Společnost zaměřená na výrobu a prodej kamenných povrchů - InBase

Společnost zaměřená na výrobu a prodej kamenných povrchů

Česká republika

číslo nabídky: 230011

Rezervováno
Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
18 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
145 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
11 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
30

Hodnotné know-how

Možnost koupě s nemovitostí

Rostoucí tržby

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se vývojem a výrobou kamenných povrchů a stavební chemie určené pro různá využití. Společnost působí na českém trhu již téměř 30 let, za tuto dobu se firma zařadila mezi popřední společnosti v tomto segmentu. Společnost má vybudovanou širokou síť odběratelů (stavebniny) v České republice, své výrobky a suroviny ale dodává i do některých dalších krajin EU.

Společnost sídlí v pronajatém areálu o rozloze cca 2 000 m². Ten implicitně není součástí prodeje, v případě zájmu je ale možné jednat i o odkupu včetně tohoto areálu. V rámci areálu má společnost vybudovanou i vlastní laboratoř, používanou pro výzkum a vývoj nových produktů. Společnost je vlastníkem řady užitných vzorů. 

Prodej probíhá přes několik prodejních kanálů – maloobchod, zavedený e-shop, firemní prodejny, sítě stavebnin a přes partnerské franšízové prodejny. Společnost má též vlastní obchodní tým sestávající ze zkušených obchodních zástupců.

Jedná se o dlouhodobě stabilně ziskovou, a finančně zdravou společnost.  Za finanční rok 2022 dosáhla společnost tržeb ve výši 145 mil. Kč, s EBITDA na úrovni 11 mil. Kč. Záměrem majitele je nalezení vhodného zájemce o akvizici společnosti se schopností dlouhodobě spravovat a rozvíjet podnikání firmy.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek a zásoby

 • stroje a zařízení cca 9,0 mil. Kč
 • vozový park cca 5,0 mil. Kč
 • výrobky cca 9,9 mil. Kč
 • materiál cca 6,9 mil. Kč
 • zboží cca 2,6 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • užitné vzory
 • receptury
 • databáze zákazníků
 • webové stránky
 • soc. sítě
 • know – how

Pronájmy

Výrobní areál

 • rozloha: cca 2000 m²
 • aktuální nájemné: 2,9 mil. Kč / rok
 • areál může být předmětem prodeje

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 30

Zadluženost

 • bankovní úvěry celkem 18 mil. Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 130 mil. Kč
 • 2021: 135 mil. Kč
 • 2022: 145 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 8,0 mil. Kč
 • 2021: 7,5 mil. Kč
 • 2022: 11,0 mil. Kč

Ostatní informace

 • Historie: 30+ let
 • Důvod prodeje: osobní důvody majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: