Výroba a distribuce sportovních plastových mantinelů (EU a ČR) - InBase

Výroba a distribuce sportovních plastových mantinelů (EU a ČR)

Středočeský kraj, ČR

číslo nabídky: 220003

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 3 500 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
0 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
13 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
950 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
2

Dlouhodobí odběratelé

Stabilně v zisku

Zavedená značka

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost zabývající se výrobou a distribucí vybavení sportovišť a sportovních potřeb pro kolektivní sporty.

Majitelé společnost prodávají spolu s know-how, zavedenými výrobními postupy, certifikacemi, šablonami, dodavatelsko – odběratelskými vztahy a nářadím pro vlastní výrobu potřeb, bez nemovitosti. Prodej může proběhnout odštěpením od stávající společnosti.

Společnost vyřizuje aktuálně cca 150 – 200 objednávek ročně. Společnost je z převážné části (cca 80 %, obratu) zaměřena na zahraniční trhy z toho většina do zemí EU nebo přidružených obchodně k EU. Vývoj a úroveň tržeb byla ovlivněna poklesem kurzu EUR vůči koruně v posledních n ěkolika letech. Jak v tuzemsku, tak v zahraničí existuje potenciál pro zvýšení tržeb akvizicemi stávajících i nových zákazníků,vývojem a uváděním na trh nových nebo inovovaných produktů, účastí na veletrzích apod.

Podnik v současnosti funguje s limitovanou akvizicí nových zákazníků, většina objednávek je na základě dlouholetých obchodních vztahů se stávajícími obchodními
partnery. Společnost má vybudovanou síť stálých odběratelů a distributorů, z větší části velkoobchodních, ze zemí EU, mimo EU i ČR. Tito zákazníci odebírají průběžně na základě objednávek zboží pro své zákazníky. Společnost nevyrábí zboží na sklad. Skladovány jsou průběžně pouze rozpracované výrobky a díly před dokončením k expedici.

Majitel se v současnosti věnuje činnosti ve společnosti dle provozní potřeby, přičemž zabezpečuje provoz podniku – tvoření nabídek, korespondence, návrh technických řešení a vývoj nových produktů. Stávající majitel nabízí působení ve společnosti na limitovaný čas i po prodeji, ale nový majitel bude muset časem tuto činnost zastoupit, nebo dosadit do společnosti manažera.

Podnik je možné odkoupit i postupně v horizontu 1-2 roku, s tím, že by došlo k navýšení podílu až do výše 100 %. V průběžné době by se nový majitel seznámil s chodem firmy a umořoval by postupně kupní cenu.

Hmotný majetek

 • zařízení dílny (pistole, elektrické ruční nářadí, hoblíky, brusky, frézy)
 • rozpracované díly
 • dodávka Ford Transit 2014
 • osobní vůz Ford 2x

Nehmotný majetek

 • stabilní odběr ze zahraničí
 • dobré jméno mezi odběrateli
 • kontakty na zákazníky
 • webové stránky, domény
 • know – how
 • zahraniční certifikáty výrobků
 • zavedená značka výrobků

Nemovitosti

 • nejsou předmětem prodeje – novému majiteli může být poskytnut dlouhodobý pronájem (v případě zájmu)
 • možnost přestěhovat podnik do vlastních prostor

Zaměstnanci

 • majitel 1x
 • spolupracující osoby jako OSVČ 2x
 • brigádníci 2x

Zadluženost

Typ dluhu: kontokorent

 • pohyblivá výše – používán na nákup materiálu
 • před prodejem bude splacen

Jiné: žádné pohledávky a závazky po splatnosti

Celkové roční tržby

 • 2022 (odhad): 14 – 14,5 mil. Kč
 • 2021: 13,0 mil. Kč
 • 2020: 14,0 mil. Kč
 • 2019: 14,8 mil. Kč
 • 2018: 14 mil. Kč
 • 2017: 13,5 mil. Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • cca 950 tis. Kč/rok

Ostatní informace

Délka fungování: více než 25 let

Důvod prodeje: odchod do důchodu

Právní forma: s.r.o.

Předmět prodeje: 100% podíl v odštěpené s.r.o., prodej obchodního závodu, jiná struktura

Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: