
 • 2020: 370 tis. € (covid-krize)
 • 2021: 450 tis. €
 • 2022: 470 tis. €

Důvodem poklesu tržeb je nižší aktivita při získávání nových zakázek. 

Roční zisk (EBITDA) před optimalizací

 • 2017: 170 tis. €
 • 2018: 80 tis. €
 • 2019: 60 tis. €
 • 2020: 45 tis. € (covid-krize)
 • 2021: 70 tis. €
 • 2022: 66 tis. € (predběžně)

Ostatní informace

 • Délka fungování: 20 let
 • Důvod prodeje: důchodový věk
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: