Společnost zaměřená na výrobu a prodej kamenných povrchů

Česká republika

číslo nabídky: 230011

Fotografie je ilustrační
Prodejní cena Cena dohodou
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
18 000 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
145 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
30 let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
11 000 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
30

Hodnotné know-how

Možnost koupě s nemovitostí

Rostoucí tržby

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zabývající se vývojem a výrobou kamenných povrchů a stavební chemie určené pro různá využití. Společnost působí na českém trhu již téměř 30 let, za tuto dobu se firma zařadila mezi popřední společnosti v tomto segmentu. Společnost má vybudovanou širokou síť odběratelů (stavebniny) v České republice, své výrobky a suroviny ale dodává i do některých dalších krajin EU.

Společnost sídlí v pronajatém areálu o rozloze cca 2 000 m². Ten implicitně není součástí prodeje, v případě zájmu je ale možné jednat i o odkupu včetně tohoto areálu. V rámci areálu má společnost vybudovanou i vlastní laboratoř, používanou pro výzkum a vývoj nových produktů. Společnost je vlastníkem řady užitných vzorů. 

Prodej probíhá přes několik prodejních kanálů – maloobchod, zavedený e-shop, firemní prodejny, sítě stavebnin a přes partnerské franšízové prodejny. Společnost má též vlastní obchodní tým sestávající ze zkušených obchodních zástupců.

Jedná se o dlouhodobě stabilně ziskovou, a finančně zdravou společnost.  Za finanční rok 2022 dosáhla společnost tržeb ve výši 145 mil. Kč, s EBITDA na úrovni 11 mil. Kč. Záměrem majitele je nalezení vhodného zájemce o akvizici společnosti se schopností dlouhodobě spravovat a rozvíjet podnikání firmy.

Přehled finančních výsledků společnosti

 

Hmotný majetek a zásoby

 • stroje a zařízení cca 9,0 mil. Kč
 • vozový park cca 5,0 mil. Kč
 • výrobky cca 9,9 mil. Kč
 • materiál cca 6,9 mil. Kč
 • zboží cca 2,6 mil. Kč

Nehmotný majetek

 • užitné vzory
 • receptury
 • databáze zákazníků
 • webové stránky
 • soc. sítě
 • know – how

Pronájmy

Výrobní areál

 • rozloha: cca 2000 m²
 • aktuální nájemné: 2,9 mil. Kč / rok
 • areál může být předmětem prodeje

Zaměstnanci

 • počet zaměstnanců: 30

Zadluženost

 • bankovní úvěry celkem 18 mil. Kč

Celkové roční tržby

 • 2020: 130 mil. Kč
 • 2021: 135 mil. Kč
 • 2022: 145 mil. Kč

Provozní EBITDA

 • 2020: 8,0 mil. Kč
 • 2021: 7,5 mil. Kč
 • 2022: 11,0 mil. Kč

Ostatní informace

 • Historie: 30+ let
 • Důvod prodeje: osobní důvody majitele
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

jednatel společnosti

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.  Preferuji komunikaci: