Jak prodat podnik: část první – je můj podnik vhodný k prodeji?

Michal Volník, 10/10/16

question-markPřed tím, než se majitel podniku rozhodne pro jeho prodej, je dobré položit si otázku: je můj podnik vhodný k prodeji? Jinak řečeno: byl by někdo ochoten zaplatit za můj podnik peníze, nebo bude lepší rozprodat majetek a jednoduše skončit?

Někteří majitelé se rozhodnou pro prodej majetku, který je zpravidla jednodušší a rychlejší. V tomto případě však některé nehmotné aktiva, jako obchodní jméno, reputace, klientská základna, nebo doposud uskutečněný marketing ztrácejí hodnotu. Jediným způsobem jak vytěžit z hodnoty těchto aktiv profit, je prodat podnik jako celek.

Chybou však může být také si myslet, že prodej firmy je vždy lepší variantou. U některých firem může být hodnota za léta nahromaděného majetku mnohem vyšší, než hodnota samotného podnikání, které mohlo z různých důvodů během let ztratit na ceně. Potenciální nabyvatel podnikání v takovém případě nebude ochoten zaplatit zbytečné peníze za nemovitosti, které si na sebe neumí vydělat.

Pro rozhodování, jestli váš podnik spadá do jedné nebo druhé kategorie nabízíme krátký test:

Hodnocení podnikání

Následující otázky by měli pomoct zhodnotit vaše podnikání z pohledu potenciálního investora:

  • Zvyšoval se váš obrat a zisk za poslední 3 roky?
  • Je váš podnik ziskový a předpokládáte ziskovost i v budoucnu?
  • Nabízí váš podnik produkty, které jsou unikátní, nebo lepší oproti konkurenci?
  • Máte nějakou velkou konkurenční výhodu?
  • Máte mnoho stabilních klientů, které může nový majitel přebrat? 
  • Je jméno vaší firmy široce známo a respektováno mezi konkurencí?

Likvidace firmy

Pokud jsou vaše odpovědi na všechny otázky „ne“, je volba téměř jasná. Prodejem samotného majetku si ušetříte mnoho času i námahy. I když pro vás určitě vaše firma znamená hodně a investovali jste do ní mnoho času, v této situaci se najde velmi málo potenciálních zájemců, kteří by tyto okolnosti brali v úvahu. Nejlepší proto bude vytěžit ze situace co nejvíc a pokusit se prodat veškerý majetek.

Prodej podniku

Naopak pokud je většina vašich odpovědí „ano“, prodejem podniku máte šanci získat mnohem víc peněz než prostou likvidací vaší firmy. Vše samozřejmě závisí od typu podnikání, někdy se pak může stát, že nejlepší variantou bude prodávat podnikání a majetek odděleně.

Pozdržení prodeje

V případě, že jste odpověděli „ano“ jen v některých případech, případně atributy v jednotlivých odpovědích nejsou tak výrazné, existuje také třetí možnost, a to s prodejem počkat. Nejlepší je uvědomit si nedostatky firmy hned při rozhodnutí o ukončení podnikání a firmu tomuto rozhodnutí začít přizpůsobovat. Příprava na prodej, a tedy zlepšení jednotlivých vlastností společnosti, může pomoci nejen k větší šanci prodeje podniku, ale také ke zvýšení prodejní ceny. Pokud si tedy nejste jisti, zda je váš podnik vhodný k prodeji a s prodejem nespěcháte, naplánujte si zlepšení v slabších oblastech vašeho podnikání a do prodeje se pusťte s odstupem času. V tomto ohledu vám mohou pomoci také společnosti, které se zaměřují na tzv. business development, nebo přípravu podniku na prodej.